Nederlands Vanzelf Sprekend


Gast

/ #248

2014-02-09 05:10

Ik woon nu (nederlander) vier maanden in Oostende. Mijn vrouw krijgt Nederlandse les op het volwassenenonderwijs omdat ze de taal nog niet machtig is. Ikzelf kan meestal maar een fractie verstaan van het West-Vlaamse dialect dat vrijwel iedereen hier spreekt. O.k. als ik het vraag spreekt men wel iets verstaanbaarder Nederlands. Ik help mijn vrouw met het leren van het Nederlands en constateer dat er niet onderwezen wordt in het standaardnederlands. Woorden als "nonkel","goesting" en het gebruik van latijnse namen voor aanduidingen van werkwoord (verbum), bezittelijk voornaamwoord (possessief pronomen) en voltooiddeelwoord (perfectum), enzovoort en daarnaast klankverbuigingen, waardoor bijvoorbeeld de ij-klank bijna een e-klank wordt, maken dat ik het gevoel krijg dat mijn vrouw niet het echte Nederlands leert. Daarom steun ik van harte deze petitie. Theo de Wijs