Geen vluchten na elven

Vliegvelden willen alsmaar groeien. Als een rupsje nooit genoeg verruimen ze hun bedrijfstijd.

Eindhoven Airport wil dat ook, door 8 reguliere landingen na 23.00 toe te staan en ook in het weekend vanaf 7.00 te gaan vliegen.
Dat leidt tot onaanvaardbare overlast en zelfs gezondheidsschade voor duizenden mensen.

Nu is het genoeg! Openingstijden van 7.00 tot 23.00 en in het weekend vanaf 8.00 zijn voldoende!
Iedereen heeft recht op acht uur ongestoorde nachtrust, dus ook de omwonenden !

Dus:

  • Geen reguliere vluchten na elf uur ’s avonds!
  • En in het weekend geen vluchten voor 8 uur ’s morgens!

Wij vragen de regering om het ontwerp luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport op dit onderdeel aan te passen.

(Ga voor meer toelichting naar www.geenvluchtennaelven.nl )


Actiegroep Geen Vluchten na Elven    Neem contact op met de schrijver van de petitie