Geen vluchten na elven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Geen vluchten na elven.

Eindhoven Airport supporter!

#326 Re:

2013-12-24 17:05

#91: -  

 Zodat de mensen in die omgeving er last van hebben/krijgen. Mooie egoistische houding.........

Als de mensen die denken feiten te presenteren eens in de feitelijke materie duiken dan lijkt het tenminste nog ergens op. Kreten als die van ik word nu al om 5.15 in morgen wakker van de eerste vluchten slaan echt kant nog wal en maakt dit allemaal ongeloofwaardig. Nog los van het feit dat het toch kansloos is...........


Gast

#327

2013-12-24 18:03

Ik wil om half elf 's avonds gewoon normaal naar bed kunnen gaan zonder wakker gemaakt te worden door die rot vliegtuigen.Hulde voor dit initiatief!
Actiegroep geenvluchtennaelven
De auteur van deze petitie

#328 Re: Re:

2013-12-24 19:08

#326: Eindhoven Airport supporter! - Re:

Er zijn inderdaad soms vluchten in de vroege ochtend, maar U heeft gelijk dat deze zeer incidenteel en niet regulier zijn. De reguliere vluchten beginnen om 07.00 en gaan nu al door tot na 23.00. Daarnaast zijn wij niet tegen het vliegveld of vliegen. Wij zijn alleen tegen tegen vluchten na elven, die geen enkele economische noodzaak hebben, en alleen mensen uit hun eerste slaap houden. Daarnaast zijn wij tegen het vliegen voor 08.00 in het weekend, zodat mensen aan de vertrekzijde van de landingsbaan 2 dagen per week 1 uur langer mogen slapen.

U mag er vanuit gaan dat  wij weten waar we het over hebben en als u daar verdere vragen over hebt, kunt u daarover per mail met ons in gesprek treden. Op de site is die mogelijkheid aangegeven. Of onze petitie kansloos is zal de tijd leren.

Rest ons U te danken voor uw reactie.


Gast

#329

2013-12-24 23:21

Rupsjenooitgenoeg moet na decennia gekonkel en gekruip eindelijk gestopt worden.

Gast

#330

2013-12-25 01:40

Prima initiatief!!

Gast

#331

2013-12-25 14:57

Aan de Alderstafel is ook afgesproken dat de aankomst en vertrewk route zou lopen richtin St. Oederode.
Daar zou nauwlettend op toegezien worden.
Er zijn geluids grenzen overeengekomen.
Er wordt regelmatig afgeweken van de afgesproken vliegroutes. Er wordt, tegen de afspraak in, regelatig gevlogen boven de kern van SON.
Eindhoven Airport fan
Gast

#332 Re: Re: Re:

2013-12-25 23:22

#328: Actiegroep geenvluchtennaelven - Re: Re:

 

Wlt U dan ook aangeven wat voor vluchten deze " incidentele" vluchten zijn, en of U petitie DAAR iets aan kan doen???

Het gaat er niet om dat U weet waarom het gaat. Het blijkt uit de reacties dat een heleboel mensen geen idee hebben wat er, wanneer en waarvandaan over hun hoofden vliegt. Dat U gebruikt maakt van hun onwetendheid, is iets wat U als organisatie van deze petitie te verwijten valt. Duidelijkheid mag ook van Uw kant verwacht worden, en ook op deze site

Dus mensen die Eindhoven Airport al om 05.30 open horen mogen ook door U duidelijk erop gewezen worden dat dat onmogelijk is. !!!Evenals dat dit geen petitie is tegen nachtvluchten, afwijkende routes, vluchten die over hoofden van mensen scheren etc...

Actiegroep geenvluchtennaelven
De auteur van deze petitie

#333 Re: Re: Re: Re:

2013-12-26 11:36

#332: Eindhoven Airport fan - Re: Re: Re:

Wij hebben in 328 duidelijk aangegeven dat dit incidentele vluchten zijn en geen reguliere. Wellicht ten overvloede, om duidelijk te zijn naar U en anderen, dat zijn dus incidentele militaire vluchten en geen burgervluchten, die laatste zijn op dat tijdstip inderdaad alleen mogelijk in noodsituaties.

Dat misschien mensen niet op elk onderdeel exact weten wat zich in het vliegbedrijf op Eindhoven Airport afspeelt, moge zo zijn. De vraag is wie U dat moet verwijten. Misschien is de publieksinformatie vanuit de ALDERSTAFEL onduidelijk en geeft die het soort verwarring bij omwonenden waaraan U refereert. Bijvoorbeeld met betrekking tot de openingstijden is deze verwarring bewust gecreeerd, door enerzijds steeds te communiceren dat Eindhoven Airport open is van 07.00 tot 23.00 en daarnaast onder een andere noemer nog 8 reguliere landingen te introduceren tussen 23.00 tot 24.00 met nog een incidentele uitloopmogelijkheid tot 01.00. Dan hebben we het nog niet over het achteloos terzijde schuiven van de afspraak om in het weekend pas vanaf 08.00 te gaan vliegen. Dit is eerder wel vanuit de ALDERSTAFEL via de pers gecommuniceerd en wordt nu niet in het luchthavenbesluit verankerd.

Wij zijn steeds helder geweest en herhalen nogmaals,  ook naar U toe, waar onze petitie voor bedoeld is. GEEN REGULIERE VLUCHTEN NA ELVEN EN IN HET WEEKEND NIET VOOR ACHTEN.

Dat mensen die deze petitie ondersteunen en ondertekenen, in hun opmerkingen ook hun ongenoegen uiten met betrekking tot andere aspecten van het vliegbedrijf, staat hen vrij, zoals het ook U vrij staat over onderdelen anders te denken.

Uw verwijt dat wij gebruik maken van de onwetendheid van mensen werpen wij verre van ons. Misschien zou ALDERSTAFEL eens kunnen beginnen met zijn vergaderingen openbaar te maken, zodat minimaal de pers direct kan waarnemen wat daar nu precies door wie wordt besproken en afgesproken, zodat zij de burger over de ontwikkelingen aan deze tafel tijdig en volledig kan informeren. Eenduidige en periodieke persberichten zijn een goed alternatief, mits in overeenstemming met de formele notulering en niet gekleurd. Veel van de huidige verwarring en onwetendheid, die U op onderdelen terecht signaleert, zou zo te voorkomen zijn geweest. Wij achten ons daar op geen enkele wijze voor verantwoordelijk.

Wij hebben hiermee getracht open en zo volledig mogelijk op uw mening te reageren, omdat wij elke mening, en dus ook die van U, respecteren. Wij gaan ervan uit dat U dat ook doet met betrekking tot de mening van anderen, die overlast ervaren en hun ongenoegen daarover uiten, ook al heeft die niet alleen betrekking op reguliere vluchten na elven en in het weekend voor achten.

Wij gaan ervan uit dat de standpunten hierover nu voldoende zijn gewisseld en danken U voor uw reactie


Gast

#334

2013-12-26 11:48

volhouden!

Gast

#335

2013-12-26 11:49

blijf aandringen

Gast

#336

2013-12-26 12:54

s'nachts is het tijd om te slapen en niet om te vliegen !!!

Gast

#337

2013-12-26 13:24

iedereen heeft recht op rust

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2013-12-26 13:25Gast

#339

2013-12-26 13:32

Het wordt tijd dat de voorstanders van Eindhoven Airport zich gaan verenigen

Gast

#340 Re: Re: Re: Re: Re:

2013-12-26 13:34

#333: Actiegroep geenvluchtennaelven - Re: Re: Re: Re:

Misschien zou U met dHr Alders eens aan tafel moeten gaan en meer openheid bepleiten...  Ik weet niet of U die mogelijkheid hebt


Gast

#341 Re:

2013-12-26 14:24

#336: -

Da's mooi want er wordt s'nachts niet gevlogen ;-)


Gast

#342

2013-12-27 13:31

geef omwonende hun welverdiende nachtrust.
Actiegroep geenvluchtennaelven
De auteur van deze petitie

#343 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2013-12-27 15:22

#340: - Re: Re: Re: Re: Re:

Wij hebben de Hr. Alders gevraagd om 5 minuten spreektijd aan de ALDERSTAFEL om onze bezwaren tegen deze onderdelen van het concept luchthavenbesluit toe te lichten. Dit is ons geweigerd, met als motief dat de ALDERSTAFEL in beslotenheid vergaderd. Wel hebben wij direct daaropvolgend met de Hr. Alders zelf gesproken, in welk gesprek de Hr. Alders heeft erkend, dat de 8 reguliere vluchten na 23.00 niet in het zgn Alders Advies zijn genoemd, maar door het "bevoegd gezag" zelfstandig in het concept- luchthavenbesluit zijn opgenomen.


Gast

#344 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2013-12-27 16:42

#343: Actiegroep geenvluchtennaelven - Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Ik heb begrepen dat het aantal partijen wat aan de Alderstafel zit om aan het overleg deel te nemen beperkt is, dus de weigering kan ik me voorstellen. Wat ik niet begrijp is dat waar mensen overleggen en besluiten nemen " bevoegd gezag" zonder overleg iets toe kan voegen aan een Luchtvaartovereenkomst. Begrijp me goed, ik heb geen probleem me de mogelijkheid om 8 vluchten na 11-en binnen te laten komen, maar je "overvalt" er een overlegorgaan mee. Wie of wat was dat " bevoegd gezag" en is de toevoeging gedaan met het oog op het overnemen van vluchten op Schiphol ???

Actiegroep geenvluchtennaelven
De auteur van deze petitie

#345 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2013-12-27 17:28

#344: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Wij willen dat best allemaal toelichten, en hebben inmiddels een 5 tal keer uitvoerig op uw vragen en opmerkingen gereageerd. Wij willen dat ook opnieuw doen maar het heeft geen zin om dit verder via deze site te doen, daar is deze niet voor en onze tijd is daarvoor te beperkt. Uit uw reactie begrijpen wij tevens dat U nog onvoldoende van de  doelstelling en werking van de Alders Tafel op de hoogte bent. Als U en e-mail met Uw telefoonnummer naar ons stuurt, nemen wij contact met U op en zullen wij zo goed mogelijk op uw verdere vragen trachten in te gaan. Wij gaan ervan uit dat U daarvoor begrip heeft en zullen de discussie met U op dit platform nu sluiten.

 


Gast

#346

2013-12-27 23:20

Dit geldt natuurlijk ook voor vliegveld Eelde-Drenthe die door Groningen geclaimd wordt. Ook hier uitbreiding van start en landingsbanen met als gevolg zwaardere en grotere vliegtuigen die vaker gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheden.

Gast

#347

2013-12-28 12:55

Toenemende overlast van vliegverkeer dat zich niet houdt aan de landings en opstijgtoutes m.n de militaire luchtmacht

Gast

#348

2013-12-28 13:01

Toenemende overlast van vliegverkeer ook overdag

Gast

#349 Re: Re: Re: Re:

2013-12-29 17:00

#332: Eindhoven Airport fan - Re: Re: Re:  

 Zo, ik ben dus niet gek, maar dat wist ik al. Hoewel je dat wel zou worden in dit land waar de belangen van velen worden geofferd onder de noemer 'Allerhoogste (af)god Economie', wat vaak slechts een symbool is voor de geldbuidel van de zeer hebzuchtigen. Een kleine greep om dit te staven: asbest (longkanker), q-koorts (dood of chronisch ziek), antibioticagebruik in de veeindustrie (MRSA en steeds meer resistente bacteriën in ziekenhuizen), hormoonverstorende weekmakers (prostaat- of borstkanker), en ga maar door. Vertrouwen in de overheid? Nee dus zolang die de oren laat hangen naar de grote industrieën en hun belangenvertegenwoordigers (die vast wel aan de Alderstafel zitten...). Ik vraag me trouwens ook af of u soms door het vliegveld bent 'gedetacheerd' om op deze site 'anti-anti' te reageren...

Overigens: gisteren (zaterdag) om 05.40 uur, vandaag (zondag) om 00.40 uur en vanaf 08.18 elke circa 10 minuten. Dag zondagsrust van duizenden... 


Gast

#350

2013-12-29 20:34

Las Lid van BOW vindt ik dat men zich aan de eerder gemaakte afspraken dient te houden.