STOP de bemiddelde instanties waaronder Be-Flex!

Website_pagina_Be-flex.png
 
De Woonwagen vereniging 'De Rolleman' ontvangt vele klachten door het hele land van Rom & Sinti - Woonwagenbewoners hierna Woonwagenbewoners. Over het feit dat veel gemeente (maar zeker niet allemaal) ervoor kiezen om een bemiddelde (uitvoerings)instanties of ook wel externe bureau in te schakelen die vaak zichzelf opstellen als een ''expert op het gebied van het Woonwagencultuur'' en dit uitdrukkelijk NIET zijn! met als doel om zichzelf te verrijken over gemeenschapsgelden en tegelijkertijd een beschermde doelgroepen schade toe breng, dat zelfs zover gaat dat wezenskenmerken ernstig en onherstelbaar verstoord zijn.
 
De enige expertise die deze bemiddelde (uitvoerings)instanties bezitten is het manipuleren van gemeenten ambtenaren zelf, die helaas door de gebrekkige of
zelfs geen kennis van woonwagenzaken zich ook laten misleiden waardoor de Woonwagenbewoner geraakt worden in de beschermde culturele identiteit.
 
 
Er is geoordeeld, dat woonwagenbewoners effectief betrokken moeten worden in besluitvormingsprocessen die hen direct raken. 
De huidige praktijk waarbij bemiddelende instanties worden ingeschakeld die niet of onvoldoende de Woonwagenbewoners zelf vertegenwoordigen, voldoet niet aan het criterium van effectieve participatie op basis van het Kaderverdrag Minderheden van de Raad van Europa.
 
Zowel de Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) als de Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) hebben aanbevolen dat de maatregelen en strategieën die ten aanzien van Roma, Sinti en woonwagenbewoners worden gemaakt, in nauwe samenwerking met deze gemeenschappen moeten worden ontwikkeld.
 
De vereniging De Rolleman houd een lijst bij van deze bedrijven waarvan er sommige zelfs indirect veroordeeld zijn door het College voor de Rechten van de Mens (CRM) zoals het bedrijf Be-FLex, die een beleid geadviseerd heeft (onder andere) aan gemeente in Nederland die de woonwagencultuur en de beschermde identiteit ernstige schade toebrengt. 
 
Ik wil middels deze petitie het mede mogelijk maken om deze bedrijven juridisch te gaan vervolgen voor het schenden van onze mensenrechten en tegelijkertijd gemeente de kans te geven om zichzelf te verschonen door samen met de vereniging De Rolleman deze bedrijven juridisch aan te gaan pakken.
 
De Rolleman, wil iedere Roma & Sinti - woonwagenbewoners adviseren, ga NIET met deze bemiddelde instantie in zee, en vertel je gemeente of woningcorporatie dat bemiddelende instantie NIET voldoen aan de kader verdrag van minderheden. (neem eventueel contact op met de enige vereniging die voor uw belangen echt opkomt, De Rolleman!)
 
De werkwijze is het tegen elkaar opzetten van familieleden (verboden inmening) en zichzelf voorstellen als een expert op het gebied van het woonwagencultuur terwijl deze dit uitdrukkelijk NIET zijn! Ook is het zo dat vaak andere Roma & Sinti familie namen misbruikt worden, alsof het ''vrienden'' zijn terwijl dit ook NIET het geval is om zo je vertrouwen te winnen.
 
Daarom teken aub de petitie zodat uw woonwagen vereniging De Rolleman beter voor uw rechten kan gaan opkomen en beschermen!

Secretaris Driekus, van de woonwagen vereniging De Rolleman    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Secretaris Driekus, van de woonwagen vereniging De Rolleman om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...