Erkenning orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep


Gast

#51

2013-11-06 13:24

Schrijf een reactie...

Gast

#52 Re: al zo lang

2013-11-06 14:48

#49: - al zo lang

was u aanwezig op de studiedag van de VVO rond dit thema? Bent u lid? Want daar wordt geijverd voor onze belangen, maar met weinig interesse van de meeste pedagogen zelf helaas...


Gast

#53

2013-11-06 16:27

le bien

Gast

#54

2013-11-06 16:54

Orthopedagogen en psychologen behoren tot dezelfde vakgroep, de opleiding duurt even lang en is evenwaardig dus geen discriminatie. Dat de plaats waar men studeert enig verschil kan uitmaken is onbegrijpelijk en verwerpelijk.

Gast

#55

2013-11-06 17:08

...

Gast

#56

2013-11-06 18:17

Er is zoveel hulpverlening nodig, het zou de wachtlijsten onnodig verlengen, als de deskundigheid van pedagogen, niet voor vol wordt aanzien. Er zijn zoveel gemeenschappelijk basisvakken in de opleiding, dat ik deze opsplitsing qua terugbetaling niet kan begrijpen.
Blijft spijtig dat ook binnen de hulpverlening niet in de eerste plaats werd gekeken naar de specifieke noden van de cliënten, die m.i. gewoon om diversiteit vraagt bij de hulpverleners.

Gast

#57

2013-11-06 18:39

Ik behoor tot de vierde lichting orthopedagogen ooit afgestudeerd aan de UGent (1970). Toen al ijverden wij voor de erkenning van onze beroepsgroep. Proficiat met dit initiatief. Het krijgt mijn volle steun.

Gast

#58

2013-11-06 18:50

Onwaarschijnlijk dit besluit, een miskenning van het beroep waarvoor 5 jaar zware universitaire studies moeten gevolgd en die zich met grote deskundigheid en met een vaak erg bescheiden inkomen inzetten voor de vele kinderen met emotionele en gedragsproblemen.

Gast

#59

2013-11-06 19:26

Ik wens jullie heel veel succes toe!
Ook de beroepsvereniging voor katholieke pastores in de welzijn- en gezondheidszorg streeft naar de erkenning van hun beroep van spiritueel zorgverlener.

Gast

#60

2013-11-06 20:32


Gast

#61

2013-11-06 21:20

Succes

Gast

#62 Erkenning

2013-11-06 21:21

Succes

Gast

#63

2013-11-06 21:47

Ik studeer orthopedagogie in het VSPW te Gent en een petitie zou wel mooi staan als iemand dat op school komt ronddragen. Eveneens op de andere scholen want het zou absurd zijn als Orthopedagogie zomaar wordt samengesteld met eender wat. Laten we aub nu geen beroepen vergelijken maar doen wat we willen doen en dan bedoel ik specifiek de richting die je zelf wilt uitgaan en niet de richting die de maatschappij eraan wilt geven. Het is een schande !

Gast

#64

2013-11-06 21:56

Het ortopedapedogisch handelen kan voorkomen dat jongeren psychotherpeutische begeleiding nodig hebben, indien dit wel nodig zou blijken is de ortopedagoog met vervolgopleiding psychotherpie de aangewezen persoon om dit te doen. Erkenning is geen luxe maar noodzaak!


Gast

#65

2013-11-06 22:40

ik steun jullie volledig en hoop dat er ook een dag komt dat graduaat orthopedagogie ook beschermt en erkent wordt. iedereen mag ons beroep uit oefenen.maar wij niet het hunne. veel succes orthodedagogen ......

Gast

#66

2013-11-06 23:31


Gast

#67

2013-11-07 07:22

orthopedagogiek moet erkent worden als gezondheidszorgberoep het is een deel er van!!!!

Gast

#68

2013-11-07 08:27

Erkenning is noodzakelijk. Functie orthopedagoog op een school verschilt wel grondig van de functie van een psycholoog.

Gast

#69

2013-11-07 08:52

Erkenning moet blijven.

Gast

#70

2013-11-07 10:27

Als orthopedagoge hanteert ik een andere bril om naar moeilijkheden te kijken dan een klinisch psychologe. Begeleiding van de context om de persoon optimaal te ondersteunen vind ik een belangrijke taak van een orthopedagoge. Erkenning moet blijven


Gast

#71

2013-11-07 11:06


orthopedagogiek een belangrijk deel in het ondersteunen van Neurologische Ontwikkeling waar het een reeel verschil kan maken .!

Gast

#72

2013-11-07 11:26

zeer belangrijk , volhouden

Gast

#73

2013-11-07 11:29

Hoe kunnen de Walen deze erkenning tegenhouden? Ofwel beslist de meerderheid ofwel splitsen we de Sociale Zekerheid.
iemand die weet waarover het gaat

#74

2013-11-07 13:49

vergeten onze ministers dat orthopedagogen masters in de pedagogische wetenschappen zijn? weten zij eigenlijk wel, wat het werk van deze mensen inhoudt? gedragsgestoorde leerlingen ondersteunen, leerlingen in heel moeilijke gezinssituaties een luisterend oor bieden en ervoor zorgen dat zij niet afhaken, leerkrachten die met moeilijke leerlingen te maken krijgen ondersteunen en voorzien van tips en nieuwe methodes en vooral hen ervoor behoeden dat zij met een burn-out te maken krijgen; de directies bijstaan in deze moeilijke materies; werken met autistische leerlingen; helaas, ook soms leerlingen op time-out sturen; en ja, soms ook wel met hen naar de psychiater gaan; af en toe met leerlingen hals-over-kop naar de spoed van een UZ rijden; moet er nog meer uitleg zijn???
josée.

#75

2013-11-07 16:00

Ik ben het eens met deze petitie, othopedagogen doen uitstekend werk, ze moeten erkend worden !!!
Steun deze petitei a.u.b.