SKB moet blijven

Quoted post

De Manager

#4 DOEN

2012-01-12 22:04

Geen probleem deze fusie. Specialisaties verdelen, noodzakelijke 1e hulp voor beide behouden en er kan een totale staf worden bezuinigd. 1 raad van bestuur, 1 raad van toezicht welke beide de omvang van de huidige Winterswijkse situatie niet mogen overstijgen. Einde aan maatschap-cultuur, iedereen in vaste dienst (of "uitzendkracht") en een "gedwongen" loopbaanpatroon introduceren. Druk op specialisten en zorgverzekeraars, einde aan de individuele lobby voor protheses, medicijnen, ...... Het is zo uitgelegd en uitgevoerd, maar de wil moet er zijn en dat gaat deels ten koste van het inkomen van hen die het voor het zeggen hebben en wordt dus niet uitgevoerd. Het is allemaal geen wetenschap, zo is ook de medisch specialist binnen de organisatie "HET ZIEKENHUIS" een productiemedewerker die moet uitvoeren waarvoor die rijkelijk betaald wordt.

Reacties

Het slachtoffer: niet doen

#10 Re: DOEN

2012-01-13 14:40:24

#4: De Manager - DOEN

Wel een probleem: deze fusie.In een grotere organisatie komen nog meer managementlagen en managers. Deze vormen nu al een grote kostenpost binnen de gezondheidzorg. Als het SKB uit Winterswijk vertrekt, heeft dat enorme gevolgen voor de patiëntenzorg. Iedereen begrijpt dat voor zeer specialistische zorg gereisd moet worden. Als deze fusie doorgaat, moet dat in de toekomst ook voor de basiszorg. Omdat het SKB een grote werkgever is, zal ook het dorp zelf er ernstig onder lijden. Denk aan middenstand, woningmarkt en sociaal-culturele voorzieningen.  65 plussers, die Winterswijk hoopt aan te trekken, zullen zich ernstig beraden of zij zich hier wel willen vestigen, wanneer hier geen ziekenhuisvoorziening is.