Erkenning orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep

F. D.

/ #4

2013-11-05 12:45

Als huisarts weer ik heel graag samen met een orthopedagoog voor allerlei problemen die zich stellen bij schoolgaande jongeren. In de instelling met mentaal gehandicapten is de orthopedagoog een niet te missen ondersteuning van het team wanneer zich gedragsstoornissen voordoen.