Rekentoets VO desastreus voor kenniseconomie

Rekentoets VO veroordeelt leerlingen met dyscalculie tot laagste onderwijsniveau

Clinge, 13 jaar oud en excellerend in klas 2 van het VWO, dreigt te moeten afstromen naar VMBO-Basis of zelfs Praktijkonderwijs ten gevolge van zijn dyscalculie – een rekenstoornis. Waar de overheid voor leerlingen met allerlei beperkingen, zoals dyslectie, gedragsproblematiek, en lichamelijke beperkingen Passend Onderwijs belooft en biedt, vallen leerlingen met dyscalculie buiten de boot. En dus ook onze Clinge. Het is zeer schrijnend, dat kinderen met zesjes over de hele linie wel een diploma kunnen halen en kinderen als onze zoon niet.

In plaats van een toekomst op HBO of Universiteit, veroordeelt het huidige beleid goed presterende leerlingen met deze rekenstoornis tot een toekomst in de plantsoenendienst. Clinge wil nu graag advocaat worden, maar kan dat nu op zijn buik schrijven. Zijn dyscalculie is zo ernstig, dat ook de versoepelde rekentoets het hem onmogelijk maakt een diploma te halen, wat recht doet aan zijn intellectuele niveau.
 
De verplichte VO-rekentoets maakt het voor scholen onmogelijk om excellerende leerlingen onderwijs te bieden op niveau, als de rekentoets niet op datzelfde niveau is afgesloten. Gevolg: Clinge en zijn lotgenoten kunnen nog zulke goede cijfers halen Op VMBO TL, HAVO of VWO, maar wordt een goede toekomst in de Kenniseconomie ontnomen door hun beperking. Dit effect van de rekentoets staat in schril contrast met de doelstellingen van minister Jet Bussemaker, zoals zij die formuleert op de site van de Rijksoverheid. De kans om zich 'ten volle te kunnen ontplooien' en 'te excelleren' wordt kinderen als onze zoon door de invoering van de rekentoets ontnomen. Dit kan nooit de bedoeling zijn van het Nederlandse onderwijs, want op deze manier wordt heel veel talent weggegooid. Dat is een slag voor de kenniseconomie, waar Nederland zich op laat voorstaan. Bovendien is het naar onze mening in strijd met de wet op passend onderwijs. 

Deze petitie is bestemd voor de beleidsmakers van het onderwijs met de simpele vraag: Bied ook kinderen met dyscalculie Passend onderwijs, zoals de wet dat vereist. Scholen willen wel, maar mogen niet. Deze petitie moet daar verandering in brengen.
 

Meer informatie over de rekentoets: Rekentoets op de Cito-website

Kamervragen over de rekentoets, gesteld door kamerlid mevrouw Jadnanansing: Kamervragen rekentoets met antwoorden
 
Voor meer informatie over onze acite: https://www.facebook.com/tegenderekentoets
 
Dinsdag 26 mei 2015 wordt deze petitie aangeboden aan de kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.