poelweg-neen

HET EENRICHTINGSVERKEER WERD OP 18 DECEMBER OPGEHEVEN - VOOR MEER DETAILS KUNT U ONZE AANKONDIGING RAADPLEGEN. BEDANKT AAN IEDEREEN VOOR UW STEUN !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op maandag 18 november 2013 is er een éénrichtingsverkeer in voege getreden op de Poelweg richting Maleizen tussen de Rosierensesteenweg en de Keienstraat.

Deze nieuwe verkeerssituatie creëert een enorme hindernis voor de bewoners van de wijk "Boslaan": zowel tijdens als buiten de piekuren is de duur van het traject naar Maleizen dorp, winkels en school op een zeer significante manierverlengd.  Onze buurt wordt op deze manier uitgesloten van de rest van Maleizen.

Dit geldt ook voor de toegang naar de autosnelweg E411 en het verkeer naar Overijse-Centrum, die nu omgeleid wordt door het centrum van Maleizen en daardoor veel minder vlot is.

Verder is het kruispunt van Maleizen structureel niet geschikt voor extra en zwaar verkeer, waardoor verkeersveiligheid ook in het gedrang komt.

Wat ook de rede voor deze beslissing is, de prijs te betalen voor de bewoners van de wijk is zonder enige proportie met de verwachte voordelen.

Daarom vragen wij vriendelijk de Burgemeester en het Schepencollege van Overijse deze beslissing te herroepen en de oude verkeerssituatie te herstellen, zonder de proefperiode van 6 maanden af te wachten.

NOTA : vermeld aub zeker uw adres - Dank U !