Museum Natura Docet luidt de noodklok!

112 jaar na oprichting verkeert museum Natura Docet in zwaar weer. Onderstaande (culturele en onderwijs)organisaties, het team, vrijwilligers, bestuur en directie maken zich ernstige zorgen over de toekomst van het museum. Om ons draagvlak inzichtelijk te maken voor partijen die de toekomst van Natura Docet mede-bepalen, is deze petitie in het leven geroepen.

Indien Natura Docet haar deuren zou moeten sluiten, creëert dat een leegte voor de regio Twente. Zowel de collectie, de rol als toeristische trekker als de inmiddels opgebouwde kennis en ervaring binnen de organisatie zullen dan verloren gaan. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan meer zichtbaarheid voor het museum. De bezoekersaantallen zitten weer in de lift. Dit laat zien dat het museum een functie vervult voor bewoners én bezoekers van de regio.

Musea zijn onmisbaar in maatschappelijk debat
Veel belangrijke vraagstukken in de samenleving hebben één gemeenschappelijke deler: de natuur. Het is van groot belang dat we met elkaar de dialoog aan blijven gaan over actuele vraagstukken als het stikstofbeleid, de klimaatproblematiek en de achteruitgang van biodiversiteit. Om deze gesprekken te kunnen blijven voeren hebben we informatiestromen nodig die de wetenschap achter deze vraagstukken inzichtelijk, begrijpelijk en actueel houden. Musea als Natura Docet dragen actief bij aan kennisdeling rondom dit maatschappelijk debat en vervullen een belangrijke rol in educatie voor kinderen én volwassenen.

Wat is er nodig?
Om Natura Docet te kunnen behouden is structurele financiering nodig om de vaste lasten van de organisatie te dragen. Hiervoor is door het bestuur een uitgebreide businesscase opgesteld. Daarnaast hebben we uw steun hard nodig om een krachtig signaal af te geven. Natura Docet mag NIET verdwijnen! Steunt u en benadrukt u de urgentie van een kansrijke toekomst voor museum Natura Docet? Laat uw stem horen door deze petitie te ondertekenen.

Hartelijk dank voor uw steun, mede namens vrijwilligers, team en bestuur,

Jana Simmelink
Directeur a.i.

Deze petitie wordt onderschreven door:

 • Joris Hunder - Vrienden van Natura Docet
 • Het bestuur van de Culturele Raad Denekamp
 • Daan van Mierlo - Voorzitter Musea in Dinkelland
 • Ineke Naarding - Museum Huize Keizer
 • Michael Sijbom – Directeur Landschap Overijssel
 • Jeroen Enkelaar – Directeur VVV Ootmarsum-Dinkelland
 • Susan Bonekamp – Hoofd Staatsbosbeheer Overijssel
 • Marjet Korf - Ambassadeur Overijssel bij Natuurmonumenten
 • Joline de Weerdt – Regiodirecteur IVN Gelderland, Overijssel en Flevoland
 • Ard van Winden - Projectleider/accounthouder IVN regio Oost
 • Ruud Pleune - Projectleider Natuur en Milieu Overijssel
 • Stichting Edwina van Heek
 • Froukje Hernamdt - Directeur Natuurmuseum Fryslân
 • Corina Hordijk - Artistiek directeur Ecomare
 • Elisabeth Hassink – Directeur Bussemakerhuis
 • Johan de Jong – Directeur Metropool | Poppodia van Twente
 • Paul Aris – Directeur Pieter Vermeulen museum
 • Vincent Robijn – Directeur Collectie Overijssel
 • Hans Hooijmaijers - Directeur Museum de Bastei
 • Willem Jaap Zwart - Directeur a.i. OYFO Techniekmuseum
 • Willem Dik, zakelijk directeur a.i. en Nikki Olde Monnikhof, museaal directeur a.i. – De Museumfabriek
 • Sandra Schipper – Directeur Stichting Oldenzaalse Musea
 • Bart Buijs – Directeur Het Oversticht
 • Sigrid Ivo – Directeur Stedelijk Museum Almelo
 • Fiona Zachariasse - Voorzitter Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties
 • Menno Tummers - Directeur Vereniging voor Wetenschapsmusea en Science Centers
 • Willem Dik, zakelijk directeur a.i.,Nikki Olde Monnikhof, museaal directeur a.i. – Rijksmuseum Twenthe
 • Fiona Zachariasse – Directeur Natuurmuseum Brabant
 • Gerrit Dannenberg – Directeur Rijssens Museum
 • Wim Weijering - coördinator Jeugd en Natuur, gemeente Dinkelland en Tubbergen
 • Susan Smidt – Basisschool de Alexander
 • Esther Olde Meule – Basisschool de Aloysius
 • George in het Veld – Basisschool ‘n Baoken
 • Marlijn Meinders – Basisschool Bernardus
 • Sjors in het veld – Basisschool ‘n Esch
 • Laure van den Berg en George in het Veld – Basisschool ‘t Kämpke
 • Kitty Engelbertink – Basisschool de Kerkewei
 • Magda Nijmeijer – Dr. Martin Luther Kingschool
 • George in het Veld – Basisschool de Meander
 • Susan Smidt – Basisschool de Veldkamp
 • Rob van der Vegt – Basisschool de Willibrord
 • Rob van der Vegt – Basisschool de Zevenster
 • Marjan Weekhout – Twents Carmel College De Thij
 • Marjan Weekhout – Twents Carmel College Potskampstraat
 • Marjan Weekhout – Twents Carmel College Lyceumstraat
 • Marjan Weekhout – Twents Carmel College Denekamp
 • Rob van der Vegt – Mariaschool

Jana Simmelink, directeur a.i. Museum Natura Docet    Neem contact op met de schrijver van de petitie