Geen windturbine in onze tuin te Dessel!

IMG_2163.jpegWe bereikten onze doelstelling van 1000 handtekeningen! Samen staan we sterk en gaan we voor 1500 handtekeningen!

Als omliggende geburen ontvingen we half maart een brief van Luminus dat ze op,de site van Tielen Group een windmolen willen plaatsen. Hiervoor zou een openbaar onderzoek plaatsvinden in april.  De aanvrager hiervan is Luminus in samenwerking met Tielen group..  Deze windmolen zal een hoogte hebben van 234 meter, wat de hoogste windmolen in België zal zijn en met een rotordiameter van 150 meter.

Als buurtbewoners zijn we echter niet tevreden met de komst van deze "groene" mastodont.  Zowel de boeren, werknemers, kinderopvangen, scholen, ondernemers en buurtbewoners van de omliggende straten Polderstraat, Dijkstraat, de Dijken, Lorzestraat, Lucasstraat,  Blokstraat, Hameldijk, Biezenstraat, Bleukenstraat, Zandvliet, Kromstraat, Almenstraat, Schans en Goormansdijk zijn erg gekant tegen de komst van deze mega windmolen.  

De komst van deze mega windmolen zal sterk wegen op de gezondheid van de omliggende bewoners en kinderen, het produceren van stof van de kleine KMO Goormansdijk zal door de windmolen het stof nog meer verspreiden over de dorpskern van Dessel.  De site van Tielen is gelegen midden in de route van trekvogels met alle nadelige gevolgen vandien.  Dessel heeft als doel onze prachtige natuur als trekpleister te gebruiken, zoals de Sas 4 toren, recreatieplas, natuurgebied, Campinapad, ... deze zullen door de komst van deze windmolen allemaal in hun rust verstoord worden.

Denk maar aan:

- visuele hindernis

- slagschaduw

- schaduw slagen

- geluidshinder

- eventuele gezondheidsproblemen 

- oriëntatieverlies voor vogels, insecten en andere dieren

- waardeverlies van onze woningen en gronden

- enz.

- geen enkel voordeel voor de Desselse bevolking.

 

Als omwonende willen we niet alleen voor onszelf opkomen, maar ook voor degene die hun stem niet kunnen uitbrengen, zoals de vogels die deze omgeving gebruiken als broedplaats, de kinderen die in deze omgeving wonen, of die in deze omliggende straten naar de kinderopvang gaan of naar school gaan, de bewoners van Alfons Smets, werknemers enzovoort.

 Met een hoogte van 234 meter en wiekbreedte van 150 meter gaat het immers om de grootste windturbine die in België staat. Bovendien staat hij dan op slechts 100 meter van onze woningen, terwijl in onze buurlanden een afstand van meer dan 1000 meter gangbaar is.  Dat heeft natuurlijk zijn reden.

Ben je het ermee eens dat het bouwen van deze windmolen op deze locatie onverantwoord en onaanvaardbaar is dan nodigen wij u vriendelijk uit deze petitie te ondertekenen, om zo een sterk front te vormen en een duidelijk signaal te geven tegen deze plannen. (Einddatum petitie 24april 2024)

Mogen we u ook vriendelijk vragen om deze petitiegegevens te ondertekenen zodat deze geldig voorgelegd kan worden bij de gemeente.  Laat elk gezinslid deze petitie afzonderlijk ondertekenen.

Vergeet niet op de bevestigingsmail te klikken na het ondertekenen van deze petitie.

 

IMG_22672.jpeg 

 


Geburen omgeving Goormansdijk    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Geburen omgeving Goormansdijk om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...