Vrijwaar de Oostendse Gaanderijen en het Thermae Palace van hoogbouw!

Begin 2024 onthulde de stad Oostende plannen tot restauratie van dit complex. Maar ze verhulde de werkelijke impact. Door de financiële weerslag dramatisch op te schalen, biedt men een lucratief vooruitzicht op maat van de immocratie en de ondernemerswereld. Oostende en Vlaanderen schenken het gebouw en de gronden weg. Hier bovenop mag de Oostendenaar, de Vlaamse burger en de binnen- en buitenlandse toerist er een onherstelbare verminkte skyline bij nemen. Daar waar er omzeggens unanimiteit is om dit als werelderfgoed te beschouwen.

Wij, Erfgoedvereniging Dement Oostende VZW, verzoeken:

  • Start onmiddellijk met de restauratie van de gaanderijen.
  • Verkwansel het gebouw en de gronden niet. Behoud een erfpacht.
  • Vrijwaar de historische skyline. Verbied alle nieuwe hoogbouw van de Venetiaanse Gaanderijen tot de Wellingtonrenbaan.
  • Maak alle studies, offertes, kostenberekeningen openbaar en betrek de burgers in dit dossier.

Teken vandaag deze petitie/dit verzoekschrift. Wij zullen het resultaat bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

Maar ook Vlaanderen zal de resultaten van de petitie voorgelegd worden.TP.jpg

Door te ondertekenen, machtig ik Dement Oostende VZW om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

Volgens de GDPR wetgeving worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt waarvoor u ze hebt verstrekt. Uw gegevens worden, behoudens uw uitdrukkelijke toestemming (in 'Comment'), niet aan anderen overgemaakt en zullen vernietigd worden binnen het jaar nadat de petitie dienstig is geweest.

 


Erfgoedvereniging Dement Oostende VZW    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Erfgoedvereniging Dement Oostende VZW alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 1000 mensen.

Leer meer...