Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Nederlands Vanzelf Sprekend.


Gast

#326

2014-02-19 10:43

volkomenb akkoord. Ook graag geen dialect op televisie bij klassieke reeksen.

Gast

#327

2014-02-19 13:53

Het verheugt me dat een Vlaamse organisatie pleit voor Standaardnederlands. Het is wel degelijk nodig. Vele VVA-leden, academici dus, kunnen niet behoorlijk Nederlands spreken. In Brugge vroeg men nog niet zolang geleden aan allochtone keurig-Nederlands-sprekende kandidaat-verplegers om een cursus Brugse streektaal te volgen, omdat vele Brugse patiënten hen niet verstonden.

Gast

#328

2014-02-20 10:20

Prima idee om de mensen wakker te schudden.Zal al mijn vrienden en kennissen aanbevelen om deel te nemen aan deze petitie.

Gast

#329

2014-02-20 12:37

Schitterende petitie. Het lijkt raar dat je moedertaal een steuntje vereist, maar omdat taal de moeder is van ons cultuurpakket kan het gebruik van onze taal niet genoeg gesteund en verbeterd worden.

Gast

#330

2014-02-20 19:20

Nederland en Vlaanderen hebben veel gemeen, onder andere de taal. Deze taal is ons instrument om met elkaar te communiceren maar ook om van de cultuur - die een groot deel van onze identiteit uitmaakt - te genieten. Zowel in Nederland als in Vlaanderen laten schrijvers ons van deze prachtige taal genieten. In het ´Nederlands Vanzelf Sprekend´.

Gast

#331

2014-02-21 07:21

Het feit dat het Master-onderwijs Engelstalig is, zorgt ervoor dat onze studenten meer bezig zijn met de taal dan met de inhoud, wat niet alleen ten koste gaat van het Nederlands, maar ook van de inhoud. Vroeger lazen aankomende kunsthistorici Vasari in het Italiaans, Baudelaire in het Frans en Winckelmann in het Duits. Sinds de "internationalisering" lezen ze Van Gogh in het Engels.

Gast

#332

2014-02-21 18:03

Economie is natuurlijk de drijfkracht in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen; maar wetenschap, kunst en cultuur zijn ook een cruciaal bindingsmiddel en dialoogplatform tussen verscheidene landen. Taaleinheid van Nederland & Vlaanderen moet absoluut gehandhaafd en ondersteund worden, net zoals het voortbestaan en de ontwikkeling van vakgroepen Nederlands in landen als Turkije...

Gast

#333

2014-02-21 20:06

Goed initiatief. Nederlandse taal moet beschermd blijven.
cis

#334 Re: idd

2014-02-22 07:49

#3: -

u hebt meer dan gelijk !!!!!!


Gast

#335

2014-02-22 17:28

meer dan ooit noodzakelijk

Gast

#336

2014-02-22 17:54

Er zijn mensen die maar al te graag het Nederlands willen zien verdwijnen . Daarom laat men de media maar begaan in tussentaal en dialecten .De franstaligen zullen niet rusten voor dat iedere Vlaming franstalig is en dez taal spreekt .

Gast

#337

2014-02-22 18:16

HET Nederlands moet blijven . Stop tussentaal en dialecten in de media en stop ook de dagelijkse portie frans op tv en radio waarmee men de Vlaming hersenspoeld .

Gast

#338

2014-02-22 19:00

Ik heb wel wat moeite met online handtekeningen verzamelen en nog meer met mogelijk misbruik van dergelijke "grote" aantallen. Als sensibilisering is deze actie prachtig.

Gast

#339

2014-02-23 13:05

De herkomst van het Nederlands (en het Frans) is door taalkundigen niet verklaard. Het is een feit dat klanken verschuiven en talen - wat men noemt - uitsterven. Taalkundigen zijn er zich niet van bewust dat het Nederlands direkt uit het historische Grieks (krak > crack, thermisch kraken) en het Frans direkt uit het historische Latein ‘helixen’ (Latte > melk > Heiig Diest rijk aan room > het Roomse rijk). Een helix is een schroefblad. De universele klankhelix van Goropius Becanus - die heel binnenkort wordt gepubliceerd - zal bevestigen dat hij nog steeds als VADER der Vergelijkende Taalkunde geldt, want het SANSKRIET dat 'zonder krijt' betekent, werd gesproken in de Lage Landen,Les Pays Bas (> Baskenland) dat verwijst naar 'Lesbos' waarmee de 'den' (mastbos) wordt bedoeld. Hieruit helixen namen als 'den' > 'ned' > Nederland (vgl. 'bas'). Het gaat altijd om de interferentie (dubbele betekenis) in samenhang met een tegenstelling (vgl. blak > black (zwart) > blanche (wit). Het Nederlands is daarom de OUDSTE taal ter wereld. Dit heeft NIETS met taalverheerlijking te maken, maar alles met de theorie van het 'oerwoord'. Alle talen zijn evenveel waard. 'Hun hebben dat gedaan' of 'Ik heb hem nog nooit nie gezien' zijn volledig correcte zinnen ook al klinken ze ons nog zo gruwelijk in de oren. 'Hun hebben' helixt uit 'Hunnebedden' > omdat de klankhelix loopt van p > v > b > d > j. Atilla de HUN kwam wel uit het 'oosten', maar net als Oostende (einder > kim) helixte dit begrip uit 'as' > 'oor' > 'orient' > uriah > 'uw rijk'. Er zijn maar twee 'rijken' in Europa (Frankrijk en Oostenrijk), omdat het 'centrum' (oester > auster > Austria) draaide van de Doggersbank > Westvlaanderen zondvloed > grand et petite Synthe (Duinkerken) > Artois en langs achteren (Doornik, Oudenaerde / Ename, Gent, Brussel, Antwerpen) terug richting Nederland. Niet Brussel (broek > Bruxelles > Bruchsal > Saarbrücken > Salzburg > Schönbrunn ('die schöne Brunhilde' alias BELGICA > 'la belle chica') werd onafhankelijk van Wenen (huilen > 'thuillerie'), maar Wenen werd onafhankelijk van Brussel! Hoe 'broek' helixt in 'Hose' bewijst dat de klankregels van Becanus volledig correct zijn (broek > (b)roek > koer > choer > hoer > hoos > Hose), waarmee de theorie van de gebroeders Grim op de helling gaat. In Marburg word ik nu beschuldigd van "sexueel geweld" in mijn colleges nadat ik vier fragmenten van Kees van Kooten en Wim de Bie heb laten zien. Het zijn pure mobbingsacties omdat ik de correcte klankhelix heb herondekt waardoor de geschiedenis van Duitsland op de helling gaat. Hierover heb ik meerdere duizenden pagina's geschreven, maar taalkundigen verhinderen dat ik een lezing kan geven, men verhindert dat ik ergens een publicatie kan plaatsen waardoor ik net als de wiskundige en tevens lijfarts van keizer Karel V VERGUISD wordt. Waartegen ik protesteer is het gebruik van het Engels als taal der wetenschap aan universiteiten. Vanzelfsprekend moet er ook in het Engels (vertaling) gepubliceerd worden, maar wanneer alleen nog 'uitsluitend' sprake is van de Engelse taal, is het Nederlands in al zijn varianten - want de 'tussentaal' is een natuurlijk gegroeide taal als gevolg van de klankhelix - ten dode opgeschreven. En ook dit heeft NIETS met 'nationalistisches Gedankengut' of taalverheerlijking te maken, maar simpelweg met de behoefte aan het behoud van iets eigens, iets vertrouwds. Ik hou van Duitse studenten, Duitse secretaresses, Duitse poetsvrouwen, Duitse concièrges, maar aan Duitse professoren die mij het leven zuur maken, 'heb ik het schijt'. Nederlanders schelden genitaal (lul, kut), maar kijkt men naar het 'standje 69' (dat deel uitmaakt van de kringloop in de klankhelix) gaat het hier om een PUNT > STREEP (twee punten) > KRUL > VERDUBBELING (vgl. mama) > METATHESIS (draaiing ma'am) waardoor 69 ontstaat. Trekt men de lijntjes door aan de boven- en benedenkant, ontstaat er een FACE (gezicht) > FACEBOOK (vgl. poeziealbum), dat van FAKE (onecht, pseudo) komt en naar FAEKALIE verwijst dat SHIT betekent, dat helixt in JIT > JOOD > JUDE, maar ook in Shi'ieten (schijt). De poep diende als warmtebron en was daarom - net als turf - een kostbaar goed. Dat is de reden waarom Nederlandstaligen niet anaal schelden. Het 'kut' > 'cut' in de film als STOP, HALT, SCHNITT > 'es reicht' (reiken, rijke) helixt uit KAT (Katwijk, Catzand) > KET > KIT > KOT en iedere Belg weet wat een 'kot' is, waar een 'kiet' (chaos, rotzooi) heerst. Dat zijn dan ook de wiskundige relaties die ik in de taalkunde (net als de wiskundige Becanus) heb herontdekt, omdat er geen sprake is van slechts twee PENROSE-figuren, maar van VIER. Ik hoop jullie met deze korte uiteenzetting (ik kan helaas niet zo goed 'wetenschappelijk' schrijven) een idee te hebben gegeven over het ontstaan van taal. Niet alleen de sex, de stront > de 'mop' > maar vooral de POETS (boenen > Boendale) die ons ‘gebakken’ wordt > de 'drol' (drollig) zijn factoren die een hele relevante rol spelen in de verklaring van de klankhelix.
Gun mij eindelijk een kans mijn werk te publiceren. Hierin staan geen honderden maar duizenden 'plaatjes' (beeldmateriaal) die ik bij gebrek aan technische ondersteuning nog steeds niet heb kunnen publiceren omdat de kwaliteit van dit beeldmateriaal (middeleeuwse schilderijen, historische munten) heel essentieel is voor de interpretatie van oeroude symbolen die bewijzen dat er voor de Tora, de Bijbel en de Koran sprake was van een tekst die 'sanskriet' heette, zonder krijt, omdat het schrift de betekenis vervormt dat ik graag illustreer met dit voorbeeld 'mir tut das KREUZ weh' > rug; 'ik heb pijn in mijn KRUIS > ballen (te lang gefietst). Daarom werden vrouwen in 'religieuze' schriften verdoemd tot 'zondebok', maar waar komen die woorden vandaan? Wat was de oorspronkelijke tekst van deze religieuze geschriften? Die tekst kan men vinden door met de klankhelix van Becanus te werken waarmee men niet alleen terug in het verleden kan 'lezen', maar omgekeerd ook vooruit in de toekomst. Dit betekent dat de vierde dimensie die wij nu TIJD noemen voor ons ZICHTBAAR wordt en dat wordt bedoeld met TRANSPARENT (parents > paris > PAARS). Het gaat om STRALING (violet > violence). Daarom wordt er in de Mayakalender gesproken van een nieuwe tijd. De 'herm' (Jezus > je zus > zusters)- 'afro' (een vrouw) - 'diet' (dot.com) > duts (dutsjes, knotjes > onder de knoet zitten > niet alleen levend verbrand maar ook levend begraven worden) verwijst niet alleen naar het Land van PUT (Hatschapnut) > PUNT (pointe) > PUNKT (waarvan Egyptenaren niet wisten waar het lag), maar ook naar wroetvrouw > vroedvrouw alias pootvrouw (Potnia Terra, lesbische > Biene Maya > Mayaklaender) > HEKS > HEXA (scheikundigen, wiskundigen, natuurkundigen, taalkundigen, ASTROLOGEN). Door hermafrodiete vrouwen (wat voor een oerwezen dat ook geweest mag zijn: Kenau) kunnen we nu opnieuw de 'taal der sterren' lezen, want hier gaat het om het 'sanskriet' > het 'zonder krijt' omdat de taal der sterren een brailleschrift vormt, dat minder snel 'vervormt' dan ons klanksysteem en daardoor een betrouwbaardere bron is als vorm van bewustzijn. Waar ik mee bezig ben is de tekst van het Laatste Oordeel te vinden. Maar helaas word ik gemobt waardoor ik vel over been ben geworden en me doodongelukkig voel omdat men mij van sexueel geweld in de les beschuldigt omdat ik een hoer Diana laat vertellen waarom men vrouwen wel 'recht in hun doos mag laten kijken' (raamprostitutie) terwijl mannen een 'rectificatie' willen wanneer men op een naaktfoto een 'duim' als penis interpreteert waardoor het lijkt als hij 'maar' een kleintje heeft. Vrouwen weten allang dat niet de 'maat' (Maatschappij > godin Demeter > de meter èn peter > Pieta > Patentante > patent hebben op 'anti' (duivel)) van een penis een garantie geeft op sexueel genot, waardoor deze scetch niet alleen vrouwenonderdrukking bestrijdt, maar ook het vooroordeel, dat mannen met een 'kleintje' niks waard zijn. Het verbieden van het laten zien van Koot & Bie (Diana, Geno breeding, John Vaine) is als het verbieden van het laten zien van de Heute Show (Oliver Welke) aan Nederlandse of Belgische universiteiten. Daarom gaat het hier alleen om mobbing (Verleumdung). Ik hou van het Duits omdat ik me in deze taal soms beter kan uitdrukken, maar de grammatica zal ik nooit beheersen, omdat ze onlogisch is (ich frage dich etwas, ich gebe dir etwas). Grammatica is een gevolg van klankhelix net als syntaxis > de zin taxiet > de zin ervan verschuift. De hermafrodiete (Afrodiet > dietse) vrouwen hebben hun dochters de klankhelix geleerd met behulp van ezelsbruggetjes zoals sprookjes, liedjes,scetches of spreuken die in onze taal zijn uitgegroeid tot zinswendingen zoals 'maak je borst maar nat' die voor ons geen eigenlijke betekenis meer hebben. Maar 's Neerlandstaligen (snaar > snaartheorie > stringtheorie > haartheorie > háár theorie) MAAK UW BORST MAAR NAT, want gemobt of niet zowel mijn tekst (Nederlandstalig) als de engelstalige tekst (Uni Marburg) komen op de markt en leggen uit wat Becanus > zoon van een BEKA (bakervrouw) in de zestiende eeuw al herontdekte: de KLANKHELIX die BEKANUS van zijn moeder (bom-vrouw) leerde: een HEKS die de Orphische theologie beheerste. Zij was een 'wodame' (woudvrouw > Amazone > Sonienbos) > 'wodan' > woensdag > een asteaskena (Kenau) dat Baskisch is en verwijst naar het 'asteken' (Azteken) waarmee oorspronkelijk geen 'askruisje' op het voorhoofd werd bedoeld, maar waarmee men wilde bewijzen dat uit de 'AS' (fenix) het nieuwe leven BLOEIT (vgl. bloed > blad > ‘haute feuille’ > ‘oud’, maar ook ‘hoog blad’, maar eigenlijk ‘oud vuil’, maar eigenlijk ‘ho-chemin’ > Ho-Chi-Min, maar eigenlijk ‘vul gat’ > VULGAAT. Dit klinke verwarrend > confuus > CONFUCIUS. De Vlaamse en Nederlandse LEEUW vertegenwoordigen niets anders dan de SFINX (tapvis > sapvis > sfinx), want het waren niet de Egyptenaren die naar Vlaanderen zeilden, maar omgekeerd: de boot die men in een Egyptische grafkelder vond, was geen boot voor een Nijl, was geen boot voor een Middellandse Zee, maar een boot voor de HATLA > HATLAT > HATLANT (het land) > ATLANTIS, het VERDRONKEN LAND waarmee niets anders bedoeld werd dan de DOGGERSBANK > DOG & MADOG (moeder en 'dochter'). Kenianen en Friezen hebben meer met elkaar gemeenschappelijk dan alleen hun LENGTE, maar die lengte schuilt in 'gytes' (zigeuner,sinti, roma)> de 'chyte' (Artois, Vlaanderen), de 'giants', de 'giganten', de 'reuzen' > REUS GOLIATH, geen man maar een vrouw die zich bezighield met de 'reuzel' (Schmand, boter > melk > ROOM). Zij werd brutaal vermoord door 'koning' David die ook al haar zoon Amram had vermoord omdat hij diens vrouw Batseba wilde hebben > de 'HEB'. Daarom is het lied van "Ik ben met Catootje naar de botermarkt geweest en zij kon maken wat ze wou" geen kwestie van ‘toeval’. "En ze maakte (Hatschepnut > het schepnet (fuik > Duits 'Reuse' > Visnu) van boter een dominee, een heks, een lichtmatroos, enzovoorts, maar HAAR ZUSTER HEETTE KEE. Wie was KEE? Deze naam helixt uit GOLIATH. De wijken van Duinkerken en Cairo hebben heel veel gemeenschappelijk (GOOSE > Goossens > Moeder de Gans, want Grimm verzamelde alleen sprookjes, net als Anderson, maar alle twee hadden ze die uit de nalatenschap van Carel van Mander (mandela > deelverzameling > symbool van Maria – camé).
Dit is klankverschuiving en dat is AKELIG, een begrip dat helixt uit AKELA > el condor passa > adelaar (vogel Grijp, vogel Rock, paradijsvogel), de ‘primus inter paris’ > ‘de eerste onder gelijken’ zoals dat nu eenmaal is onder vrouwen die afwisselend 'vroedvrouw' (bakervrouw) of 'kraamvrouw' zijn. De eerste 'padzoeksters' waren hermafrodiete vrouwen. Deze 'moedergodin' werd afgelost door een ‘onzichtbare God’, die nu voorgoed heeft afgedaan, want 'religie' betekent alleen 'bloedbanden' waarmee verwezen wordt naar 'voortplanten', naar 'nazaten'.
Het eerste Israel heet tegenwoordig het gebied dat we nu de IJZER (IJzerbedevaart) noemen. De Europese joden horen inderdaad niet thuis in het huidige Israel, zodat Palestijnen (pale tint > bleekgezichten) en Syriers gelijk hebben. Men moet de Arabische wereld RUST gunnen, maar de Arabische wereld mag Israel niet 'platgooien', want we hebben met zijn allen een heel andere TAAK, omdat de tekst van het LAATSTE OORDEEL desondanks geen 'lolletje' is (lal > lel > lil > lol > lul). De religieuze teksten bezitten een 'kern van waarheid', een oorspronkelijke tekst waar we ons intensief mee bezig moeten houden en wel SAMEN omdat elk detail uit elke taalversie een relevante hint kan zijn.
Het gaat om een gebeurtenis in de sterren. Mijn verzoek aan alle landen: hou op met oorlog voeren en laten alle natuur- en geesteswetenschappen zich concentreren op de betekenis van dit 'laatste oordeel' zodat de wereld weet ons ons te wachten staat: MAAK JE BORST MAAR NAT.
Dit klinkt 'eschatologisch' wat 'wereldondergang' betekent. Maar een 'werel - donder - gang' kan ook naar iets heel anders verwijzen. Dat moeten we uitzoeken MET ZIJN ALLEN, dus GA IN VREDE en 'bidt voor ons zondags' (citaat van Marleen als kind).

Ans Schapendonk
23.02.2014

Gast

#340

2014-02-23 13:33

Als Belg die al twintig jaar in het buitenland woont, vind it dat de groei in populariteit van de zogenaamde "tussentaal" niet alleen de taaleenheid met Nederland bedreigt, maar ook een krachtig provincialisme promoveert en niet-Vlamingen (vb. immigranten) de facto uitsluit, vermits diegenen die niet in Vlaanderen zijn geboren nooit de tussentaal zullen kunnen beheersen.

Gast

#341

2014-02-24 09:35

Zeer belangrijk voor het integraal voortbestaan in de toekomst, dit voor alle toekomstige generaties! We hebben er in de geschiedenis té hard voor moeten vechten...

Gast

#342

2014-02-25 17:16

je merkt maar hoe erg het kan worden als je ermee geconfronteerd wordt...Een mooi voorbeeld is het schabouwelijke nederlands van één van de presentatoren in een reeks radiouitzendingen op zondagavond over de grote oorlog (sofie de Schaepdrijver was voorbeeldig). Dan reageer ik. Zo gaat dat.

Gast

#343

2014-02-27 09:45

Ik hoop dat het lukt.
Als ik al maar kijk in mijn eigen gezin dan zijn er zoveel verschillende dialecten en ze wonen dan nog eens in gemeenten die niet hun geboorteplaatsen zijnWe willen elkaar toch verstaan van De Panne tot Maaseik.

Gast

#344 Re:

2014-02-27 12:37

#5: -

woordspeling?

luc

#345

2014-02-27 14:03

Goed initiatief. Het zijn in het bijzonder de Vlamingen, oud en jong, die maar blijven steken in hun dialect of hun verkavelingstussentaal. Als veel Vlamingen geen respect hebben voor hun eigen taal, hoe kan je dat respect verwachten van anderstaligen, in casu de Franstaligen? Ten slotte: een veel gehoorde commentaar van een anderstalige die Nederlands leert is dat hij of zij dan wel de standaardtaal onder de knie heeft, maar voortdurend te woord wordt gestaan in het dialect, waardoor de inspanning die werd geleverd om de taal te leren nergens toe leidt.

Gast

#346

2014-02-27 14:14

Het verwondert mij dat er niet meer handtekeningen zijn.
De ergernis over het gebruik van platte taal op TV bvb. en in zgn. "comedy-programma's" is oneindig groot. En dan zwijgen we nog over de talloze kookprogramma's waar het blijkbaar de norm is om slecht Nederlands te praten. Ik citeer één voorbeeld: "een bitche..." waarmee "een beetje" bedoeld wordt. Hou daar mee op aub!

Gast

#347

2014-02-27 17:25

Ook aandacht geven aan het Nederlands in Antillen en Suriname?

Gast

#348

2014-02-27 17:31

Ik was al tijdens mijn actieve loopbaan hevig tegenstander van het verengelsen van de universiteit, voornamelijk om kwalitatieve en democratische motieven. Het werd hoog tijd dat er nu eindelijk een massale reactie op deze domme ontsporing ontstaat.

Gast

#349

2014-02-27 20:59

Goed initiatief dat ik gaarne steun. Of het zal werken.... ik betwijfel het.
Vera van Londen

#350 Re: Vrouwelijk

2014-03-05 16:11

#91: Brigitte Raskin - Vrouwelijk

Helaas maakt het Standaardnederlands geen onderscheid in genus meer: alles is mannelijk.  Hoe discriminerend!  In Vlaanderen 'voelen' we het genus nog aan en zelf krijg ik een 'fout' genus nog altijd moeilijk over mijn lippen.  In gemengd (NL/VL) gezelschap heb ik het opgegeven om hierop te wijzen, want ik wil niet weer horen: "wat grappig dat je 'ze' zegt" als ik het over een krant of een tas heb.  Sommige handboeken Nederlands voor anderstaligen stellen het ook voor alsof alle voorwerpen/begrippen automatisch mannelijk zijn.  Maar petitie - en woorden op -ie - zijn nog altijd overduidelijk vrouwelijk.  Voor woorden die vroeger vrouwelijk waren maar nu meer als mannelijk worden aangevoeld, kiest men in Nederland vaak voor 'hij', in Vlaanderen vaak voor 'zij'.  Het mag allebei.  Deze laatste twee zinnen dixit de website beterspellen.nl. Moet ik onthouden voor een volgende discussie.