Rekentoets VO desastreus voor kenniseconomie

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Rekentoets VO desastreus voor kenniseconomie.


Gast

#1

2014-09-29 06:51

Dat een instituut als het CITO aangeeft dat compenseren niet nodig is bij dyscalculie, omdat ttijdens de uitverkoop je ook uit moet rekenen wat de korting inhoudt, geeft aan dat er NIETS begrepen wordt van dyscalculie. Mijn dochter (met dyscalculie) gaat gewoon vragen wat de prijs is. Zij is 19 jaar en heus intelligent, maar kan dit niet uitrekenen.

Gast

#2

2014-10-23 06:19

Wat een onzinnige regeling! Je kan niet op ieder vak slim zijn, dat is weggelegd voor de gymnasten en andere 'slimbo's", dat heet een gave!! Geef iedereen de mogelijkheid om af te studeren aan VWO!

Gast

#3

2014-10-23 08:15

Ik heb zelf dyscalculie en daardoor ben ik in mijn derde jaar van het vwo naar de havo gegaan, maar uiteindelijk was ik daar wel blij mee omdat ik dan wiskunde kon laten vallen. Ik had goede cijfers op de havo en ik heb alles wat met abstracte vakken en rekenen te maken had laten vallen. Ik ga toch niet een opleiding doen met wiskunde of rekenen, dus waarom zou ik het dan kiezen? Ik zit nu op de kunstacademie en heb nog nooit iets met rekenen hoeven te gebruiken. Er zijn zo ontzettend veel opleidingen die je kan doen zonder wiskunde en als je iets moet uitrekenen heb je toch een rekenmachine op je telefoon?
Ik las je stuk in het dvhn. Heel goed dat het onder de aandacht word gebracht! Ik ben net voor de rekentoets van school gegaan, maar anders was ik zeker weten in de problemen gekomen. Ik zou niet weten op welk niveau ik terecht was gekomen als ik de toets had moeten maken.
Heel veel succes met je petitie en het rekenen!

Gast

#4

2014-10-23 08:23

Kenniseconomie bereik je niet op deze manier. Gezond verstand wordt er gevraagd aan alle betrokkenen. Gebruik dat dan ook. Blijf niet star achter regeltjes verschuilen.

Gast

#5

2014-10-23 08:52

Onze zoon kan geen nivo 4 diploma halen door de rekentoets, ondanks dyscalculiepas.


Gast

#6

2014-10-23 09:33

"Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid" - Albert Einstein
Het onderwijs hoort voorwaarden te creëren om talenten tot bloei te laten komen. Zie ook: http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution

Anonymous

#7

2014-10-23 11:10

Helemaal mee eens.
Talent moet niet afhankelijk zijn van één rekentoets.
Een kind moet zich kunnen ontplooien en moet niet worden tegengewerkt door zijn handicap.

Gast

#8

2014-10-23 12:21

Er moet beter passend onderwijs komen, niet alleen in het voortgezet onderwijs ook op de basis scholen.
Veel kinderen presteren onder,vaak omdat ze onderwijs moeten volgen wat voor hun te laag is.Om wat voor reden dat ook.

Gast

#9

2014-10-23 12:24

Helemaal mee eens. Dit geldt niet alleen voor degenen bij wie dyscalculie is vastgesteld, maar ook voor de minder goede rekenaars die verder op alle andere vakken wel prima cijfers halen.


Gast

#10

2014-10-23 15:02

Leerlingen met dyslexie mogen ook de tweede extra taal in bovenbouw VWO laten vallen, dus onredelijk, dat lln. met rekenproblemen zo achtergesteld worden!!!

Gast

#11

2014-10-23 15:39

Scholen moeten minder 'volgens het boekje en volgens de regels" werken; kijk naar wat een kind kan en waar de jong volwassene goed in is en stimuleer dat en kijk daarmee wat hij/zij verder kan in de toekomst !! Geldt ook voor kinderen met een andere beperking: probeer niet wat ze toch niet gaan kunnen, er in te stampen ! Haal het positieve naar boven !
Tegen de rekentoets

#12

2014-10-23 18:20

Heel hartelijk dank voor jullie reacties! Kijk ook eens op onze pagina Facebook pagina 'tegenderekentoets' voor meer informatie


Gast

#13

2014-10-23 18:29

Onze kleindochter heeft hetzelfde probleem.Daardoor moest ze na 1 jaar op een andere school omdat ze op wiskunde een onvoldoende haalde.

Gast

#14

2014-10-23 19:49

Het is belangrijk dat er nu EINDELIJK een keer aandacht wordt geschonken aan mensen met dyscalculie. Ikzelf heb een aantal studies moeten staken door dat rekenen een ramp is. En wat heb ik mij als kind minderwaardig gevoeld dat ik telkens door leraren of ouders tot boos toe uitleg heb gekregen over rekenen.
Nee alles wat altijd de klok sloeg in mijn tijd was dyslexie.... Ik hoop van ganse harte dat kinderen met dyscalculie in de toekomst beter worden geholpen.

Gast

#15 Re:

2014-10-23 20:30

#14: -  

 Dit is nu precies de reden waarom we hier aandacht voor vragen! Niet alleen Clinge heeft dit probleem, maar ook zijn moeder. In haar tijd werd je tijdens de rekenles bij de kleuters gezet, omdat je niet slim genoeg was. Via omwegen heeft ze later gewoon kunnen studeren. Iets wat nu niet mogelijk is. Het vermogen om te kunnen rekenen heeft NIETS met intelligentie te maken, het is alleen heel vervelend wanneer je het niet kunt. 


Gast

#16

2014-10-23 21:25

En vergeet ook de kinderen met dyspraxie niet ...

Gast

#17

2014-10-24 12:46

Ik hoop dat er met deze petitie ook aandacht komt voor jongeren met ernstige rekenproblemen in het mbo. Zij kunnen -als over 2 jaar de rekentoets wordt ingevoerd- hun diploma niet halen (ondanks bijles rekenen en ondanks prima prestaties op alle andere fronten) met als extra vervelend gevolg dat ze hun studiefinanciering terug moeten betalen.
Saskia

#18

2014-10-24 15:31

Wat ben ik blij met deze actie, mijn dochter van 15 is afgelopen schooljaar blijven zitten en moest verplicht afstromen van Mavo naar Kader beroeps. alleen omdat ze met pijn en moeite een 4,5 op wiskunde had gehaald. dat ze de beste leerling van de gehele mavo was op alle taalvakken deed er niet toe. hier zijn afgelopen zomer heel wat tranen gevallen in huis. Ze moet nu helemaal opnieuw beginnen op KB wat haar totaal niet ligt. en als je haar cijfers ziet ze heeft op het komende rapport alleen maar negens en tienen en een 7,8 op wiskunde. m.a.w in mijn ogen is het totaal onzinnig geweest dat ze is afgestroomd.

Harrie

#19

2014-10-24 16:09

Ze moeten die hele nieuwe leermethodes en toetsen in de vuilnis gooien en eens leren lesgeven op de scholen.

Dat is toch hetgene waar ze eigenlijk voor geleerd hebben? of hebben ze ook een toets verprutst en mochten ze alleen maar voor de klas staan?

Tegen de rekentoets

#20 Re:

2014-10-24 17:10

#18: Saskia -  

 Juist om dit te voorkomen voor onze zoon en zijn lotgenoten zijn wij de petitie begonnen! Het is heel oneerlijk en ook heel slecht voor de kenniseconomie, die Nederland pretendeert te zijn. Wij nemen hier geen genoegen mee en strijden verder. Sterkte!


Gast

#21

2014-10-24 22:02

Helemaal mee eens, dyslexy kan ook zo 'n struikelblok zijn. Maak aub uitzonderingen in de wet om de vooruitgang van kind en maatschappij niet te stagneren en frustreren.
John

#22 : VWO-Clinge

2014-10-25 00:45

#15: - Re:  

Vroeger ging men met dit gebrek naar de BLO. Nu moet men met dit gebrek een universitaire studie kunnen volgen!? Oók voor een rechtenstudie moet je op niveau kunnen rekenen!

Tegenwoordig kan blijkbaar veel.

Ik heb meegemaakt dat een universitair gepromoveerde (Dr.) in een alfa-richting niet het verschil wist tussen een gasmeter en een elektriciteitsmeter. Dit kwam bij mij wel erg dom over.

Maar deze "intellectueel"  had de rekentoets blijkbaar in voldoende mate kunnen afleggen.

 


Gast

#23

2014-10-25 10:21

Niet alleen voor kinderen met dyscalculie Hebben problemen met de rekentoets, alle kinderen die moeite hebben met rekenen worden veroordeeld tot een lager schooltype. Hoe vaak in het echte leven maak je zulke ingewikkelde rekensommen?
Jules Blokhuis (Tegen de rekentoets)

#24 Re: : VWO-Clinge

2014-10-25 16:18

#22: John - : VWO-Clinge 

 Hmm, beetje aparte reactie. Begrijp ik nou goed dat we moeten accepteren, dat mensen met een beperking als dyscalculie niet op hun eigen intellectuele niveau onderwijs mogen krijgen, maar moeten afstromen tot het niet verder gaat? Dat strookt in ieder geval niet met de intentieverklaring van minister Bussemaker van OCW, die op de site van de Rijksoverheid stelt dat iedereen moet kunnen excelleren. In haar eigen woorden: Kans om te excelleren "Ik sta voor goed onderwijs dat nog beter kan en moet worden, omdat onze kinderen alleen het beste verdienen. Zij moeten zich ten volle kunnen ontplooien en de kans krijgen om te excelleren, op hun eigen niveau. Dat is in de eerste plaats in het belang van de kinderen maar uiteindelijk wordt de hele kennissamenleving er sterker van."

Wij vinden in ieder geval, dat iedereen zijn of haar talenten moet kunnen ontplooien en niet bij voorbaat de toegang tot onderwijs op niveau moet worden ontzegd door de rekentoets. Meer persoonlijk: Wij vinden als ouders van Clinge dat hij de kans moet krijgen zich te ontplooien en wij strijden daar ook voor. 

Overigens: De rekentoets is nog maar enkele jaren oud en gaat bovendien pas vanaf komend schooljaar 2015/2016 meetellen in de slaag-/zakregeling, dus de persoon waar u het over heeft zal niet met deze toets te maken hebben gehad. Daarnaast is het bekend dat ook hoogbegaafde mensen soms moeite hebben met praktische zaken als het genoemde verschil. Iemand als dom beoordelen op basis van een dergelijke onwetendheid is misschien niet het meest slimme om te doen.

 

Onzin

#25 Wel wiskunde, geen rekentoets? Onzin

2014-10-26 09:53

Zonder een goede basis (!) rekenen redt uw zoon het echt niet in wat u de 'Kenniseconomie' noemt. Het gaat om een basis en niet meer dan dat. U schetst wel een heel overdreven beeld van wat hij zonder een vwo-diploma slechts zou kunnen doen: in de plantsoenen werken. Dat is een belediging voor alwie nu vmbo of havo doet.

Het doet ook wat wonderlijk aan te hoop te lopen tegen alleen de rekentoets voor uw zoon. Als hij het vwo aan kan, dan hoort daar immers ook, verplicht, het vak wiskunde bij. Wel slagen op vwo-niveau voor wiskunde (met rekenen behorend tot de kernvakkenregeling) en dan geen rekentoets aankunnen? Kom nu!

Zou hij dyslectisch zijn, dan maar Nederlands uit het vakkenpakket? Zo kun je voor elke individuele leerling wel iets speciaals verzinnen. En zou hij dysEnglish zijn, dan maar geen Engels? Wat is een vwo-diploma dan nog waard?

Ik neem uw probleem zeker serieus, maar voor lln als uw zoon worden of zijn al speciale regelingen in het leven geroepen. U komt voor uw zoon op en dat is een goede zaak. Maar als hij geen rekenen (nogmaals: de basis!) en wiskunde aan kan, dan zou u, in het belang van uw zoon, beter een ander schooltype kunnen overwegen. Ik moet er niet aan denken: een advocaat die niet eens financiële malversaties weet te doorzien. Die kies ik echt niet.