Geen vluchten na elven

Quoted post


Gast

#340 Re: Re: Re: Re: Re:

2013-12-26 12:34

#333: Actiegroep geenvluchtennaelven - Re: Re: Re: Re:

Misschien zou U met dHr Alders eens aan tafel moeten gaan en meer openheid bepleiten...  Ik weet niet of U die mogelijkheid hebt

Reacties

Actiegroep geenvluchtennaelven
De auteur van deze petitie

#343 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2013-12-27 14:22:59

#340: - Re: Re: Re: Re: Re:

Wij hebben de Hr. Alders gevraagd om 5 minuten spreektijd aan de ALDERSTAFEL om onze bezwaren tegen deze onderdelen van het concept luchthavenbesluit toe te lichten. Dit is ons geweigerd, met als motief dat de ALDERSTAFEL in beslotenheid vergaderd. Wel hebben wij direct daaropvolgend met de Hr. Alders zelf gesproken, in welk gesprek de Hr. Alders heeft erkend, dat de 8 reguliere vluchten na 23.00 niet in het zgn Alders Advies zijn genoemd, maar door het "bevoegd gezag" zelfstandig in het concept- luchthavenbesluit zijn opgenomen.