Erkenning orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep

Quoted post


Gast

#13

2013-11-05 15:28

Ik hoop dat alsnog de orthopedagogen worden opgenomen in de lijst van erkende gezondheidswerkers.
En 'inpakken' van de orthopedagogiek in de klinische psychologie is een ware miskenning van de eigen 'pedagogische benadering', zo essentieel én zo verschillend van de 'puur' psychologische aanpak. Beluister pediaters en kinder/jeugdpsychiaters, die een orthopedagogisceh benadering even noodzakelijk en aanvullend waarderen ten aanzien van hun eigen werk en dat van klinisch psychologen. Bekijk de bestaffing van kinder en jeyugdpsychiatrisceh centra of groepspraktijken en je zal merken dat (niet voor niets) beide disciplines naast elkaar of aanvullend op mekaar worden ingezet bij de behandeling en begeleiding van jongeren met psychische/sociale problemen.

Reacties


Gast

#115 Re: wil u ook onder uw naam getuigen voor ons dossier?

2013-11-25 23:03:39

#13: -

namens de VVO,

Sigrid Servranckx

sigrid_servranckx@yahoo.com