Stop Festival Eritrese Dictatuur in Event Plaza Rijswijk

OPROEP
De regering van Eritrea gebruikt de Nederlandse rechtsstaat om propaganda te maken voor een misdadig regime. Het regime dat bekend staat als het Noord Korea van Afrika (en op sommige punten zelfs erger) maakt misbruik van de Nederlandse rechtstaat om belasting te heffen en "oorlogsgeld in te zamelen" onder in Nederland woonachtige Eritreërs en Nederlanders van Eritrese komaf. Onder de mom van "festivals" en "culturele bijeenkomsten" wordt een rechterhand van de dicator naar Nederland gehaald voor anti-Westerse en anti-Amerikaanse propaganda en keiharde ontkenningen van de grove mensenrechtenschendingen in Eritrea. Zo'n festival is nu gepland voor 19, 20 en 21 juli in Event Plaza, Rijswijk. Vorig jaar is het gelukt om zo'n festival in Zaandam en Rotterdma te annuleren. De eigenaar van Event Plaza en B&W van Rijswijk zijn geïnformeerd. Wij hopen dat ze naar de stem van de stemlozen en de onderdrukten in Eritrea zullen luisteren.

Help alstublieft mee om het ‘festival van de Eritrese dictatuur’ in Rijswijk te stoppen. Schrijf aan het gemeentebestuur van Rijswijk, en doe een dringend appèl op de eigenaar van zaalverhuurder Event Plaza om het "feest" te annuleren. 
Onderteken alstublieft de petitie zo spoedig mogelijk en verspreid het nieuws. Laten wij gezamenlijk opkomen voor menesnrechten in Eritrea. Stuur aub onderstaande brief – ofwel in eigen bewoordingen - naar

info@eventplaza.nl (met een cc... to stadhuis@rijswijk.nl)

Event Plazastadhuis
Lange Kleiweg 86, 2288 GR Rijswijk
Telefoon: 015 - 2122415
Website: www.eventplaza.nl

CONCEPTBRIEF
Laat uw Event Plaza niet gebruikt worden door een bloeddorstige dictator
Het is een schande voor Rijswijk en organisaties als dit ‘feest’ doorgaat

Geachte heer Robert Scholtes van Event Plaza,

Familieleden en vrienden hebben weleens met veel plezier gebruik gemaakt van uw locatie. Wij hebben begrepen dat u op 19, 20 en 21 juli uw locatie gaat verhuren aan het Eritrese regime dat verantwoordelijk is voor het bloed van ontelbare onschuldige mensen. Verschillende mensen van ons hebben u tijdig geïnformeerd over de ware aard van de organisatoren die onder de mom van "festivals" en culturele feesten dienst doen als propagandamachine (en zelfs als fondsenwervers) voor de dictatuur in Eritrea.

Dit zuigen wij niet uit onze duim, maar is feitelijk gedocumenteerd door verschillende internationale instanties, zoals u onder ogen is gebracht. Wij willen u ernstig oproepen om dit "feest" niet door te laten gaan. Dat zou een hart onder riem zijn voor de talloze slachtoffers in en buiten Eritrea. Zo hebben vorig jaar eigenaren van locaties in Zaandam, Rotterdam en Amersfoort de mensenrechten gekozen boven het geld.

Wij rekenen op uw solidariteit en wij hopen gebruik te blijven maken van uw locatie voor echte feesten en culturele activiteiten.

Mocht het "feest" toch onverhoopt doorgaan, dan zijn wij genoodzaakt om een massaal stil protest te organiseren; een wandeltocht vanuit het centrum van Rijswijk, waar we de bewoners zullen informeren, naar Event Plaza om daar stil staan bij het leed van de ontelbare gevangenen in Eritrea. Mensen zitten 5, 10, 20 of meer jaren achter de tralies zonder contact met de buitenwereld, ook niet met familieleden. Zo’n regime mag in Nederland niet zo maar feesten organiseren voor financiële en propaganda doeleinden.

Wij rekenen op uw medewerking.

Hoogachtend,

Uw naam

 


No Eritrean Dictatorship in Europe (NEDE)    Neem contact op met de schrijver van de petitie