VliegOp uit Biddinghuizen

Wij verontruste inwoners uit Biddinghuizen, omwonenden van Lelystad Airport en recreanten.

Constateren dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Mansveld, voornemens is om een Luchthavenbesluit vast te stellen ten behoeve van de uitbreiding van Lelystad Airport. Deze uitbreiding van het vliegveld gaat gepaard met bizarre vliegroutes. Ruim 50 km lang zullen de vliegtuigen met een maximale hoogte van 900 m over de prachtige Flevopolder vliegen. Dit is schrikbarend laag! Daar boven op zal in de nabijheid van Biddinghuizen extra gas worden gegeven om genoeg hoogte te winnen om over het ‘oude land’ te kunnen vliegen. Wij, verontruste bewoners,omwonenden en recreanten maken ons ernstig zorgen voor de geluidsoverlast die deze routes zullen veroorzaken en de effecten op onze prettige leefomgeving en gezondheid.

Verzoeken..Wij vragen onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer om Biddinghuizen te beschermen tegen de overlast die vluchtroutes zullen veroorzaken en om een motie in te dienen tegen het Luchthavenbesluit dat de staatsecretaris van Infrastructuur en Mileu, mevrouw Mansveld, voornemens is te gaan nemen.