Nederlands Vanzelf Sprekend

Emiel 1000 Brussel

/ #250 Re:

2014-02-09 06:18

In West Vlaanderen spreken de onderwijzers zefs geen standaard Nederlands. Hun accent maakt onze taal belachelijk. De opleiding tot onderwijzer en tot elke lesgever zou een uitsluiting moeten inhouden indien de dictie niet vlot is aangeleerd. #229: -