Erkenning orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Erkenning orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep.


Gast

#1

2013-11-05 10:22

Zeker ondertekenen! Orthopedagogiek is een niet te verwaarlozen sector in de (jeugd)gezondheidszorg!

Gast

#2

2013-11-05 11:37

Waarom de psychologen wel en wij niet?

Gast

#3

2013-11-05 12:34

Een heel erg goed initiatief!
F. D.

#4

2013-11-05 12:45

Als huisarts weer ik heel graag samen met een orthopedagoog voor allerlei problemen die zich stellen bij schoolgaande jongeren. In de instelling met mentaal gehandicapten is de orthopedagoog een niet te missen ondersteuning van het team wanneer zich gedragsstoornissen voordoen.

Gast

#5

2013-11-05 13:10

Ik zie dat de oproep uitgaat naar orthopedagogen en studenten orthopedagogie(k). Maar ook anderen kunnen toch hun steun geven in deze petitie?

Gast

#6

2013-11-05 13:11

Orthopedagoog is net als klinisch psycholoog een onmisbaar beroep dat erkend en beschermd moet worden.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2013-11-05 13:11


Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2013-11-05 13:12Gast

#9 Re:

2013-11-05 13:16

#5: -

De petitie is niet alleen gericht naar orthopedagogen en studenten orthopedagogiek.

Ook sympathisanten zijn heel erg welkom!

Bedankt alvast.


Gast

#10

2013-11-05 13:26

Orthopedagogen zijn nodig, evenals klinisch psychologen. Het erkennen van psychotherapeuten blijft voor mij een doorn in het oog - zij het wel d
N.G.

#11

2013-11-05 13:29

Net zoals de orthopedagogen worden ook de schoolpsychologen in dit wetsvoorstel niet erkend... Nochtans kunnen ook zij m.i. een meerwaarde bieden in de (jeugd)gezondheidszorg.
Als schoolpsycholoog betaal ik al jarenlang een bijdrage aan de psychologencommissie om te titel van psycholoog te mogen voeren, maar mijn beroep wordt nu dus niet erkend.

Gast

#12

2013-11-05 13:39

Werkende in een psychiatrisch ziekenhuis en in een groepspraktijk voor kinderen, volwassenen en gezinnen... Mijn ervaring is dat artsen graag doorverwijzen en onze wetenschappelijke achtergrond, alsook onze brede visie erg waarderen! Nu nog de politiek...

Gast

#13

2013-11-05 15:28

Ik hoop dat alsnog de orthopedagogen worden opgenomen in de lijst van erkende gezondheidswerkers.
En 'inpakken' van de orthopedagogiek in de klinische psychologie is een ware miskenning van de eigen 'pedagogische benadering', zo essentieel én zo verschillend van de 'puur' psychologische aanpak. Beluister pediaters en kinder/jeugdpsychiaters, die een orthopedagogisceh benadering even noodzakelijk en aanvullend waarderen ten aanzien van hun eigen werk en dat van klinisch psychologen. Bekijk de bestaffing van kinder en jeyugdpsychiatrisceh centra of groepspraktijken en je zal merken dat (niet voor niets) beide disciplines naast elkaar of aanvullend op mekaar worden ingezet bij de behandeling en begeleiding van jongeren met psychische/sociale problemen.


Gast

#14

2013-11-05 17:05

Zelf werk ik al jaren als klinisch orthopedagoog in een psychiatrisch ziekenhuis op een observatieafdeling voor psychiatrische problemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Al die jaren werk ik ondermeer samen met psychiater en klinisch psycholoog. We ondervinden dagelijks hoe belangrijk het is de drie deskundigheidsdomeinen ter beschikking te hebben en voor diegenen die mochten twijfelen, ik kan enkel vanuit mijn werkervaring getuigen dat het onderscheid tussen klinisch psycholoog en klinisch pedagoog wel degelijk een wezenlijk onderscheid is

Gast

#15 Ortheopedagogen

2013-11-05 17:11

Omdat dit nodig is in de huidige maatschappij!

Gast

#16

2013-11-05 17:40

Mensen streven naar gerechtigheid...zeker als je mag geloven en horen op het ziekenfonds....boven de 50 jaar mevr...krijgt ge uwe chemo gratis....en niks is minder waar...dus gaan we hier voor....bedankt en groetjes....!!!!

Gast

#17

2013-11-05 17:47

orthopedagogiek is erg nodig en zou moeten erkent worden!!!

Gast

#18

2013-11-05 17:48

Doe zo voor

Gast

#19

2013-11-05 18:18

Veel succes, hopelijk haalt de petitie het doel dat het beoogt !
Denk positief ! Je krijgt wat je denkt !

Gast

#20

2013-11-05 18:50

Zeker wel

Gast

#21

2013-11-05 18:53

In een tijd als deze is het zeker nodig om orthopedagogiek een geijkte plaats te geven binnen de hulpverlening! Geen overbodige luxe gezien de enorme wachtlijsten en hulpvragen.

Gast

#22 Re:

2013-11-05 18:59

Akkoord met deze stelling


Gast

#23

2013-11-05 19:44

Graag erkenning en respect voor orthopedagogen.

Gast

#24

2013-11-05 20:11

Dit lijkt, maar is geen fait divers. Veel mensen met onze discipline helpen anderen vanuit een holistisch perspectief, een vaak zo welkom tegengewicht voor mensen die denken dat alleen gezondheid en niet in de eerste plaats welzijn (of kwaliteit van leven) telt, dat alleen behandeling en niet participatie primeert, of dat alleen de beperkingen van het individu, en niet ook onze beperkende samenleving centraal moeten staan in de hulpverlening. Steun deze petitie.

Gast

#25

2013-11-05 20:42

Orthopedagogen doen heel goed werk, het is dan ook normaal dat ze erkent worden!!!