R&A moet de Biezem overnemen

Langs deze weg willen wij u vragen om ons plan om de Biezem in Laren
over te nemen te steunen. R&A zal het bad gaan renoveren en vervolgens
gaan onderhouden, beheren en exploiteren. R&A is voor het behoud van
het recreatiebad en voor een zo kort mogelijke sluiting van het zwembad.
Daarbij komt dat wij een financieel aantrekkelijk plan hebben voor de 
BEL-gemeenten. Door deze petitie te tekenen geeft u blijk van uw steun aan R&A. 
onze dank hiervoor is groot. Deze handtekeningen zullen worden aangeboden aan
de stuurgroep van het BEL-zwembad.

Zie ook: 914026_530210287036692_1001812416_o.jpg