Geen vluchten na elven

Quoted post

Actiegroep geenvluchtennaelven
De auteur van deze petitie

#333 Re: Re: Re: Re:

2013-12-26 10:36

#332: Eindhoven Airport fan - Re: Re: Re:

Wij hebben in 328 duidelijk aangegeven dat dit incidentele vluchten zijn en geen reguliere. Wellicht ten overvloede, om duidelijk te zijn naar U en anderen, dat zijn dus incidentele militaire vluchten en geen burgervluchten, die laatste zijn op dat tijdstip inderdaad alleen mogelijk in noodsituaties.

Dat misschien mensen niet op elk onderdeel exact weten wat zich in het vliegbedrijf op Eindhoven Airport afspeelt, moge zo zijn. De vraag is wie U dat moet verwijten. Misschien is de publieksinformatie vanuit de ALDERSTAFEL onduidelijk en geeft die het soort verwarring bij omwonenden waaraan U refereert. Bijvoorbeeld met betrekking tot de openingstijden is deze verwarring bewust gecreeerd, door enerzijds steeds te communiceren dat Eindhoven Airport open is van 07.00 tot 23.00 en daarnaast onder een andere noemer nog 8 reguliere landingen te introduceren tussen 23.00 tot 24.00 met nog een incidentele uitloopmogelijkheid tot 01.00. Dan hebben we het nog niet over het achteloos terzijde schuiven van de afspraak om in het weekend pas vanaf 08.00 te gaan vliegen. Dit is eerder wel vanuit de ALDERSTAFEL via de pers gecommuniceerd en wordt nu niet in het luchthavenbesluit verankerd.

Wij zijn steeds helder geweest en herhalen nogmaals,  ook naar U toe, waar onze petitie voor bedoeld is. GEEN REGULIERE VLUCHTEN NA ELVEN EN IN HET WEEKEND NIET VOOR ACHTEN.

Dat mensen die deze petitie ondersteunen en ondertekenen, in hun opmerkingen ook hun ongenoegen uiten met betrekking tot andere aspecten van het vliegbedrijf, staat hen vrij, zoals het ook U vrij staat over onderdelen anders te denken.

Uw verwijt dat wij gebruik maken van de onwetendheid van mensen werpen wij verre van ons. Misschien zou ALDERSTAFEL eens kunnen beginnen met zijn vergaderingen openbaar te maken, zodat minimaal de pers direct kan waarnemen wat daar nu precies door wie wordt besproken en afgesproken, zodat zij de burger over de ontwikkelingen aan deze tafel tijdig en volledig kan informeren. Eenduidige en periodieke persberichten zijn een goed alternatief, mits in overeenstemming met de formele notulering en niet gekleurd. Veel van de huidige verwarring en onwetendheid, die U op onderdelen terecht signaleert, zou zo te voorkomen zijn geweest. Wij achten ons daar op geen enkele wijze voor verantwoordelijk.

Wij hebben hiermee getracht open en zo volledig mogelijk op uw mening te reageren, omdat wij elke mening, en dus ook die van U, respecteren. Wij gaan ervan uit dat U dat ook doet met betrekking tot de mening van anderen, die overlast ervaren en hun ongenoegen daarover uiten, ook al heeft die niet alleen betrekking op reguliere vluchten na elven en in het weekend voor achten.

Wij gaan ervan uit dat de standpunten hierover nu voldoende zijn gewisseld en danken U voor uw reactie

Reacties


Gast

#340 Re: Re: Re: Re: Re:

2013-12-26 12:34:54

#333: Actiegroep geenvluchtennaelven - Re: Re: Re: Re:

Misschien zou U met dHr Alders eens aan tafel moeten gaan en meer openheid bepleiten...  Ik weet niet of U die mogelijkheid hebt