RedhetIJssportcentrumEindhoven

 

 

Op 23 april is na een publicatie in het Eindhovens Dagblad de Sportvisie 2015-2019 voor de gemeente Eindhoven openbaar geworden. In deze plannen van de wethouder van sport is er geen toekomst voor ijssporten in Eindhoven, niet voor ijshockeybanen en niet voor een 400-meterbaan. Als de Gemeenteraad deze visie overneemt zou dit gaan betekenen dat het IJssportcentrum Eindhoven over ruim een jaar (op 1 juli 2016) gaat sluiten. De plannen komen de komende tijd voor bespreking en besluitvorming in de Gemeenteraad.

 

De motivatie van de wethouder is voornamelijk financieel van aard. Het huidige IJssportcentrum is verouderd en aan een update toe. Daar is in de plannen geen geld voor. Sluiting van het IJssportcentrum betekent dat ook het exploitatietekort niet langer aangevuld hoeft te worden. Aan de historie van de baan, de betekenis van ijs voor jong én oud, het belang voor de regio en de aantrekkingskracht ervan in deze visie volledig voorbijgegaan.

 

Met deze petitie willen we het belang van het IJssportcentrum voor Eindhoven onderstrepen.

 

Het kan toch niet zo zijn dat na meer dan veertig jaar de ijsbaan in Eindhoven verdwijnt!

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik PublicRelations IJCE toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...