Erkenning orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep

Oproep naar orthopedagogen en mensen in opleiding als master in de
Orthopedagogiek!

Er is momenteel discussie over de wettelijke erkenning van de klinische
psychologie en de psychotherapie als gezondheidszorgberoep. Daarbij zou
orthopedagogiek uit de boot vallen doordat dit in Wallonië onder noemer van
‘klinische psychologie’ valt.


Het is heel erg belangrijk dat we op korte tijd de stem van zoveel
mogelijk orthopedagogen uit het werkveld en in opleiding verzamelen om hier
tegen in te gaan. De Vlaamse meerderheidspartijen (Cd&V, Spa en VLD) geven
aan dat zij hun Waalse collega’s niet kunnen overtuigen. Het niet in actie
komen zou een discriminatie betekenen van alle Vlaamse orthopedagogen als
beroepsgroep.

Er worden in het wetsvoorstel overgangsmaatregelen voorgesteld voor de
klinische orthopedagogen. Men gaat er vanuit dat de orthopedagogen die
afgestudeerd zijn tot binnen enkele jaren wel erkend kunnen worden als
gezondheidszorgberoep, maar de orthopedagogen die nadien afstuderen niet meer.
Mensen voor en na hebben dezelfde opleiding genoten, oefenen hetzelfde beroep
uit in dezelfde werkgebieden, en toch zullen sommigen daarvan erkend zijn en
anderen niet. Dit is niet te verantwoorden.

Wij gaan ervan uit dat de eigenheid van orthopedagogiek een meerwaarde
biedt binnen het hulpverleningslandschap en niet zomaar gelijk kan geschakeld
worden aan klinische psychologie. Centraal zijn de begrippen
wederkerigheid in het handelen, doelgerichtheid, contextualiteit, veelheid en
een methodische / pedagogische aanpak. Bijgevolg ligt de nadruk van
Orthopedagogiek niet op het gedrag of op een specifieke doelgroep (bv. mensen
met een beperking of een psychische stoornis), maar op het handelen zelf. De orthopedagogen
hebben een eigen wetenschappelijk referentiekader om een goed beeld te krijgen
van deze vragen en problemen, en daar adequate interventies en strategieën voor
te plannen, uit te voeren en te evalueren. Orthopedagogen doen dus aan brede
assessment en interventies naar aanleiding van opvoedings- en
ondersteuningssituaties waar zich vragen of problemen voordoen. Orthopedagogiek
en klinische psychologie zijn twee aparte richtingen die in opleiding en naar
het werkveld toe niet zomaar samen te voegen zijn.


Als de orthopedagogen niet worden opgenomen in het wetsvoorstel, is het
gevolg op het terrein dat de concurrentiepositie van de orthopedagogen ten
aanzien van de klinisch psychologen in de gezondheidszorg, maar ook in andere
sectoren van tewerkstelling, aanzienlijk zal dalen.


Wij willen een wettelijke erkenning voor masters in de Orthopedagogiek
als beroepsgroep!


Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO)

Vakgroep Gezins- en Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit Leuven

Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent