Geen vluchten na elven

Quoted post

Actiegroep geenvluchtennaelven
De auteur van deze petitie

#343 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2013-12-27 14:22

#340: - Re: Re: Re: Re: Re:

Wij hebben de Hr. Alders gevraagd om 5 minuten spreektijd aan de ALDERSTAFEL om onze bezwaren tegen deze onderdelen van het concept luchthavenbesluit toe te lichten. Dit is ons geweigerd, met als motief dat de ALDERSTAFEL in beslotenheid vergaderd. Wel hebben wij direct daaropvolgend met de Hr. Alders zelf gesproken, in welk gesprek de Hr. Alders heeft erkend, dat de 8 reguliere vluchten na 23.00 niet in het zgn Alders Advies zijn genoemd, maar door het "bevoegd gezag" zelfstandig in het concept- luchthavenbesluit zijn opgenomen.

Reacties


Gast

#344 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2013-12-27 15:42:20

#343: Actiegroep geenvluchtennaelven - Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Ik heb begrepen dat het aantal partijen wat aan de Alderstafel zit om aan het overleg deel te nemen beperkt is, dus de weigering kan ik me voorstellen. Wat ik niet begrijp is dat waar mensen overleggen en besluiten nemen " bevoegd gezag" zonder overleg iets toe kan voegen aan een Luchtvaartovereenkomst. Begrijp me goed, ik heb geen probleem me de mogelijkheid om 8 vluchten na 11-en binnen te laten komen, maar je "overvalt" er een overlegorgaan mee. Wie of wat was dat " bevoegd gezag" en is de toevoeging gedaan met het oog op het overnemen van vluchten op Schiphol ???