AZC Dordrecht

Het COA ( Centraal Opvang Asielzoekers) heeft woensdag 3 januari een omgevingsvergunning aangevraagd voor een enorm AZC voor 580 Asielzoekers in Dordrecht. 

Wij als nabijgelegen buurt zijn hier in deze vorm en formaat op tegen!

En vragen steun aan mede dordtenaren!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Richard van der Elst om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...