Populairste petities van 2013

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Soliris/Eculizumab terugbetaling in Belgie (refunding in Belgium)

In 2001 werd de diagnose PNH (Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie) bij mij vastgesteld. Het is een levensbedreigende en zeldzame aandoening die wordt gekenmerkt door een versterkte afbraak van de rode bloedcellen (hemolyse), waardoor bloedarmoede (anemie) ontstaat. Er bestaat geen geneesmiddel en bloedtransfusies zijn de enige stabiliteit voor PNH patiënten. In vele gevallen komen daar nog andere behandelingen bij te pas. Een beenmergtransplantatie is een uiterst reddingsmiddel. In 2008 star

Gemaakt: 2013-04-29 Statistieken

Stop Erfpachtuitbuiting

Wij Erfpachtgedupeerden uit Den Haag, voornamelijk uit veel wijken van stadsdeel Loosduinen. constateren Dat de gemeente Den Haag haar grondmonoploy misbruikt door de erfpachtcanon in Loosduinen met exorbitante prijsstijgingen te verhogen, terwijl de huizenmarkt in elkaar is gestort en de economische crisis keihard om zich heen slaat. Dit terwijl de algemene erfpachtbepalingen aangeven dat de gemeente erfpacht kan beeindigen als zij dit noodzakelijk acht. en verzoeken Bestaande erfpacht af te sc

Gemaakt: 2013-02-03 Statistieken

Bevrijd Demi en Nirvana

Ben en Leoni van den brink wiens kinderen zijn afgepakt door de staat op onrechtmatige wijze en ook nog eens worden misbruikt, strijden met alle macht om hun 2 dochters Demi en Nirvana weer thuis te krijgen. Hier een foto van het gezin Brink. http://martinvrijland.files.wordpress.com/2013/02/fotofamilievandenbrink.jpg Hier een kort feiten overzicht van het geheel: 1. 2009. Ben van den Brink ontdekt dat zijn 2 dochters Demi en Nirvana worden misbruikt en mishandeld  door zijn schoonvader en zijn

Gemaakt: 2013-05-10 Statistieken

Brandweer Oudegem moet blijven

Al 75 jaar lang bestaat de brandweerpost van Oudegem. Na een negatief inspectierapport van binnenlandse zaken waaruit blijkt dat de lokalen niet meer voldoen aan de noden en de ligging van de hulppost niet ideaal is, wordt deze brandweerpost bedreigd. In Dendermonde hebben ze wel geld voor een nieuwe brandweerpost voor zichzelf, voor nieuwe bruggen, om tv-programma's naar de stad te lokken, .... maar blijkbaar geen geld voor de brandweerpost uit hun deelgemeente Oudegem. Is de veiligheid alleen

Gemaakt: 2013-11-20 Statistieken

Pinautomaat Niekerk moet blijven!

Per 2 december wordt de pinautomaat in Niekerk gesloten. Weer een voorziening in ons dorp die weggehaald wordt! Jij wilt toch ook dat de pinautomaat blijft? Ouderen moeten straks veel verder reizen om geld te kunnen pinnen; Bij activiteiten in het dorp, zoals de Jaarmarkt, moet er contact betaald worden; Ook voor het toerisme in het dorp is het van belang dat er een pinautomaat is; Als mensen in een andere plaats geld moeten pinnen, doen ze daar ook boodschappen. Dit is voor de ondernemers in

Gemaakt: 2013-11-20 Statistieken

behoud reinigingsdienst stad Sint-niklaas

Beste bewoner, Je hebt het misschien al gelezen of gehoord, maar het nieuwe bestuur van de stad Sint-Niklaas zoekt geld. Ze zoeken het bij de bewoners, zij zoeken het bij het personeel. Zo wil men ondermeer de stedelijke reinigingsdienst privatiseren. Dit betekent besparen op de dienstverlening.Privédiensten voeren alleen het contract uit en niets meer, alle extra’s zijn er bovenop en dan komt de rekening toch weer terecht bij de bewoners van onze stad. Bijna 100 jaar zorgen de mannen van de r

Gemaakt: 2013-03-30 Statistieken

william van veldhuizen

Help mij om de moordenaar van mijn zoon achter tralies te krijgen. Laksheid van justitie mag moordenaar niet vrij laten rondlopen.   Om de petitie officieel geldig te laten zijn is ook uw adres en geboortedatum verplicht, u kunt de petitie tekenen en de zichtbaarheid verbergen. Op deze manier blijft uw handtekening geldig echter is deze niet zichtbaar op het internet.

Gemaakt: 2013-02-09 Statistieken

VliegOp uit Biddinghuizen

Wij verontruste inwoners uit Biddinghuizen, omwonenden van Lelystad Airport en recreanten. Constateren dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Mansveld, voornemens is om een Luchthavenbesluit vast te stellen ten behoeve van de uitbreiding van Lelystad Airport. Deze uitbreiding van het vliegveld gaat gepaard met bizarre vliegroutes. Ruim 50 km lang zullen de vliegtuigen met een maximale hoogte van 900 m over de prachtige Flevopolder vliegen. Dit is schrikbarend laag!

Gemaakt: 2013-09-12 Statistieken

Oproep tot solidariteit met ‘onze’ Afghaanse mensen uit Oostende

De voorbije weken/maanden kregen heel wat goed geïntegreerde Afghaanse families (die reeds een aantal jaren in Oostende en omstreken wonen), een negatieve beslissing inzake hun lopende procedure. Ze zijn bijgevolg gedoemd om in de illegaliteit te overleven want terugkeren naar Afghanistan is voor hen geen optie. Het CAW&JZ Middenkust, FMDO, vzw , Sociale dienst voor vreemdelingen en het straathoekwerk Oostende staken de afgelopen week de koppen bij elkaar. Wij zijn diensten die doorheen

Gemaakt: 2013-10-07 Statistieken

Volg de Vos webcam 3 langer aan laten

De vos volgers van deze petitie zijn: @petertje1961, @marcha204, @LindaCorneliss1, @visserwil, @MarjaEPC, @jeanettemanu, @rockynight, @JacoLdn en @HettyDesigns Tesamen met u allen #volgdevos http//:www.volgdevos.nl volgers ondertekenaars hebben wij deze petitie aangeboden en is aan ons verzoek tegemoet gekomen. Daardoor mogen we 2 weken langer genieten van de vossen en mogelijk hun 'verhuizing' zien. Hartelijk dank voor al uw steun en @Staatsbosbeheer, @Evident Interactive, Enting Films,

Gemaakt: 2013-06-04 Statistieken

R&A moet de Biezem overnemen

Langs deze weg willen wij u vragen om ons plan om de Biezem in Larenover te nemen te steunen. R&A zal het bad gaan renoveren en vervolgens gaan onderhouden, beheren en exploiteren. R&A is voor het behoud van het recreatiebad en voor een zo kort mogelijke sluiting van het zwembad. Daarbij komt dat wij een financieel aantrekkelijk plan hebben voor de BEL-gemeenten. Door deze petitie te tekenen geeft u blijk van uw steun aan R&A. onze dank hiervoor is groot. Deze handtekeningen zullen

Gemaakt: 2013-04-25 Statistieken

Zeg NEE tegen kabinet Rutte 2!!!

Beste Nederlanders, Bij deze een oproep om uw handtekening te zetten, om NEE te zeggen tegen de harde bezuinigingen die gaan plaats vinden, We hebben allemaal vernomen dat kabinet rutte 2 enorm wilt bezuinigen, regeerakkoord bevat 16 miljard aan extra bezuinigingen, en dat allemaal uit onze portemonee, Als hardwerkende burger worden wij nu het zwaarst gestraft, met namen in de zorg, de zorgpremie,s worden inkomens afhankelijk, de ww wordt terug gebracht, ontslagvergoeding wordt versoberd, De kin

Gemaakt: 2012-10-30 Statistieken

Nationale Plantentuin moet gratis blijven voor Meisenaren

De Burgemeester en het Schepencollege van Meise ontvingen een brief waaruit blijkt dat de begrotingscommissie van de Nationale Plantentuin het plan heeft opgevat om de Plantentuin ook voor inwoners van Meise betalend te maken. Het zou niet de bedoeling zijn om iedere Meisenaar aan de ingang te laten betalen. De Plantentuin stelt voor om een jaarlijks hernieuwbare overeenkomst te sluiten met de Gemeente. Daarin zou bepaald worden dat de Gemeente Meise 1,2 EUR per inwoner per jaar zou betalen. Omg

Gemaakt: 2013-02-07 Statistieken

Behoud Theater De Fransche School

Per 1 juli 2014 stopt de subsidie van de gemeente voor Theater De Fransche School en dat betekent dat het theater in zijn huidige vorm gaat verdwijnen. De vrijwilligers van De Fransche School willen het theater en de professionele podiumkunsten voor Culemborg behouden. Voor de transitie naar een nieuwe vorm is tijd en geld nodig. Wij vragen aan het gemeentebestuur om dit mogelijk te maken door het nieuwe bestuur van het theater deze tijd te gunnen en de financiele  ondersteuning hiervoor te geve

Gemaakt: 2013-12-13 Statistieken

haltes lijn 2

De gemeente is van plan de haltes Obrechtstraat en Emmastraat op te heffen. De daarmee beoogde tijdswinst van 30 seconden per halte weegt niet op het ongemak dat opheffing van de haltes zal veroorzaken. De verkeersveiligheid neemt af als trams op de kruispunten doorrijden in plaats van te stoppen voor een halte. Wij verzoeken de gemeente Amsterdam van deze opheffingen af te zien.  

Gemaakt: 2013-07-08 Statistieken

"Opslag" voor inbeslaggenomen honden per direct stoppen.

Op dinsdag 4 juni overhandigde Martin Gaus, samen met de werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden een petitie aan de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken. Op vrijdag 31 mei nam staatssecretaris Dijksma de petitie, met daarin het verzoek aan de overheid om het mens- en hondvriendelijker ‘Stay Home’-protocol als nieuw beleid over te nemen, al in ontvangst. In de petitie is niet letterlijk beschreven dat "de opslag" voor inbeslaggenomen honden verdwijnt. Vrijdag 12 juli is, op Facebook

Gemaakt: 2013-07-17 Statistieken

Het verbod op het winkelen op zondag in Deventer te beëindigen

Verzoekschrift om het verbod op het winkelen op zondag in de stad Deventer te beëindigen, en de consument de vrijheid te laten zelf te bepalen wanneer zij willen winkelen. Ondergetekenden – ondernemers, winkelmanagers en consumenten in Deventer – willen een beroep doen op de gemeente Deventer om winkeliers toe te staan hun winkels op zondag te openen. Wij vragen u daarom om het verbod op winkelopenstelling op zondag op te heffen. Wij dringen er bij Burgemeester, Wethouders en bij de raadsleden o

Gemaakt: 2013-03-19 Statistieken

Stop Festival Eritrese Dictatuur in Event Plaza Rijswijk

OPROEP De regering van Eritrea gebruikt de Nederlandse rechtsstaat om propaganda te maken voor een misdadig regime. Het regime dat bekend staat als het Noord Korea van Afrika (en op sommige punten zelfs erger) maakt misbruik van de Nederlandse rechtstaat om belasting te heffen en "oorlogsgeld in te zamelen" onder in Nederland woonachtige Eritreërs en Nederlanders van Eritrese komaf. Onder de mom van "festivals" en "culturele bijeenkomsten" wordt een rechterhand van de dicator naar Nederland geha

Gemaakt: 2013-07-02 Statistieken

Neen tegen windmolens in dichtbevolkte gebieden

PETITIE NEEN AAN WIND TURBINES IN NABIJHEID VAN WONINGEN! (huidige norm 250!!) "In een zo dichtbevolkte regio als Vlaanderen horen geen windmolens thuis" Marc Goethals Cardioloog OLV Ziekenhuis Aalst. DRINGEND VERZOEK UW STEM TE LATEN HOREN! OPROEP AAN DE BURGERS TEKEND DEZE PETITIE VERDEEL DEZE LINK -> www.petities24.com/tegenwind . ALVAST BEDANKT. Geachte, We starten met deze petitie voor de burgers in dit land, onze vrienden  van het Brusselse Gewest, onze Waalse vrienden, Europese vr

Gemaakt: 2013-10-25 Statistieken

poelweg-neen

HET EENRICHTINGSVERKEER WERD OP 18 DECEMBER OPGEHEVEN - VOOR MEER DETAILS KUNT U ONZE AANKONDIGING RAADPLEGEN. BEDANKT AAN IEDEREEN VOOR UW STEUN ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Op maandag 18 november 2013 is er een éénrichtingsverkeer in voege getreden op de Poelweg richting Maleizen tussen de Rosierensesteenweg en de Keienstraat. Deze nieuwe verkeerssituatie creëert een enorme hindernis voor de bewoners van de w

Gemaakt: 2013-11-23 Statistieken