Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Nederlands Vanzelf Sprekend.


Gast

#76

2013-12-29 13:27

Helaas was ik verplicht van Belgie aan te klikken, waarom vlaanderen niet voorzien in de lijst?

Gast

#77

2013-12-29 16:06

Nederlands moet blijven groeien.
Ruud Hendrickx

#78

2013-12-29 16:51

Ik teken deze petitie NIET. Tegen de eerste stelling heb ik niets, maar de tweede stelling slaat nergens op. Wat is dat, de taaleenheid bevorderen? Ontkennen dat Vlamingen en Nederlands een ander accent hebben? Ontkennen dat Vlamingen en Nederlanders andere woorden gebruiken? Je kunt evengoed ontkennen dat de wereld rond is.


Gast

#79

2013-12-29 17:18

Natuurlijk hebben alle talen varianten, natuurlijk bestaat er maar één taal zonder varianten en dat is Esperanto, maar toch moet de eenheid (in verscheidenheid) worden bewaard!

Gast

#80

2013-12-29 17:38

Héél jammer van die driekleur naast mijn naam
Fons Wuyts

#81 Ja, maar...

2013-12-29 17:56

Akkoord, er moet een Nederlands zijn dat alle mensen uit het taalgebied verstaan/begrijpen. Maar dat betekend niet dat 'begrijpbare' streekgebonden accenten verboden moeten worden. Het betekent nog minder dat typisch streekgebonden accenten van de ene aan de andere groep moeten worden opgedrongen. En het is tenslotte wraakroepend dat dit laatste is gebeurd op een sluipende slinkse manier. En tenslotte ik wens mij niet te verbergen achter een pseudoniem. Ik ben zo vrij mijn stem even in de koelkast te leggen. Maak er een plezant 2014 van!


Gast

#82

2013-12-29 17:59

zeer goed initiatief. Er zouden er meer moeten zijn.
Misschien eentje mbt het "frans" aan de Vlaamse kust.
Corneille

#83 Voor het Standaard Nederlands en tegen de verengelsing

2013-12-29 18:02

Het zou niet nodig moeten zijn.
Respect voor de eigen taal en cultuur is vorm van beschaving.

Gast

#84

2013-12-29 18:20

Als we een inclusieve maatschappij willen creëren, waarin ook de nieuwkomer en de anderstalige een volwaardige plaats kan krijgen en voor het volle pond kan participeren, is de standaardtaal een eerste behoefte en dat cadeau verwachten we in de eerste plaats van het onderwijs

Gast

#85

2013-12-29 18:28

Ik meen dat er in Vlaanderen een mate van weerzin of afkeer m.b.t verzorgd taalgebruik is gegroeid, die men duidelijk minder of niet aantreft in de landen die ons omringen.
Het lijkt wel of het gebruik van een Nederlandse cultuurtaal, op een niveau dat men bijvoorbeeld in Nederland, Frankrijk, Duitsland of Engeland aantreft, hier verdacht is.
Dit schaadt onze positie en ons aanzien in Europa.
Herman

#86 Nl media

2013-12-29 18:56

Dringend tijd om de (commerciële) mediamuur tussen Vlaanderen en Nederland te slopen. Onbegrijpelijk dat om het even welk belang ons taalgebied hierdoor wordt opgesplitst. Pure betutteling en waarschijnlijk het enige en kleinste taalgebied dat op deze wijze is opgesplitst!

Gast

#87

2013-12-29 19:09

Mogelijk moet het ' Vlaamsch ' op TV op termijn niet meer ondertiteld...

Gast

#88

2013-12-29 20:45

beschaafde taal, goed onthaal !
Guido Stevens (geen pseudoniem)

#89 Re:

2013-12-29 20:59

#78: Ruud Hendrickx -

wel je kan ook ontkennen dat West of zelf Oost-Vlamingen een ander taal spreken dan Antwerpenaars, wel je kan ook ontkennen dat Limburgers en Hollanders verschillende spreektaal hanteren.  Je kan niet ontkennen dat allen gemakkelijk en duidelijk eenzelfde Algemeen Nederlands kunnen gebruiken.

Zowel een Zuid-Brabander met een Groningenaar, of een Limburger met een West-Vlaming gaan samen geen probleem hebben , indien ze hun algemeen verzorgde Nederlandse taal gebruiken die ze op hun school hebben geleerd.

Felix van de Laar

#90 Communicatie in het Nederlands of een andere taal

2013-12-29 21:35

Ik ondersteun deze petitie niet. De sleutel tot de optimale communicatie in onze samenleving ligt niet in "het Standaardnederlands", dat slechts een instrument is, en zeker geen doel op zichzelf. Het komt mij voor dat wie anno 2013 (dadelijk 2014) de term "Standaardnederlands" hanteert, denkt dat dat een stabiele, kenbare entiteit is. Welnu, ik denk dat het Nederlands een verzameling van gelijktijdig gebruikte varianten is die niet per se aan dezelfde regels beantwoorden. En diachroon dienen we te erkennen dat het Nederlands eveneens aldoor is veranderd en dat het dus zal blijven veranderen. Moet de Taalunie soms op scholen gaan toetsen of leerkrachten wel allemaal hetzelfde soort Nederlands gebruiken? Alsjeblieft zeg! Aan de hand van welke criteria moet zij dat overigens doen? Van Dale plus de ANS? Beide vraagbaken lopen hopeloos achter.
Als het impliciet de bedoeling is om communicatie (in Nederland en Vlaanderen) in andere talen tegen te gaan, dan lijkt me dat grenzen aan het beknotten van de fundamentele vrijheid van mensen (en organisaties) om zich te uiten zoals zij verkiezen.
Ik begrijp heel goed dat anderstaligen die zich hier vestigen en aan (niet in) de bak willen komen, er baat bij hebben om redelijk Nederlands te spreken en te verstaan en te lezen en te schrijven; maar het hoeft zeker niet hun eerste en enige middel te zijn om zich goed te integreren.
Ten slotte vind ik dat in alle landen van de EG alle verkeersborden in twee talen moeten zijn: eentje in de taal van het land (of het landsdeel) en eentje in de taal die de meeste buitenlandse weggebruikers zullen begrijpen.
Brigitte Raskin

#91 Vrouwelijk

2013-12-30 08:30

Bij de bevestiging van mijn handtekening onder de petitie stoort het mij dat gehoopt wordt dat HIJ veel aandacht zal krijgen. Petitie is een vrouwelijk woord, zodat gehoopt mag worden dat ZIJ veel aandacht zal krijgen.

Gast

#92

2013-12-30 11:12

Prima aktie!!
Tracht tevens zoveel mogelijk de Engelse taal te vermijden, die het Nederlands meer en mee, als vanzelfsprekend, binnensluipt, neen, binnendendert

Gast

#93

2013-12-30 11:21

Ik ga akkoord met de twee stellingen in hun algemeenheid. Ik neem aan dat de tekst van een petitie kort moet zijn en dat er dus maar weinig plaats is voor nuancering. Het antwoord op de vraag “Wat is Standaardnederlands? “ is vrij complex en kan in de tekst dus maar moeilijk beantwoord worden. Wel vind ik dat het onderricht in en over de standaardtaal niet verward mag worden met een strijd tegen het dialect of de tussentaal. Zaak is het Standaardnederlands aan te brengen zonder leerlingen /studenten tegelijk een complex aan te praten over de taal die ze van nature spreken. Elke taal heeft verschillende registers voor verschillende soorten situaties.

Gast

#94

2013-12-30 11:34

Wanneer een Groot Dictee met een normale (als het kan geestige) tekst i.p.v. eentje vol vergezochte geleerde hoge-borst-zetterij?

Gast

#95

2013-12-30 11:58

Als directeur van een vertaalkantoor met vestigingen in Nederland en België zie ik de kennis van Nederlands echt achteruitgaan (in beide landen) én zie ik de 'nationale varianten' verder uit elkaar drijven. De taal die ons bindt, wordt meer en meer de taal die ons scheidt... en dat is jammer.

Gast

#96

2013-12-30 13:08

De eis om scripties en proefschriften in het Engels te moeten schrijven, moet vervallen. Als Engels voor internationaal publiek noodzakelijk wordt geacht, dan moet er maar een Engelse vertaling worden bijgeleverd. Verder veel meer aandacht voor het leren van Nederlands door immigranten.
Raf Feys (Onderwijskrant)

#97

2013-12-30 14:44

Onderwijskrant (Vlaanderen) besteedde de voorbije jaren veel aandacht aan de uitholling van het taalonderwijs en aan de sterke relativering van de standaardtaal. Zo schreef een leerplanvoorzitter: 'Ook zonder standaardtaal is goed taalonderwijs mogelijk'. Zie Witboek moedertaalonderwijs, Onderwijskrant nr. 153 op wwww.onderwijkrant.be., themanummer nr. 148, enz.

Gast

#98

2013-12-30 14:45

Aangezien ik een fervente voorstander ben van het Algemeen Nederlands kan ik niet anders dan deze petitie ondertekenen.
In verband hiermee protesteer ik dan ook fel tegen de taal van de uithangbordjes in Antwerpen die de automobilist aansporen tot trager rijden. Tot zelfs scholen durven dergelijke taalonzinnige bordjes aan hun gevel en poorten hangen!Ik heb hiervoor trouwens geprotesteerd bij de schepen van onderwijs van de stad ("'t stad", nog zo'n vloek) Antwerpen.

Gast

#99

2013-12-30 15:17

Het Nederlands als onderwijstaal is al bijna geheel verdrongen aan de universiteiten door het Engels en het wachten is nu op het voortgezet en lager onderwijs.
Als we daarvoor kiezen moeten we ons wel realiseren dat wij geen geboren Engelsen zijn en dat het verlies van de eigen taal en cultuur ten koste gaat van onze creativiteit op het gebied van wetenschap, techniek en economie. We verliezen door gebrekkige taalbeheersing ook onze concurrentiepositie en daarmee ook onze welvaart en voorspoed. We komen dan namelijk gedurende een of twee generaties te verkeren in dezelfde achtergestelde situatie als degenen die noodgedwongen hun land moesten verlaten om bij ons een nieuw bestaan op te bouwen. Zoals bekend is juist de taalachterstand, het niet kunnen denken en communiceren in hun moedertaal hun grootste handicap.

Gast

#100

2013-12-30 15:19

Ik hoop dat onze jonge Vlaamse acteurs in 2014 eindelijk het licht mogen zien en stoppen met het spreken van een schabouwelijk verkaveling Nederlands! Bovendien wens ik hun Nederlandse collega's, acteurs, hetzelfde toe.

Marc Vincké