SKB moet blijven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie SKB moet blijven.


Gast

#201

2012-01-30 19:43

Het is enorm belangrijk dat het SKB blijft i.v.m. goede en snel bereikbare zorg in de Achterhoek, aanrijtijden voor de ambulances enzv.enzv.
Bovendien is/wordt het net vernieuwd, dus liever geen kapitaalvernietiging door het ziekenhuis op termijn te sluiten.

Gast

#202 Re:

2012-01-30 21:37

#199: RH -  

 Beste RH

Wat ik met arrogant bedoel is de onnodige onrust die er wordt gemaakt. Want het is nog niet helemaal duidelijk welke koers het SKB gaat varen. Nu denken bepaalde politieke groepen hier Winterswijk dat er conclusies zijn terwijl dus nog niets duidelijk is. Tevens willen deze politieke partijen ook niet luisteren want de acute zorg dat blijft gewaarborgd. Net als het college van B&W gaat het rvb van het Skb uit van goede gezondheidsvoorziening in de Oost-Achterhoek. Ik weet niet of dat arrogant is. De politiek kan wel zwaaien met een rapport en hierover zeer populiar doen. Maar wat zegt het rapport de titel zegt het al het is een verkenning. Meer ook niet dus waar maken we ons nu druk over, moeten we soms een partij die veel zetels heeft verloren gaan vertrouwen.

Je eigen invulling hoe de dhr Janssen functioneert vindt ik gewoon walgelijk. Naar mijn idee ken je hem niets eens en hoe kun je dan die man zo afschilderen.  De or heeft wettelijk bescherming en de clientenraad staat los van het Skb, maar toch hebben deze organen wettelijk meer te zeggen dan je denkt.

Daarom is het zinloos om hier je druk te maken over het Skb. Maar signalen meer af te geven aan de desbetreffende organen.

 

RH

#203

2012-01-31 00:26

Beste Gast (202),

Is het niet zo dat de politieke partijen niet de onrust veroorzaken, maar Dhr. Janssen zelf? Afgelopen dinsdagavond bleek dat er maar 1 optie was, nl. nieuwbouw in Varsseveld. Dit is meermaals onderstreept. In de krant van oktober 2010 bericht Dhr. Janssen hier al over. Lijkt me volstrekt logisch dat mensen zo (heftig)reageren als een directeur van een ziekenhuis deze uitlatingen doet. Dit oogt in ieder geval niet alsof deze meneer zich nog echt wil inzetten voor het SKB. Nogmaals ik vind dat Dhr, Janssen op dit moment de schijn tegen heeft. Hij heeft eigenlijk alleen vertelt waarom nieuwbouw de beste optie is, hij liet niets blijken dat er mogelijkheden zijn voor een SKB in Winterswijk. Als deze mogelijkheden er wel zijn, had hij dit wellicht toch mee kunnen delen, dit geeft dan weer enige rust. Dat het uitgangspunt is dat er acute zorg in Winterswijk blijft is natuurlijk een schrale troost, waarbij je je af kunt vragen of dat op termijn financieel echt te handhaven is. Ik wil best Dhr. Janssen het voordeel van de twijfel geven, maar op dit moment heb ik toch echt mijn twijfels. Ik hoop echt van harte dat u gelijk hebt, en Dhr. Janssen echt het beste wil voor het SKB.

gast

#204 #202+#203

2012-01-31 10:37

Ten eerste: zonder tegensputteren zal Het SKB verdwijnen naar .......Doetinchem!
ER wordt NIET zoals de heer Jansen ons vorige week wilde laten geloven op termijn met het SZ een nieuw ziekenhuis gevormd in Varsseveld. In Winterswijk gelooft niemand meer in dit "Varsseveld"sprookje en in Doetinchem al helemaal niet!
Ten tweede: op de voorlichtingsbijeenkomst vorige week werden onjuistheden verkondigd en halve waarheden verteld. Noem je dat eerlijke voorlichting?
Ten derde: op de voorlichtingsbijeenkomst van vorige week had de heer Jansen altijd het laatste woord. Was hij bang voor doorvragen van de
vragenstellers en is dit dan eerlijke voorlichting?
Ten vierde: waarom had de heer Jansen maar 1.5 uur tijd, waarbij hij van die tijd de helft nog invulde met een kletsverhaal?
Ten vijfde: Als B&W en RvB de beste gezondheidszorg in de Oostelijke Achterhoek voor ogen hebben, waarom wordt dan niet gekeken naar alternatieven? Bijvoorbeeld: samenwerking met ziekenhuis Enschede, met ziekenhuizen over de grens, met ziekenhuizen in zowel Doetinchem als Enschede?
Ten zesde: gast 202 komt wat gefrustreerd over, maar zo werkt nu eenmaal democratie. Als een passant (heer Jansen) onze gezondheidszorg in de regio wil afbreken en een grote werkgever in deze toch al sterk vergrijzende regio wil laten verdwijnen, hebben wij het recht daar tegen in opstand te komen en ook B&W wakker te schudden..
Kijk naar Dokkum: ook daar bemoeide de bevolking zich met de gang van zaken!
Ten zevende: Als een beslissing eenmaal genomen is, staat ie. Dus nu protesteren, anders is het te laat.
Ten achtste: Als OR en Cliëntenraad veel invloed hebben, hoop ik dat ze door de RvB (Jansen)goed zijn voorgelicht. Als dat is gegaan op de manier zoals wij vorige week "voorgelicht" werden, dan heb ik niet veel hoop dat ze wat voor het SKB kunnen betekenen en gaat de zaak verloren.
Ten negende: Ik zou de betekenis van het woord arrogant nog maar eens opzoeken in het woordenboek.

Gast

#205

2012-02-01 14:00

Zonder SKB zijn we toegewezen op Enschede (afstand 45 minuten) en Doetinchem (45 minuten). Dit is te ver om even op afspraak tegaan voor controle, bloedprikken of om bij een patiënt even op bezoek te gaan. Je reistijd is langer dan je bezoekje aan een der ziekenhuizen. ook financieel gezien is het voor veel mensen niet op te brengen. Als Winterswijk zijn ziekenhuis verliest dan verliest het zijn bestaan. Het is dat Obelink zorgt dat we nog op de kaart staan. Maar de bezoekers van Obelink gaan niet naar winterswijk toe voor een boodschapje. En dat doen de bezoekers van de SKB wel! Want wat is Winterswijk nog zonder ziekenhuis? Niet meer dan een dorpje in verval.


Gast

#206

2012-02-01 14:57

wij vinden dat het S.K.B.moet blijven Deze hoort bij winterswijk.

Gast

#207 Re: #202+#203

2012-02-01 15:46

#204: gast - #202+#203 

 Beste gast 204

Een compliment je kan goed tellen. Maar je argumenten stellen niets voor. Het zijn alle vooroordelen die u niet hard kan maken met voldoende argumentatie. Als u tijdens de bijeenkomst goed had geluisterd en niet naar het populair geklets van politiek winterswijk met name WB en SP. Dan had u de argumentatie van dhr. Janssen gehoord over zijn voorgenomen plannen om de intentie te hebben om mogelijk samen te fuseren met SZ. Er is nog helemaal sprake van dat het  SKb uit Winterswijk gaat.

Uw argument over Dokkum Sionsberg, ik zou als ik u was eens het dossier gaan lezen. Dan zult u zien dat het bijna geen ziekenhuis meer is maar een verkapte hap. En dat door politiek toedoen.

De or en cr hebben sterke positie binnen deze voorgenomen plannen van het SKB en met deze invloeden kun je meer bereiken dan met deze petitie. Daarom als we het SKB willen behouden neem dan contact op met OR of CR. Die hebben namelijk rechtstreeks contact met dhr. Janssen en niet de politiek.

In uw betoog laat u al duidelijk zien wat arrogant betekent. Namelijk uw betoog is nergens op gebaseerd alleen opmerkingen die kant nog wal raken. U bent een beetje gefrusteerd. Gelukkig houdt gg-net nog een paar bedden hier in Winterswijk.


Gast

#208

2012-02-02 11:20

Beste gast 207.

Ik ben geheel met u eens dat de or en cr meer inspraak hebben dan alle politieke partijen. Daarom ben ik dan ook zeer verbaast dat men nog geen actie heeft ondernomen richting or en cr.
Bij deze roep ik dan ook op om samen op te trekken richting deze organen.

Gast

#209

2012-02-02 18:26

samen werking is prima zeer goed zelfs ,maar het prachtige ziekenhuis wat een jaar geleden aangepast is ,moet in winterswijk blijven.

Gast

#210

2012-02-02 20:37

zet werk lozen in om wat te doen in het zieken huis in plaats van thuis te zitten.zeg vrijwilligers kom op
groetjes

Gast

#211

2012-02-02 21:50

Een volwaardig ziekenhuis in de regio is van levensbelang

Gast

#212

2012-02-03 12:06

Mensen met veel zorg door ziekte zijn gebaat bij een ziekenhuis in de buurt.

Gast

#213

2012-02-03 13:13

Streekziekenhuis Winterswijk moet blijven. Het heeft een belangrijke regiofunctie.
RH

#214

2012-02-04 00:42

Volgens de antwoorden op kamervragen met betrekking tot fusies van ziekenhuizen (met name evt. fusie tussen SKB en SZ), heeft minister Schippers aangegeven dat er strengere regels toegepast zullen worden. De minister is niet tegen fusies, maar gezien eerdere fusies tussen ziekenhuizen is ze wel argwanender geworden. Het blijkt dat fusies vaak niet leiden tot de veronderstelde verbetering van de zorg. Fusies worden vaak aangegaan om concurrentie tegen te gaan. Ook wordt de zorg vaak niet goedkoper. Dit wordt overigens in diverse rapporten onderkent. De minister wil ook dat o.a. bewoners beter gehoord worden... In het geval van een fusie tussen SKB en SZ moet de SEH gewaarborgd worden, is harde eis vanuit "Den Haag". Staat ook duidelijk omschreven dat bij verdwijnen van hte SKB een kleine 30.000 inwoners niet binnen 45 minuten bij SEH is. Overigens ging Dhr. Janssen (sumier) in op de bevolkingskrimp (zg. demografische gevolgen) van de Achterhoek. Er is onlangs een onderzoeksrapport verschenen over ziekenhuizen in een "krimpgebied", 3 regio's zijn onderzocht; conclusie was o.a. dat demografische ontwikkelingen maar een beperkte invloed hebben op de zorgvraag. Tevens blijken er diverse subsidies te zijn voor innovatie in de zorg (juist voor deze gebieden)Een uitdaging....??

Gast

#215 Re:

2012-02-04 15:08

#214: RH - Ook uit uw antwoord blijkt weer dar dhr. Janssen slechts heel eenzijdig informeert en sterker nog, heel eenzijdig onderzoek laat uitvoeren. op de informatieavond was ook heel duidelijk te horen dat er GEEN onderzoek gedan gedaan is naar andere manier, oplossingen of scenario's. Eer zijn mogelijkheden genoeg om een volwaardig ziekenhuis te behouden in Winterswijk. Zoals vandaag ook in de Tubvantia stond: fusie en nieuwbouw uiteindelijk altijd duurder voor de patiënt.

 

 


Gast

#216

2012-02-06 13:31

hopelijk zo veel mogelijk handtekeningen
w
Gast

#217

2012-02-09 12:37

Handen af van het SKB daar is al zoveel geld ingestoken voor vernieuwingen en men is nog niet klaar. Hoe komen mensen welke slecht kunnen en niet met de trein of bus daar dan nu gemeente ook al aan de regiotaxi gaat plukken voor die mensen


Gast

#218

2012-02-10 11:50

Is er eindelijk een goed werkend ziekenhuis, zouden
we die in moeten ruilen voor nog groter, nog verder
van huis, nog slechter berijkbaar? Groter is niet
altijd beter.

Gast

#219

2012-02-10 13:03

Nieuwbouw op een andere locatie betekent de zoveelste kapitaalvernietiging door managers met grootheidswaan (zie o.a. het tv-programma "slag om Nederland"). Logisch zou zijn beide ziekenhuizen onder een management te brengen (zonder extra salarisverhogingen of bonussen), wat een forse besparing op de indirecte kosten van de gezondheidszorg zou zijn. Ook uit milieu-oogpunt is dit een foutieve keuze, denk o.a. aan de reisafstand van het personeel dat merendeels in Winterswijk of Doetinchem woont en de nu al overbelaste N18. De basisvoorzieningen kunnen in beide ziekenhuizen behouden blijven, terwijl ieder ziekenhuis zijn eigen specialisatie krijgt zodat een optimale verzorging in de gehele regio gewaarborgd blijft.

Gast

#220

2012-02-10 14:15

SKB moet blijven

Gast

#221

2012-02-10 14:23

ziekenhuis moet blijven, als het te lang duurt met de aanrijtijd staan er levens op het spel. Wel kan er beter worden samengewerkt met specialisme met Doetinchem en Winterswijk. Maar wel beide open houden!

Gast

#222

2012-02-10 18:45

allemaal tekenen s.v.p.

Gast

#223

2012-02-10 22:33

Eindelijk blij, dat we het voor elkaar gekregen hebben onze oude vader 'automatisch' naar het ziekenhuis in Winterswijk te vervoeren i.p.v. naar het 'vermaledijde' Enschede, en dan zou 'Winterswijk' dicht moeten? Heel, heel spijtig!

Gast

#224

2012-02-11 08:26

het skb moet blijven

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2012-02-11 09:02