Openbare basisschool Baanbreker blijft

Petitie tegen de komst van Aida op de Baanbreker en Verlies van Voorzieningen bij de Openbare School

 

Wij, de ouders leerlingen en wijkbewoners van de Baanbreker maken ons zorgen over de toekomst en kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen! De gemeente en de Haagse Scholen hebben besloten om de hele zolder van de Baanbreker af te staan aan een nieuw op te richten basisschool Aida. Hierdoor missen de kinderen van de Baanbreker straks een bibliotheeklokaal, computerlokaal, toneellokaal en de technieklokaal. DAT WILLEN WIJ NIET! Onze kinderen verdienen het beste onderwijs op de Baanbreker en door deze plannen wordt daar een dikke streep door heen gezet!

 

Dit besluit leidt tot onrust op school, onder ouders en de kinderen. Het levert veel verwarring op bij de kinderen en voor veel ouders komt dit besluit rauw op hun dak! Wij vragen aan alle ouders, vrienden van de Baanbreker, buurtbewoners en de politiek om actie. Actie voor het behoud van de Baanbreker in Laak en voor behoud van goed openbaar onderwijs voor de kinderen van Laak! Wij eisen actie om de kwaliteit van het onderwijs op de Baanbreker niet af te breken op deze manier maar juist om meer te investeren in deze school! De aanwezigheid van twee scholen op dezelfde locatie gaat niet alleen leiden tot een verlies van voorzieningen en lokalen binnen de school, maar zal ook leiden tot spanningen en verdeeldheid binnen de wijk.

 

Daarom eisen wij het volgende:

 

1 Het behoud van alle voorzieningen in de lokalen binnen de Baanbreker zodat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en de leerlingen de best mogelijke leeromgeving hebben.

 

2 Het nemen van maatregelen om de onduidelijkheden bij ouders en wijkbewoners weg te nemen.

 

3 De garantie dat de Baanbreker, onze openbare school in Laak, niet zal sluiten als gevolg van de komst van de nieuwe basisschool. En dat de gemeente voor de nieuwe basisschool naar een andere locatie gaat zoeken.

 

Wij roepen de gemeente, De Haagse Scholen en de politiek op om onze zorgen en gevoelens serieus te nemen en onmiddellijk actie te ondernemen voor het behoud van de Baanbreker en goed openbaar onderwijs in Laak.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Bezorgde ouder alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...