RedhetIJssportcentrumEindhoven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie RedhetIJssportcentrumEindhoven.


Gast

#51

2015-04-24 09:06

FAN is een jonge, dynamische en snelgroeiende kunstrijvereniging voor solorijders van jong tot oud(er). Behoud van het ijssportcentrum betekent sportmomenten behouden voor de stijgende 75+ (gast)leden die zich viermaal wekelijks op recreatief, maar ook nationaal en internationaal wedstrijdniveau bevinden. Gastleden uit Tilburg, Nijmegen en Utrecht en Belgie sluiten iedere zomer aan met meetrainen op zomerijs in Eindhoven. Tevens met een gemotiveerd team van 9 (jeugd)trainers en niet te vergeten enthousiaste ouders en vrijwilligers willen wij bijdragen aan de groei voor deze prachtige ijssport in Eindhoven. Gros van alle verenigsleden in het ijssportcentrum zullen per definitie verloren gaan wanneer er geen alternatieve ijsbaan beschikbaar is, waarbij niet te rekenen valt op banen in andere steden waar reeds ijsuren volledig door plaatselijke verenigingen worden bezet. Behoud de sporters, behoud de baan, behoud Eindhoven's ijssportieve toekomst!

Gast

#52

2015-04-24 09:07

Er moet een ijsbaan blijven in Eindhoven!

Gast

#53

2015-04-24 09:11

Niet sluiten maar beter benutten!

Gast

#54

2015-04-24 09:14

Onmisbaar voor Eindhoven en omgeving .vroeger kwam mijn zwager en veel maten uit limburg hier schaatsen .4 X per week .nu komt mijn zwager nog steeds om zijn kleinzoon van 11 te schaatsen .vaak mee geweest .en voor de kids nog steeds onmisbaar .

Gast

#55

2015-04-24 09:17

Sluiting van het IJssportcentrum is Eindhoven als sportstad met veel aantrekkingskracht onwaardig.
gast

#56 ijsbaan

2015-04-24 09:18

Zonde dat dit staat te gebeuren. Anderzijds is de bestaande accommodatie wel toe aan  modernisering in samenhang met andere activiteiten om meer publiek te trekken en om betere sportprestaties te leveren. Het beleid van de gemeente zou juist daarop gericht moeten zijn.                                         Daarom een oproep aan Stadsbestuur, Raad van Commissarisen, Directies van grote bedrijven, TU/Eindhoven, kortom alle internationaal beeld- en gezicht- bepalende partijen die belang hechten aan een optimale internationale profilering van Stad en Regio:

Steek jullie wijze koppen bij elkaar en bezie bijvoorbeeld door middel van een haalbaarheidsonderzoek de mogelijkheid om moderne ijssportaccommodatie voorzieningen te laten integreren binnen het totaalpakket aan sportvoorzieningen van bijvoorbeeld de Technische Universiteit Eindhoven. 

Schakel zonodig het creatief vermogen van studenten, sportdocenten  in om dit haalbaarheids onderzoeken uit te voeren. 

In afwachting van de resultaten zou de bestaande accommodatie in ieder geval open kunnen blijven en later eventueel kunnen worden bezien of voortzetting van het beheer in afgeslankte en/of sobere alsnog tot de mogelijkheden behoort.


Gast

#57

2015-04-24 09:22

Hiermee ontneemt de gemeente de keuze van kinderen om in hun eigen stad de sport uit te oefenenen welke ze graag willen uitoefenenen. Schandalig.


Gast

#58

2015-04-24 09:22

SCHAAATSEN
Bart

#59 Ijsbaan Eindhoven

2015-04-24 09:35

Ik vind dat de overheid maar eens naar zichzelf moet kijken. Door een overvloed aan regels, zijn er ook allerlei ambtenaren nodig die deze regels moeten handhaven. Daarom deregulering - minder ambtenaren - meer geld over voor zinvolle (en soms leuke) zaken !


Gast

#60

2015-04-24 09:39

Omdat een stad als eindhoven ondenkbaar is zonder ijsbaan.

Gast

#61

2015-04-24 09:42

Ik ben hier bijna opgegroeid en nog vele van mijn leeftijd hebben hier jeugdherinneringen dit mag echt niet verdwijnen!!!!
Kemphaan

#62 #16

2015-04-24 09:42

Al ruim 16 jaar leef ik op deze prachtige accomodatie! Het is gewoonweg de beste ijsbaan van Nederland. Ik speel al zo lang ijshockey hier en dat willen ze me nu afpakken? Dit gaat te ver! De ijsbaan moet blijven!! Als ze de ijsbaan sluiten dan sluiten ze een groot deel van je leven...


Gast

#63

2015-04-24 09:47

We kunnen toch niet zonder ijsbaan!!!

Gast

#64

2015-04-24 09:52

Nederland loopt al achter voor wat betreft het aantal ijshockeybanen, Renoveren en energie zuiniger maken scheelt al een hoop geld op een begroting

Gast

#65

2015-04-24 09:53

er zijn al te weinig ijsbanen voor het kunst schaatsen .dit is heel erg niet sluiten !!!!!!
gast

#66

2015-04-24 09:57

Wel geld om een zwembad te versoberen en om twee hockeyclubs te laten fuseren? Laat me niet lachen. Maar ja hockey is en blijft een elitespport en volgens mij speelt deze wedhouder ook hockey.

 


Gast

#67

2015-04-24 09:59

het mag gewoon niet sluiten !!!
Zo een mooie baan!
Mijn zoon zit bij de Kemphaenen. Mijn dochter doet solo kunstschaatsen in Lommel. Ze schaatst synchro in Turnhout.
Geloof me we kennen alle schaatsbanen van Belgie. Eindhoven is hierbij luxe !!!

Gast

#68

2015-04-24 10:00

Eindhoven is nog steeds een stad waar de belangen van minima sedert 1900 nog steeds worden miskent. Voor prestige projecten/hobby's van elitaire freaken nog steeds bakken met geld en de minima kunnen verrekken.

Gast

#69

2015-04-24 10:00

Ik schaats bij de Kemphaenen :-) en wil blijven schaatsen!!!!!

Gast

#70

2015-04-24 10:03

De schaatsbaan moet open blijven !!!! Alle schaatsbanen moeten open blijven !!!

Gast

#71

2015-04-24 10:04

De schaatsbaan moet open blijven. Nostalgie uit mijn jeugd. nu trainen mijn kinderen er.
D'n hellemonder

#72

2015-04-24 10:09

Naast de ijsbaan ligt de tongelreep. Dagje zwemmen onbetaalbaar dus niet meer rendabel. Gisteren stond in de krant dat het gesloopt gaat worden en er een gewoon familie zwembad van gemaakt gaat worden. Kosten: rond de 3 miljoen. Daarnaast ligt het zwembad van ons Pietertje. Ook hier stopt de gemeente Eindhoven miljoenen in. Het levert geen drol op, maar Eindhoven kan wel zeggen: We hebben een fantastish zwembad. Over de miljoenen die naar PSV gaan zullen we maar niks zeggen. En een ijsbaan waar ik weet niet hoeveel verenigingen plezier van hebben en waar heel veel mensen uit de regio naartoe komen, willen ze sluiten. Ongelofelijk wat een achterlijk idee


Gast

#73

2015-04-24 10:19

Omdat de ijsbaan moet blijven
Kemphanenfan.nl

#74 Expoitatietekort van de ijsbaan is 150.000 euro

2015-04-24 10:21

Een tekort van 150.000 euro, serieus geld maar een schijntje in vergelijking tot veel andere accomodaties...

Het probleem zit met name in het golfslagbad en in veel mindere mate in het ijssportcentrum getuige de volledige tekst van de commissienotitie. Door beide accomodaties op één hoop te gooien ontstaat er een vertekend beeld van de werkelijke geldverslinder (en die willen ze met een investering van minimaal 14 miljoen weer redabel maken). 

4.1. Exploitatietekorten golfslagbad en IJssportcentrum. 

Naast deze taakstellingen doen zich knelpunten voor in de exploitatie van het golfslagbad en het IJssportcentrum. Deze exploitatietekorten volgen op het achterblijven van de begrote bezoekersaantallen. Het laten blijven bestaan van voorzieningen met een structureel niet oplosbaar exploitatietekort past, zoals eerder duidelijk geschetst, niet in onze visie.

Het golfslagbad kampt immers al jarenlang met een teruglopend bezoekersaantal en daarmee een oplopend exploitatietekort tot 1,2 miljoen euro in 2014. De werkelijke opbrengsten blijven dus achter bij de begrote inkomsten. Voor het IJssportcentrum geldt dat het exploitatietekort op dit moment bijna 150.000 euro is, terwijl de bezoekersaantallen, ondanks inspanningen van de gemeente, alle verenigingen en betrokken ondernemers, al jarenlang teruglopen (welke inspanningen van de gemeente... gebrekkig of geen onderhoud van beide en het heffen van exorbitant hoge entreeprijzen(?)). Voor beide accommodaties staan voor de komende jaren forse vervangingsinvesteringen gepland.

Als het golfslagbad en IJssportcentrum open blijven in de huidige vorm en de reeds eerder uitgestelde en nu dus noodzakelijk geplande vervangingsinvesteringen van 11,6 miljoen euro worden uitgevoerd, blijft het bestaande (nog oplopende) exploitatierisico van bijna 1,35 miljoen euro bestaan.

(De volledige tekst van de commissienotitie is als pdf-bestand te downloaden onderaan het artikel op de website van de gemeente (meer info http://www.kemphanenfan.nl/seizoen_2014_2015/ijssportcentrum_dicht_per_1_juli_2016_)).


Gast

#75

2015-04-24 10:22

Omdat er zoveel lol op de ijsbaan is en het niet verloren mag gaan. Bovendien speelt m'n schoonbroer er ijshockey en zou hij hier anders mee moeten stoppen