lievevrouwestraat-ranst

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie lievevrouwestraat-ranst.


Gast

#1

2015-01-28 12:39

Het gemeentebestuur van Ranst heeft helemaal geen mobiliteitsplan die naam waardig.

Gast

#2

2015-01-30 09:40

Vijf minuten politieke moed; doorduwen NU!
Ook de non-believers zullen na de realisatie al vlug de absolute meerwaarde ontdekken!
Dwingende voorwaarde natuurlijk : de twee straten structureel inrichten als een zone 30!

Gast

#3

2015-01-30 10:41

graag eenrichtingstraat lievevrouwestraat

Gast

#4

2015-01-30 10:53

hallo,20tot 25 jaar geleden hebben we het vaak over deze situatie gehad thuis.breng eens 3 kinderen naar de kleuterschool in deze chaos?

Gast

#5

2015-01-30 11:12

Indien de Lievevrouwestraat enkelrichting blijft, dan biedt dit veel meer mogelijkheden voor de heraanleg. Ik denk o.a. aan een degelijk fietspad, bredere trottoirs, meer groen in het straatbeeld, enz.
Dit zal ook de veiligheid ten goede komen, om nog maar niet te spreken van de leefbaarheid voor de bewoners!


Gast

#6

2015-01-30 11:14

Dit had al jaren geleden moeten gebeuren !

Gast

#7

2015-01-30 11:20

Een zeer gegronde petitie! De huidige situatie met de bouwwerken waardoor de straat nu éénrichtingsverkeer heeft, is de beste sinds wij in Ranst wonen. Geen chaos meer van vrachtwagens die zich in twee richtingen door de smalle straat willen wurmen en meer parkeerplaatsen en vooral, rustiger! Nu kom k weer in het centrum, anders vermijd ik het zo veel mogelijk.

Gast

#8 Geen vrachtwagens in centrum Ranst!

2015-01-30 11:38

Gemeentebestuur, maak er werk van! Geen vrachtwagens in zone-30 en in de nabijheid van scholen. Zouden verplicht moeten worden Zevenbergenlaan te gebruiken.

Graag ook plannen voor heraanleg Molenstraat Ranst zodat deze minder toegankelijk wordt voor vrachtwagens en des te meer voor fietsers en voetgangers. Gelieve ook de parkeersituatie te herzien. Momenteel 26 plaatsen voor een hele straat?


Gast

#9

2015-01-30 11:54

veel veiliger om door deze straat te rijden, zowel voor fietsers als voor de autos.

Gast

#10

2015-01-30 11:58

 Ik ben voor een faire stelling. 

De grote chaos ontstaat gewoonlijk tijdens de begin en einde schooluren. Dit is een fenomeen dat OVERALheerst, dus ook in Ranst. Als ik terugga naar mijn eigen kindertijd (42j geleden) was dat al zo dat schoolstraten de  lokale 'wild-west' zones waren tijdens de openingsuren en sluitingsuren van de school. 

Er is een mogelijkheid: slimme verkeersborden, die door gezond verstand geprogrammeerd worden. Slimme bestuurders: zowel auto en fiets als bromfiets. Fairplay wat mobiliteit betreft. (Ik ben onlangs een omleiding tegengekomen waar men de omleiding niet door de sjieke/dure wijk , maar wel langs de dorpskern met enkele schooltjes. of een zeer lange omweg via een 1vaksbaantje waar 2 auto's niet konden kruisen...)

ps: Ik ga ervan uit dat NIEMAND vrijwillig verkiest om door het centrum van Ranst te rijden(of waar dan langs een schoolzone) als de schoolpoorten openen of sluiten. Dat is net als voor het plezier de autosnelweg nemen tijdens de spits omdat het zo fijn is om samen stapvoets over de snelweg te kunnen rijden.

Je kan dus misschien ook stellen dat het de auto-overlast van de ouders is, die de grote gevaarlijke chaos veroorzaken. Zoals gewoonlijk de kip en het ei-vraagstuk.

Met de bewering van chaos verkeersbeleid ben ik akkoord.

We leven samen in 1 dorp, waar ieder moet proberen door de rat-race van het leven te spartelen. En ik ben heel blij dat ik niet in die zone nodig ben. 

 

 

 

 


Gast

#11

2015-01-30 13:20

een richting is veiliger in de lievevrouwestraat en meer kans om te parkeren


Gast

#12

2015-01-30 13:31

Deze straat is heel dringend aan een totale heraanleg en herinrichting nodig. Een tweerichtingsstraat is niet meer verantwoord. De laatste jaren zijn en vele tientallen woongelegheden,vooral appartementen bijgekomen in Ranst,Berkenlaan,Molenstraat,Lievenvrouwestraat zelf, met natuurlijk veel meer inwoners. Deze hebben allemaal één of meerdere wagens die ze natuurlijk gebruiken. Soms is er daar in die straat zo een druk verkeer, zeker een regenachtige zaterdagvoormiddag, dat men gewoon niet meer normaal kan rijden daar. (Al dan niet met een begrafenis, wat ook nog eens enkele honderden extra bezoekers en voertuigen aantrekt)Massa's parkeerovertredingen omdat de infrastructuur aldaar helemaal ontoereikend is. Daar gaan verbaliseren helpt niet... Inwoners van Ranst welke in een van de handelszaken aldaar moeten zijn en van iets verder komen, ook veel oudere mensen, nemen hun auto.(vb apotheker) Wijkagent F.Bungeneers heeft een 10 a 12 jaar terug dit alles al eens aangekaart en daar een verslag over gemaakt, maar er verandert niets.
Oudere bewoners van Ranst kunnen bevestigen dat die straat er nog hetzelfde bijligt als 50 jaar geleden,met dezelfde achterhaalde kassei en boordstenen en voetpaden. Er zijn echter wel vele tientallen appartementen met bewoners bijgekomen. Het gewone doorgaande verkeer is niet verboden, dus ook niet voor vrachtwagens trekker met oplegger,tot 44.000 kg die naar de Kmo zone Ter Statenweg rijden. Kunt ge u inbeelden dat twee dergelijke vrachtwagens elkaar moeten kruisen omstreeks 08.15 uur of 15.45 uur,op de ogenblikken dat er veel schoolgaande jeugd met de fiets langs komt...Ook de handelaars; bakkers, beenhouwers enz...moeten bevoorraad worden ,dus altijd dubbel geparkeerde vrachtwagens.
De straat zo ze er nu bijligt is onverantwoord en helemaal achterhaald. Er moet een politieke wil komen om deze te heraanleggen, zonder eigenbelangen te laten meespelen.

Gast

#13

2015-01-30 15:18

Het wordt inderdaad tijd dat de verkeerssituatie in Ranst dorp wordt aangepakt. We hebben hier 2 lagere scholen doch de verkeerssituatie is daar nooit naar aangepast met als gevolg dat meer en meer ouders, grootouders, de kinderen met de auto naar school brengen en terug komen afhalen. Het gevolg is een toename van verkeer en een vermindering van veiligheid voor iedereen. Dus het verkeersbeleid dient aangepast te worden en wel op een goede en doordachte manier, m.a.w. het dient niet te blijven bij een aanpassing in 1 straat doch evengoed in Gasthuisstraat en Molenstraat. Eveneens dient het zware vrachtverkeer uit de dorpskern geweerd te worden, doch dit is een oud zeer dat ontstaan is door het wanbeleid van de verschillende gemeentebesturen tot vandaag toe.

Gast

#14

2015-01-30 15:57

Graag enkel richtingsverkeer van de kerk naar de grote baan N116

Veiliger voor de schoolkinderen van Annuncia 


Gast

#15

2015-01-30 16:03

Wij wonen nu 9 jaar buiten het centrum van  Ranst. In al die tijd hebben we de Lievevrouwestraat bewust vermeden omdat deze straat niet toegangkelijk is voor gelijk welk voertuig. Dit is spijtig voor de middenstand, ik weet zelfs niet welke winkels er zijn! Aangezien ik mij met de fiets verplaats, wordt het hoogtijd dat deze straat verbetert en veilliger wordt. Ik opeer zelfs om van de Lievevrouwestraat een fietsstraat te maken, met eenrichtingsverkeer voor auto's. Ik begrijp niet dat het bestuur van Ranst niet inziet dat leefbaarheid en verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft. Hopelijk komt daar snel verandering in! 

Mireille Cassiers

#16

2015-01-30 16:08

Eenrichtingsverkeer in de Lievevrouwstraat is prima - maar liefst in de andere richting, dat vind ik veiliger voor de kinderen van Annuncia omdat die dan niet meer moeten oversteken als ze uit de auto stappen.


Gast

#17 Re:

2015-01-30 16:50

#16: Mireille Cassiers -  

 Inderdaad, de éénrichting moet vanaf de kerk naar de Ranstsesteenweg  (kapel).

dit voorkomt dat het verkeer op de Doggenhoutstraat aan de  kapel, zou gehinderd worden

voor links afslaand verkeer naar de Lievevrouwestraat.

(willy eeckhout)


Gast

#18

2015-01-30 17:01

Ik ben ook voorstander van eenrichtingsverkeer in de Lievevrouwestraat. Dit creëert een veel veiligere situatie en vermijd files door geparkeerde vrachtwagens die moeten leveren.

Veel problemen zouden echter ook vermeden kunnen worden door de mentaliteit van veel autobestuurders aan te passen. Dit vooral in de buurt van scholen. Groot/Ouders vertrekken te laat en parkeren zich liefst zo dicht mogelijk bij de school, ongeacht of ze nu op het voetpad of dubbel geparkeerd staan. Een algemeen verkeersbeleid in Ranst, met nadruk rond de scholen, is hier zeker op zijn plaats.

Ik heb al dikwijls fietsende ouders horen zuchten hoe gevaarlijk de situatie is. Graag politie die ook effectief boetes uitschrijft, zodat hardleerse bestuurders eindelijk aangepakt worden. Want zone 30 of niet, alles begint met een aanpassing van het rijgedrag.


Gast

#19 enkelrichting

2015-01-30 17:11

Enkelrichting zou idd véél veiliger zijn maar wel van de kerk naar de lichten.

Zo blijft het rond de kerk ook veel veiliger.

Gitta

 


Gast

#20 Re:

2015-01-30 17:12

#14: -  

Ook kinderen van de Knipoog moeten daar passeren. Beter voor BEIDE scholen. Maar er moet gewoon dringend iets gedaan worden voor al onze bewoners, ook ouderen zijn vaak bang om erdoor te gaan doordat het voetpad er oneffen bijligt en auto's dikwijls het voetpad oprijden om elkaar te kruisen. Doch vind ik dat ouders ook meer moeten proberen het voorbeeld te geven en indien mogelijk met de fiets of te voet te komen. 


Gast

#21

2015-01-30 17:36

Enkelrichting van OLV-straat is zeer goed idee... beter zou echter zijn om heel het centrum van Ranst aan te pakken. Ik woon in de Molenstraat en daar kan de situatie ook heel wat verbeteren. Mvg

Gast

#22

2015-01-30 17:52

Eenrichtingsverkeer lievevrouwestraat zou beter zijn maar nog beter is om enkelrichting door te trekken naar Berkenlaan en Gasthuisstraat .

Enkel lievevrouwestraat heraanleggen zorgt voor overlast van andere straten!!!!

Erika Eeckhout
De auteur van deze petitie

#23 Re:

2015-01-30 18:03

#22: -  

 Klopt van die overlast, daarom dat we aan het gemeentebestuur vragen dat ze extra studie dienen te doen om ook de veiligheid van omliggende straten te bekijken. Om het even in welke richting de enkelrichting van de Lievevrouwestraat wordt bekeken. 

Erika Eeckhout
De auteur van deze petitie

#24 Re:

2015-01-30 18:22

#10: -  

 Ik begrijp u, maar in de Lievevrouwestraat  is het gedurende heel de dag dat er vervelende situaties zich voordoen bij autobestuurders en fietsers; Dus niet alleen als de schoolpoorten openen of sluiten.

Deze peteitie was niet gestart als het enkel ging om de drukte van begin en einde schooluren, dat zou absurd geweest zijn.

 


Gast

#25

2015-01-30 18:42

Eenrichtingsverkeer in de Lievevrouwestraat lijkt mij de logica zelve, maar dan wel, zoals reeds herhaaldelijk vermeld, in de andere richting.