SKB moet blijven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie SKB moet blijven.

Josje

#1

2012-01-12 20:02

Ik weet niet in hoeverre ze nu al samenwerken.
Dat er in de toekomst wat moet gebeuren staat helaas vast door alle bezuinigingen. Misschien kunnen ze zich allebei in een gedeelte specialiseren en zo elkaars kundes goed gebruiken. Ik houd ook liever een ziekenhuis hier in Winterswijk, maar of dit reeel en haalbaar is, ik hoop het!!
SP Winterswijk

#2 Re: SKB moet blijven

2012-01-12 21:14

#1: Josje -

Hallo Josje,

Wij willen met deze petitie ook aangeven niet tegen samenwerking te zijn, dit kan de kwalitiet van zorg zeker verbeteren, alleen moet de inzet blijven om een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk te houden. Dit moet ook de inzet zijn van de besprekingen tussen de ziekenhuizen en specialisten. Directe medische zorg met voor iedereen direct bereikbaar zijn. Specialisaties hoeven niet altijd op alle locaties aanwezig te zijn, maar de directe zorg is bij verplaatsing naar Varsseveld echt te ver weg.

Gezien de inzet van de directie op dit moment willen we de actie echter vanuit het positieve benaderen.

Vriendelijke groet,


Gast

#3

2012-01-12 21:22

Handen af van het SKB, waar moeten de bejaarde Winterswijkers heen? Het patientenbestand? De verbouwingskosten?
De Manager

#4 DOEN

2012-01-12 22:04

Geen probleem deze fusie. Specialisaties verdelen, noodzakelijke 1e hulp voor beide behouden en er kan een totale staf worden bezuinigd. 1 raad van bestuur, 1 raad van toezicht welke beide de omvang van de huidige Winterswijkse situatie niet mogen overstijgen. Einde aan maatschap-cultuur, iedereen in vaste dienst (of "uitzendkracht") en een "gedwongen" loopbaanpatroon introduceren. Druk op specialisten en zorgverzekeraars, einde aan de individuele lobby voor protheses, medicijnen, ...... Het is zo uitgelegd en uitgevoerd, maar de wil moet er zijn en dat gaat deels ten koste van het inkomen van hen die het voor het zeggen hebben en wordt dus niet uitgevoerd. Het is allemaal geen wetenschap, zo is ook de medisch specialist binnen de organisatie "HET ZIEKENHUIS" een productiemedewerker die moet uitvoeren waarvoor die rijkelijk betaald wordt.

Gast

#5

2012-01-12 22:04

Te gek voor woorden dat dit ziekenhuis uit winterswijk zou verdwijnen na alle verbouwingen dan wel investeringen !!!

Gast

#6

2012-01-12 22:55

Winterswijk begint steeds meer stads-vormen aan te nemen. We groeien elk jaar, worden steeds aantrekkelijker voor dagjesmensen en toeristen. De verwachting is dat in de toekomst ook de jongeren die nu Winterswijk verlaten voor studie etc. weer terug zullen komen (rust weer op zullen zoeken). Voor de werkgelegenheid is het ook goed dat het SKB blijft! Ook begrijp ik maar niet waarom er bij het SKB vrij recent zo'n grote verbouwing, incl nieuwe (ruimere) parkeerplaatsen zijn gemaakt. Nu erover denken om hier weg te gaan... weggegooid geld!! (ook van de burger)

Gast

#7

2012-01-13 00:11

Mijn hele familie woont in de achterhoek, ze moeten snel hulp kunnen krijgen als dat nodig is, elke minuut kan tellen.
Josje

#8 Re:

2012-01-13 00:43

#3: -

Waar moeten de bejaarden uit Groenlo, Varsseveld, etc. heen??

Wij hebben tot nog toe geluk gehad dat SKB, huisartsenpost, etc. hier in Winterswijk is. Wil niet zeggen dat ik het SKB ook niet liever hier zie blijven. Je zult nu maar halverwege Doetinchem en Winterswijk wonen.


Gast

#9

2012-01-13 13:18

In Winterswijk zijn er steeds meer oudere mensen, vaak zijn zij niet meer goed te been. Als het ziekenhuis verdwijnt uit Winterswijk zijn mensen minder snel bereid hen te vervoeren naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld routine afspraken. Het is een goed bereikbaar ziekenhuis in een steeds populairder wordende plaats, en een ziekenhuis is daarin een must. Het SKB moet daarom in Winterswijk blijven!
Het slachtoffer: niet doen

#10 Re: DOEN

2012-01-13 14:40

#4: De Manager - DOEN

Wel een probleem: deze fusie.In een grotere organisatie komen nog meer managementlagen en managers. Deze vormen nu al een grote kostenpost binnen de gezondheidzorg. Als het SKB uit Winterswijk vertrekt, heeft dat enorme gevolgen voor de patiëntenzorg. Iedereen begrijpt dat voor zeer specialistische zorg gereisd moet worden. Als deze fusie doorgaat, moet dat in de toekomst ook voor de basiszorg. Omdat het SKB een grote werkgever is, zal ook het dorp zelf er ernstig onder lijden. Denk aan middenstand, woningmarkt en sociaal-culturele voorzieningen.  65 plussers, die Winterswijk hoopt aan te trekken, zullen zich ernstig beraden of zij zich hier wel willen vestigen, wanneer hier geen ziekenhuisvoorziening is.

De Manager

#11 Re: Re: DOEN

2012-01-13 17:21

#10: Het slachtoffer: niet doen - Re: DOEN

Grotere organisaties behoeven geen extra managementlagen en managers, maar betere managers en duidelijkere structuren. Dit zeg ik ook in het eerste stuk. Natuurlijk is het vervelend, maar als het dan toch pijn moet doen. Vooral niet bij de groepen die direct een relatie hebben met de patient. Als voorbeeld; het SKB (zoals veel ziekenhuizen) heeft een eigen "klachtenorganisatie", dit terwijl deze er ook landelijk is. De formele uitleg van deze organisatie is verbetering van bla, bla,....... Uiteindelijk een van de belangrijkste factoren, zo min mogelijk klachten naar het landelijke meldpunt. Want deze rekent af. Deze organisatie kan weg, wellicht wordt het dan wel vervelend transparant hoe slecht een ziekenhuis presteert, maar scheelt een hoop geld. Kunnen misschien wel 50 mensen voor aan een bed staan waardoor het uiteindelijk weer beter kan. Exacte cijfers heb ik natuurlijk niet, maar het gaat erom of er de wil is om te veranderen hoe pijnlijk ook. Nog een voorbeeld; er is gigantisch verbouwd, enorme ontvangsthal, fantastisch aanzicht maar in de hele ruimte alleen een receptie met apotheek. Hoe duur denk je dat die vierkante meters zijn en zouden ze niet beter besteed kunnen worden? Voor dit soort flaters moeten mensen ontslaan worden, onzin over ander potje moet afgelopen zijn. Ziekenhuizen moeten een management hebben die vertellen hoe het gaat, ook tegen de medisch specialisten. Heb een visie over bv het onafhankelijk worden van die ontzettend dure maatschappen, leidinggeven met lef!!! Tot slot, u sluit af met; denk aan middenstand, woningmarkt en sociaal-culturele voorzieningen. Uiteraard erg belangrijk maar ziekenhuizen hebben te maken met zorg & patienten. Dat is waar het om draait, velen zijn dat vergeten omdat ze met name denken aan alle factoren erom heen. De patient staat niet meer centraal, dat is een van de factoren waarom alles zo duur wordt. De combinatie van zorgverzekeraars en zorginstellingen bevinden zich momenteel in een terminale fase, het is tijd dat ze nu begeleid worden naar hun einde om zo plaats te maken voor een systeem dat bepalend is voor alles en iedereen. Auto's worden beter, rijden zuiniger, hebben minder onderhoud nodig, etc. Natuurlijk kan er medisch gezien ook steeds meer, maar een van de vragen moet dan ook zijn of we genoegen moeten nemen met minder op kleinere afstanden en een wat sobere accomodatie. Als voorbeeld het is fantastisch dat we in Winterswijk terecht kunnen met onze huidaandoeningen, maar als u een aneurysma krijgt sterft u tussen Groenlo en Ruurlo (excuses voor mijn optimisme). Genoeg voor nu, ik kijk uit naar de volgende reactie en vraag me af waarom u zichzelf als slachtoffer ziet.

Als iedereen nu een handtekening zet voor het behoud van het ziekenhuis in Winterswijk heeft de gemeente haar groen licht voor wellicht de benodigde subsidie. Het behoeft geen uitleg wie dat uiteindelijk gaat betalen. Bezint eer ge begint.


Gast

#12

2012-01-13 18:14

Voor verloskundige zorg is een ziekenhuis in de buurt noodzakelijk en voor de Achterhoek Oost is het van groot belang( sociall economisch) dat er een ziekenhuis voor de mensen in deze regio is, zeker in tijden dat mensen c.q. patiënten steeds meer moeten gaan betalen in de gezondheidszorg en als zij dan nog veel verder moeten reizen nemen deze kosten ook nog eens toe
Jeroen

#13 Re: Re: Re: DOEN

2012-01-13 18:15

#11: De Manager - Re: Re: DOEN

Waar ik uw standpunt lees voor wat betreft het op peil moeten houden van noodzakelijke zorg en het spreiden van specialismen, staan we op één lijn, lees ook de petitie. samenwerken is niet slecht, mits het de kwaliteit verbetert. waar ik u niet in volg is de relatie met gemeente subsidie. op dit moment is er geen sprake van gemeentelijke subsidie vor het SKB, noch voor het Slingeland. Wanneer u aangeeft dat verplaatsing prima kan omdat er dan minder subsidie gegeven hoeft te worden, leg dat de inwoners van Varsseveld maar uit, want bij complete nieuwbouw is er sprake van gigantische kapitaalvernietiging in zowel Doetinchem als Winterswijk en zal er in Varsseveld veel geld bijmoeten om iets neer te zetten. Ook gemeenschapsgeld. Niet doen dus!


Gast

#14 Re: Re: Re: DOEN

2012-01-13 19:01

#11: De Manager - Re: Re: DOEN 

U klinkt overduidelijk als een 'manager op afstand'!!! Veel mooie management praat....maar het belang van de patiënt , het personeel en de bewoners van de regio zie ik nergens meer terug komen. Algemeen geklets over wel of niet een extra managementlaag, klachtenorganisaties... Onderaan wordt nog even het belang van de patiënt aangehaald. Maar wat nou belang van de patiënt?!? zorg op grote afstand, is dat in het belang van de patiënt?? Vreemde redenatie houdt u erop na. Het enige wat dat opleverd is en financiële bezuiziniging!! en ik begrijp volledig dat dat u als 'manager' wel aanstaat. Helaas worden veel belangrijke keuzes die de burger direct aangaan teveel vanuit het oog van een 'manager' gemaakt en puur vanuit een kostenplaatje met alle gevolgen van dien..... Zie wat er met nederland gebeurd. Al die fusies van zorginstellingen en ziekenhuizen hebben geen goede uitwerking op de zorg gehad. Praktijkvoorbeelden uit andere regio's zijn er in overvloed, maar helaas hoor ik u daar niet over. Maar ach, verbaast me ook niets, u bent nou eenmaal een 'manager'. En laat de gemeente maar subsidie geven!! daar geef ik mijn belastingcenten graag aan uit :-) gaat het ten minste naar iets goeds......


Gast

#15

2012-01-13 19:56

een ziekenhuis moet makkelijk bereikbaar zijn.

Gast

#16

2012-01-13 21:33

Ik ben blij dat er actie word ondernomen
tegen het idee alleen al om het SKB in Winterswijk op te doeken. Dat kan en mag gewoon niet gebeuren.Het ziekenhuis is veel te belangrijk voor onze regio.Samenwerking met Doetinchem is niet verkeerd, maar ieder moet naar mijn idee wel op de huidige Locatie blijven functioneren.
Gr. J.B. Kimmels

De Manager

#17

2012-01-13 22:11

He, heerlijk de discussie is op gang. Ik zal proberen duidelijkheid te geven in hetgeen ik bedoel. Het management moet vooral gefuseerd worden, NIET de zorg. Ik ben het geheel met u eens dat de zorg voor patiënten niet verder omlaag moet, maar er wel degelijk gekeken moet worden welke zorg van essentieel belang is en wat daarvoor nodig is. Kortom, beide ziekenhuizen hebben managementlagen, raad van bestuur, raad van toezicht, een staf, etc, deze kunnen gefuseerd worden tot 1 die beide ziekenhuizen onder hun hoede hebben. Wanneer je hier de managementlaag (zei die het voor het zeggen hebben) de vrije hand in laat dan krijg je dadelijk maar 1 bestuur, maar die is dan feitelijk bijna net zo groot als 2 onafhankelijke (want zo werkt het nu eenmaal). Nettowinst nihil op dit gebied, dus wordt het elders gezocht. Vwb de subsidie, die is er niet (althans niet zichtbaar voor de burger) , wat ik bedoel te zeggen als je petities gaat houden (SP Winterswijk) en je krijgt steun van de kiezer staat de weg mogelijk open. Want zoals in reactie nr13 staat OP DIT MOMENT geen sprake van subsidie en dat moet zo blijven. We betalen met zijn allen al genoeg voor de zorg. Ik heb aangegeven positief te zijn over een fusie, niet over een nieuw ziekenhuis elders en het verdwijnen van het SKB (reactie nr13). Reactie nr 14 is erg verbolgen over de financiële bezuiniging. HIER gaat het nu juist om, ik wil MINDER betalen voor de zorg, niet MEER aan de managers. Om dit te bereiken heb je een manager (Leider) nodig die alle overbodige managers, managementlagen, directies, besturen (geef het een naam) uit de organisatie haalt zodat de premie omlaag kan, er meer verplegers kunnen lopen, er meer expertises behouden kunnen worden, etc. De zorg is duur omdat er teveel managers lopen en het enige wat zij managen is de instandhouding van de terminale fase van zorginstellingen en zorgverzekeraars. Kwartje gevallen? Dus wat er dadelijk feitelijk gebeurt is dat er een fusie komt, de bestuurslagen (want die gaan niet inleveren) intact blijven en het rendement elders gezocht moet worden door het schrappen van specialisaties. Terwijl die juist behouden moeten blijven en er eigenlijk een gehele "ziekenhuis staf" moet worden bezuinigd. DIT laatste gaat dus niet gebeuren (zie maar) maar er gaan wel poli's sluiten. Kortom het verkeerde gaat gebeuren. Tot slot wil ik opmerken dat er vooral gereageerd is op het feit dat is onderschrijf als "de manager" in plaats van inhoudelijke argumenten op wat er volgens u zou moeten gebeuren en de wijze waarop dat dient te geschieden. Wellicht kunt voortaan een probleemstelling vergezellen van een mogelijke oplossing/gedachte/visie. M.v.g. Een Winterswijker

Gast

#18

2012-01-13 22:51

Natuurlijk moet het ziekenhuis blijven in Winterswijk zodat mensen niet helemaal naar Doetinchem hoeven te reizen. Waarom zou je een van de beste ziekenhuizen van het land sluiten/verhuizen/verkleinen?
Jeroen

#19 Re:

2012-01-13 23:40

#17: De Manager -

Jammer dat we moeten een discussie moeten voeren met iemand die blijkbaar niet bekend wil worden en anoniem allerlei dingen roept.

De Manager

#20 Re: Re:

2012-01-14 08:36

#19: Jeroen - Re:

Ik vind het teleurstellend dat de discussie geen middel is. Daarnaast vindt ik het zorgwekkend dat wanneer iemand aangeeft positief te zijn over een fusie, deze vertaald wordt als een "ja" voor verhuizing en het verdwijnen van het SKB in Winterswijk. Dit zijn politiek gezien enorme missers. Zoals eerder aangegeven, ook nu enkel verwijten over anoniem blijven en discussie voeren, maar INHOUDELIJK GEEN ENKEL STANDPUNT!!!! Dit laatste mag u zichzelf echt verwijten en zal geen enkele positieve bijdrage leveren voor het behoud van het SKB. Het allerlei dingen roepen zoals beschreven is evenveel van betekenis als deze petitie. Deze stelt namelijk ook zonder enige uitleg en toelichting dat behoud het beste is voor eenieder. U zult dit eerst moeten onderbouwen alvorens u iets stelt. Gebeurt dit niet, wees dan vooral niet bang dat u reacties krijgt als deze.


Gast

#21

2012-01-14 11:01

SKB moet blijven in Winterswijk

Gast

#22

2012-01-14 13:08

een goed ziekenhuis met een uitmuntende service moet voor de regio behouden blijven. getekend mathiesen martin

Gast

#23

2012-01-14 13:32

SKB Moet blijven,vooral voor oudere mensen, maar ook
voor jonge mensen.
Kies een pseudoniem

#24 Onderwerp

2012-01-14 13:32

Schrijf een reactie...
vriend

#25 Re: Re: SKB moet blijven

2012-01-14 20:46

#2: SP Winterswijk - Re: SKB moet blijven 

 Hallo,

Als we eerst eens goed de berichten gaan lezen dan is er nog niets aan de hand. Het SKB heeft alleen een intensie om samen te werken met het Slingerland ziekenhuis. Pas in februari komt men met een conclusie. Dus op dit moment is er nog geen zekerheid over een samenwerking.

De directie kijkt van een bedrijfeconomisch oogpunt maar ook met de kwaliteit van zorg.

Een zelfstandig SKB is niet haalbaar met de zorgkwaliteitseisen die de overheid, zorgverzekeraars en de medische vakgroepen opleggen. Dan kan het SKB niet meer voldoen als volwaardig ziekenhuis. Dat brengt dus het SKB als een kwetsbaar ziekenhuis. Dus er moet wel samengewerkt worden op enige wijze, waarbij de kwaliteit gewaarborgd kan worden.

Dit bovenstaande mis ik alle communicatie vanuit Politiek Winterswijk. Het valt mij dus vies tegen dat SP deze stemmingsmakend petitie opstelt.

Want het is nog onduidelijk hoe de samenwerking een vorm zal krijgen. We kunnen nu wel gaan schoppen maar waar tegen?
Misschien tegen Politiek Winterswijk, die weinig doet bijvoorbeeld om jongeren te behouden.

Want waar is bijvoorbeeld de petitie dat transport bedrijf Raben plannen heeft om Winterswijk te verlaten.

Dat kost ook banen of niet?

Natuurlijk dit is een ander aspect, maar het komt in grote lijnen overeen.

Waarom gaat Raben weg bijvoorbeeld, geen goede bereikbaarheid?

Dan nog even over de verbouwing, deze zijn ook noodzakelijk omdat wij als klanten van het SKB bepaalde eisen hebben.

Daarnaast heeft de overheid ook bepaalde eisen.

Over twintig jaar is de verbouwing bedrijfseconomisch afgeschreven.

Bovendien zal er over twintig jaar weer andere eisen zijn en misschien is de populatie van Winterswijk wel zo veranderd.

Want als het aan Politiek Winterswijk ligt dan wonen er alleen nog maar gepensioneerden in Winterswijk. Dus heb je dan nog een volwaardig ziekenhuis nodig, misschien dan wel eerder een verpleeghuis.

Dus laten we eens nuchter gaan nadenken en niet meteen al in de pen gaan zitten voordat we de feiten op tafel hebben.