SKB moet blijven

De Manager

/ #17

2012-01-13 22:11

He, heerlijk de discussie is op gang. Ik zal proberen duidelijkheid te geven in hetgeen ik bedoel. Het management moet vooral gefuseerd worden, NIET de zorg. Ik ben het geheel met u eens dat de zorg voor patiënten niet verder omlaag moet, maar er wel degelijk gekeken moet worden welke zorg van essentieel belang is en wat daarvoor nodig is. Kortom, beide ziekenhuizen hebben managementlagen, raad van bestuur, raad van toezicht, een staf, etc, deze kunnen gefuseerd worden tot 1 die beide ziekenhuizen onder hun hoede hebben. Wanneer je hier de managementlaag (zei die het voor het zeggen hebben) de vrije hand in laat dan krijg je dadelijk maar 1 bestuur, maar die is dan feitelijk bijna net zo groot als 2 onafhankelijke (want zo werkt het nu eenmaal). Nettowinst nihil op dit gebied, dus wordt het elders gezocht. Vwb de subsidie, die is er niet (althans niet zichtbaar voor de burger) , wat ik bedoel te zeggen als je petities gaat houden (SP Winterswijk) en je krijgt steun van de kiezer staat de weg mogelijk open. Want zoals in reactie nr13 staat OP DIT MOMENT geen sprake van subsidie en dat moet zo blijven. We betalen met zijn allen al genoeg voor de zorg. Ik heb aangegeven positief te zijn over een fusie, niet over een nieuw ziekenhuis elders en het verdwijnen van het SKB (reactie nr13). Reactie nr 14 is erg verbolgen over de financiële bezuiniging. HIER gaat het nu juist om, ik wil MINDER betalen voor de zorg, niet MEER aan de managers. Om dit te bereiken heb je een manager (Leider) nodig die alle overbodige managers, managementlagen, directies, besturen (geef het een naam) uit de organisatie haalt zodat de premie omlaag kan, er meer verplegers kunnen lopen, er meer expertises behouden kunnen worden, etc. De zorg is duur omdat er teveel managers lopen en het enige wat zij managen is de instandhouding van de terminale fase van zorginstellingen en zorgverzekeraars. Kwartje gevallen? Dus wat er dadelijk feitelijk gebeurt is dat er een fusie komt, de bestuurslagen (want die gaan niet inleveren) intact blijven en het rendement elders gezocht moet worden door het schrappen van specialisaties. Terwijl die juist behouden moeten blijven en er eigenlijk een gehele "ziekenhuis staf" moet worden bezuinigd. DIT laatste gaat dus niet gebeuren (zie maar) maar er gaan wel poli's sluiten. Kortom het verkeerde gaat gebeuren. Tot slot wil ik opmerken dat er vooral gereageerd is op het feit dat is onderschrijf als "de manager" in plaats van inhoudelijke argumenten op wat er volgens u zou moeten gebeuren en de wijze waarop dat dient te geschieden. Wellicht kunt voortaan een probleemstelling vergezellen van een mogelijke oplossing/gedachte/visie. M.v.g. Een Winterswijker