Geen vluchten na elven

Quoted post

Eindhoven Airport fan
Gast

#332 Re: Re: Re:

2013-12-25 22:22

#328: Actiegroep geenvluchtennaelven - Re: Re:

 

Wlt U dan ook aangeven wat voor vluchten deze " incidentele" vluchten zijn, en of U petitie DAAR iets aan kan doen???

Het gaat er niet om dat U weet waarom het gaat. Het blijkt uit de reacties dat een heleboel mensen geen idee hebben wat er, wanneer en waarvandaan over hun hoofden vliegt. Dat U gebruikt maakt van hun onwetendheid, is iets wat U als organisatie van deze petitie te verwijten valt. Duidelijkheid mag ook van Uw kant verwacht worden, en ook op deze site

Dus mensen die Eindhoven Airport al om 05.30 open horen mogen ook door U duidelijk erop gewezen worden dat dat onmogelijk is. !!!Evenals dat dit geen petitie is tegen nachtvluchten, afwijkende routes, vluchten die over hoofden van mensen scheren etc...

Reacties

Actiegroep geenvluchtennaelven
De auteur van deze petitie

#333 Re: Re: Re: Re:

2013-12-26 10:36:49

#332: Eindhoven Airport fan - Re: Re: Re:

Wij hebben in 328 duidelijk aangegeven dat dit incidentele vluchten zijn en geen reguliere. Wellicht ten overvloede, om duidelijk te zijn naar U en anderen, dat zijn dus incidentele militaire vluchten en geen burgervluchten, die laatste zijn op dat tijdstip inderdaad alleen mogelijk in noodsituaties.

Dat misschien mensen niet op elk onderdeel exact weten wat zich in het vliegbedrijf op Eindhoven Airport afspeelt, moge zo zijn. De vraag is wie U dat moet verwijten. Misschien is de publieksinformatie vanuit de ALDERSTAFEL onduidelijk en geeft die het soort verwarring bij omwonenden waaraan U refereert. Bijvoorbeeld met betrekking tot de openingstijden is deze verwarring bewust gecreeerd, door enerzijds steeds te communiceren dat Eindhoven Airport open is van 07.00 tot 23.00 en daarnaast onder een andere noemer nog 8 reguliere landingen te introduceren tussen 23.00 tot 24.00 met nog een incidentele uitloopmogelijkheid tot 01.00. Dan hebben we het nog niet over het achteloos terzijde schuiven van de afspraak om in het weekend pas vanaf 08.00 te gaan vliegen. Dit is eerder wel vanuit de ALDERSTAFEL via de pers gecommuniceerd en wordt nu niet in het luchthavenbesluit verankerd.

Wij zijn steeds helder geweest en herhalen nogmaals,  ook naar U toe, waar onze petitie voor bedoeld is. GEEN REGULIERE VLUCHTEN NA ELVEN EN IN HET WEEKEND NIET VOOR ACHTEN.

Dat mensen die deze petitie ondersteunen en ondertekenen, in hun opmerkingen ook hun ongenoegen uiten met betrekking tot andere aspecten van het vliegbedrijf, staat hen vrij, zoals het ook U vrij staat over onderdelen anders te denken.

Uw verwijt dat wij gebruik maken van de onwetendheid van mensen werpen wij verre van ons. Misschien zou ALDERSTAFEL eens kunnen beginnen met zijn vergaderingen openbaar te maken, zodat minimaal de pers direct kan waarnemen wat daar nu precies door wie wordt besproken en afgesproken, zodat zij de burger over de ontwikkelingen aan deze tafel tijdig en volledig kan informeren. Eenduidige en periodieke persberichten zijn een goed alternatief, mits in overeenstemming met de formele notulering en niet gekleurd. Veel van de huidige verwarring en onwetendheid, die U op onderdelen terecht signaleert, zou zo te voorkomen zijn geweest. Wij achten ons daar op geen enkele wijze voor verantwoordelijk.

Wij hebben hiermee getracht open en zo volledig mogelijk op uw mening te reageren, omdat wij elke mening, en dus ook die van U, respecteren. Wij gaan ervan uit dat U dat ook doet met betrekking tot de mening van anderen, die overlast ervaren en hun ongenoegen daarover uiten, ook al heeft die niet alleen betrekking op reguliere vluchten na elven en in het weekend voor achten.

Wij gaan ervan uit dat de standpunten hierover nu voldoende zijn gewisseld en danken U voor uw reactie


Gast

#349 Re: Re: Re: Re:

2013-12-29 16:00:54

#332: Eindhoven Airport fan - Re: Re: Re:  

 Zo, ik ben dus niet gek, maar dat wist ik al. Hoewel je dat wel zou worden in dit land waar de belangen van velen worden geofferd onder de noemer 'Allerhoogste (af)god Economie', wat vaak slechts een symbool is voor de geldbuidel van de zeer hebzuchtigen. Een kleine greep om dit te staven: asbest (longkanker), q-koorts (dood of chronisch ziek), antibioticagebruik in de veeindustrie (MRSA en steeds meer resistente bacteriën in ziekenhuizen), hormoonverstorende weekmakers (prostaat- of borstkanker), en ga maar door. Vertrouwen in de overheid? Nee dus zolang die de oren laat hangen naar de grote industrieën en hun belangenvertegenwoordigers (die vast wel aan de Alderstafel zitten...). Ik vraag me trouwens ook af of u soms door het vliegveld bent 'gedetacheerd' om op deze site 'anti-anti' te reageren...

Overigens: gisteren (zaterdag) om 05.40 uur, vandaag (zondag) om 00.40 uur en vanaf 08.18 elke circa 10 minuten. Dag zondagsrust van duizenden...