Stop Erfpachtuitbuiting

Wij

Erfpachtgedupeerden uit Den Haag, voornamelijk uit veel wijken van stadsdeel Loosduinen.

constateren

Dat de gemeente Den Haag haar grondmonoploy misbruikt door de erfpachtcanon in Loosduinen met exorbitante prijsstijgingen te verhogen, terwijl de huizenmarkt in elkaar is gestort en de economische crisis keihard om zich heen slaat. Dit terwijl de algemene erfpachtbepalingen aangeven dat de gemeente erfpacht kan beeindigen als zij dit noodzakelijk acht.

en verzoeken

Bestaande erfpacht af te schaffen of tenminste te komen tot een maximum plafond voor verhoging van de erfpachtcanon en een halvering van de afkoopsom van deze erfpachtcanon. Alsmede een versoepeling in de wijze van het maken van bezwaar, daar de drempel voor het bezwaarmaken nu, vanwege het kostenaspect, veel te hoog ligt, waardoor veel erfpachtgedupeerden afzien van het maken van bezwaar.