Oproep tot solidariteit met ‘onze’ Afghaanse mensen uit Oostende

De voorbije weken/maanden kregen heel wat goed geïntegreerde Afghaanse families (die reeds een aantal jaren in Oostende en omstreken wonen), een negatieve beslissing inzake hun lopende procedure. Ze zijn bijgevolg gedoemd om in de illegaliteit te overleven want terugkeren naar Afghanistan is voor hen geen optie.

Het CAW&JZ Middenkust, FMDO, vzw , Sociale dienst voor vreemdelingen en het straathoekwerk Oostende staken de afgelopen week de koppen bij elkaar.

Wij zijn diensten die doorheen onze werking veel in contact komen met de Afghaanse gemeenschap van Oostende. Afghaanse mensen nemen deel aan de activiteiten van onze organisaties en/of bieden als vrijwilliger ondersteuning aan onze werking. We leerden hen dan ook kennen als families met één doel voor ogen: het opbouwen van een toekomst voor hun gezin.

Met deze petitie willen we iets betekenen voor ‘onze’ en voor al de andere Afghaanse mensen die binnenkort wellicht noodgedwongen het land zullen moeten verlaten. De voorbije weken waren ze actief bezig met hun protestacties.

Wij vragen samen met hen:

Ø De erkenning dat Afghanistan een onveilig land is, waarnaar een terugkeer momenteel niet mogelijk is. (cfr. Rapport UNHCR)

Ø Een eerlijk asielbeleid waar menswaardigheid centraal staat en waarbij onze verantwoordelijkheid niet stopt na een uitwijzingsbevel (waar regels moeten aanwezig zijn, maar waar ook menselijkheid een rol speelt)

Ø Bewaking van mensen-en kinderrechten – de terugkeer naar een oorlogsgebied van families met kinderen betekent hiervan een flagrante schending

We doen een warme oproep om deze petitie (als individu of organisatie) te tekenen.

De initiatiefnemers voor deze petitie zijn Sociale dienst voor vreemdelingen Oostende (SDV), FMDO  vzw (Mondiale federatie) en CAW&JZ Middenkust.