STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER.


Gast

#26

2014-10-15 19:32

Je ziet het gewoon aan de vissen in het Volkerak dat ze het daar goed naar hun zin hebben momenteel. Ze zien er gezond en wel doorvoed uit, waarom dan nu nog ingrijpen? Verzilting is echt niet meer nodig. Het zou jammer zijn als dit gebied terug zout zou worden.

Gast

#27

2014-10-15 20:54

Verzilten betekent einde van glashelder zoet water met alle mooie natuur die erbij hoort! Verzilten is voor de waterkwaliteit overbodig en brengt geen robuustheid, enkel onzekerheid voor de toekomst.

Gast

#28

2014-10-15 20:55

Zoet water is al schaars in de wereld, daar moeten we zuinig op zijn.
ook de landbouw zal last krijgen van indringend brak water.

Gast

#29

2014-10-16 04:48

Goede zaak dat dit soort zaken worden opgepakt.

Gast

#30

2014-10-16 04:54

stop met al die onzin, geef de sportvisser waar hij recht op heeft en haal het beroep er uit, maak een juiste berekening over de economische waarde van sportvisserij tegen over beroeps visserij
wim

#31 optochtje??

2014-10-16 10:22

een hele grote optocht met vissersboten, tractoren van boeren en allen die er baat bij hebben zou de media zeker halen.....zeker als zo'n optocht in een grootstad het verkeer effe stillegt...........;


Gast

#32 Ongelofelijk

2014-10-16 11:04

Den haag is bezig met het stelsel matig overboord gooien van gemeenschaps gelden, door onzinnige en nutteloze projecten zoals dit, de problematiek die er in het verleden was is er niet meer, en de andere wateren in die regio die zilt zijn tonen nagenoeg geen tekenen van leven en zijn stinkende dode plassen.

daarnaast lijkt het of men structureel bezig is de sportvisserij branche de nek om te draaien door de vismogelijkheden in de regio te vernietigen, de visserij in het hollandsdiep en haringvliet wordt op dit moment vernietigd door een kleine groep beroeps vissers die op korte temijn alle vis oogst die daar zwemt.

terwijl er aan de anderkant miljoenen gepomp worden om de natuur beter te maken, maar onder water is het leeg......

Patrick

#33

2014-10-16 11:33

Ik snap de commotie niet. Zo lang is het nog niet geleden dat het nog zout was en het was een schitterend sportvisgebied. De polders langs bv het Volkerak (toen het nog zout was) waren enorm productief en zijn ze nog steeds maar er is dus geen enkele aanwijzing dat dat straks minder gaat worden. Want als het vroegen top was dan zal het ook nu top zijn/blijven.

In mijn ogen zal ook de Oosterschelde hiervan profiteren en ook een water zoals het Hollands diep. Het zijn hier vooral de vissers die klagen maar in tegenstelling tot mijzelf hebben die de oude situatie nooit gekend of bevist. Volkerak was destijds nog zout en je kon er (VOLOP) elke zoutwatervis vangen die je maar wilde. Er zaten ook heel veel hele dikke zeeforellen bijvoorbeeld maar de visstand was heel divers met alle soorten platvis, rondvissen etc. Zelfs (toen al) kon je er een leuke zeebaars vangen.

En achter de sluizen in het brakke Hollands diep lagen de snoekbaarzen zowat opgestapeld. 20-25 stuks op 1 dag en gewoon vanaf de kant met een dood aasvisje waren eerdere regel dan uitzondering. Om nog maar niet te spreken van baars die er rondzwom in scholen van honderden (zo niet meer stuks) helemaal losgaand op de destijds volop voorkomende scholen steurgarnaal.

Enorme brasems en Karpers ook volop. Om nog maar niet te spreken van kneiters van alle soorten voorns (en veel). etc. etc. Het enige wat er nu meer zit dan destijds is misschien snoek. Zeker is dat alelrminst maar er werd destijds simpelweg zelden op nooit op gevist (we hadden toen nog niet allemaal een mooie visboot, bellyboot, kano etc.).

En ik begrijp allemaal wel dat dat "vroeger" was. Maar zo lang is het allemaal niet geleden. Ben zelf ook pas 45 en heb me in mijn jeugd helemaal gek gevist daar.

Dus wat mij betreft kunnen we beter een petitie starten om het zo snel mogelijk zout te krijgen daar.

 

 

jw holverda

#34

2014-10-16 12:19

Een besluit wat een doodsteek voor de regio zal zijn qua toerisme en waterrecreatie. Doodzonde van dit prachtige water waar ik graag 1.5uur voor in de auto zit. 


Gast

#35 Re:

2014-10-16 13:04

#20: JvZ -  

We hebben al heel lang zo'n voorbeeld in de regio...

Wie kent de Grevelingen niet.....

Regelmatig stankoverlast van dit brakke water.

Michel
Gast

#36

2014-10-16 13:27

Het is van het grootste belang dat dit uniek zoetwaterbiotoop bewaard blijft waardoor ook de toekomstige generatie mag genieten van de exceptionele vissport waarvan wij thans momenteel mogen genieten!

Mark Kuiper

#37 verspilling gemeenschapsgeld tbv vernietiging natuur

2014-10-16 13:29

Dit is typisch een geval van verspilling van gemeenschaps gelden en afbraak van een prachtig natuurlijk gebied met alle flora en fauna, zowel onder als boven water. De problematiek die er in het verleden was is er niet meer, maar wordt nog steeds gebruikt om dit oliedomme plan door te drukken. Dat dit gebied enige betekenis zou krijgen voor toerisme, watersport of beroepsmatisge teelt van mossels en/of oesters is onzinnig! Deze wateren hebben 0,0 voorzieningen voor toerisme en recreatie en zijn zeer druk bevaren door zware beroepsvaart. De andere wateren in die regio die zilt zijn tonen nagenoeg geen tekenen van leven en zijn stinkende dode plassen. Dat is waar ook deze wateren in zullen veranderen! Echt zout water van zee zal nooit deze doodlopende wateren bereiken. Deze wateren zullen bestaan uit viezig brakkig stikend water......

daarnaast lijkt het of men structureel bezig is de sportvisserij branche de nek om te draaien door de vismogelijkheden in de regio te vernietigen, de visserij in het hollandsdiep en haringvliet wordt op dit moment vernietigd door een kleine groep beroeps vissers die op korte temijn alle vis oogst die daar zwemt. Dure projecten om zalmen, steuren e.d. te herintroduceren ten spijt. Deze gaan kapot quota loze beroepsvisserij.

Aan de ene kant worden miljoenen gepomp om de natuur beter te maken, Maar deze honderden miljoenen hebben alleen een vernietigende werking!


Gast

#38

2014-10-16 15:42

Opnieuw ingrijpen is onnodig en zou dus een onnodige grote verstoring geven aan de natuur!
Frank de Wit

#39 Re: Dossier

2014-10-16 15:43

#8: Marcel Mulder - Dossier 

Lees deze stukken ook eens dan! 

http://www.zwdelta.nl/organisatie/adviesgroep.htm

Want de heer vd Kallen zegt te spreken namens de Sportvissers, recreanten, watersporters, recreatieondernemers, natuurliefhebbers, palingvissers en  zoetwater gebruikers zoals boeren en tuinders... waarom hebben zij deze stukken dan ondertekend en/of mede geschreven.

Sorry meneer vd Kallen, hier staat u aan de verkeerde kant van het verhaal!


Gast

#40

2014-10-16 18:08

Hoe is dit nog mogenlijk in deze tijd??!

Gast

#41

2014-10-17 08:50

Als ligplaatshouder in de Schapenput ontmoet ik in het vaarseizoen veel passanten die de Schapenput aandoen.De reacties over de haven, met zijn hele mooie en goede faciliteiten maar ook het prachtige vaargebied zijn altijd zeer positief. Zelf neem ik vaak gasten mee om voor een dag op het Volkerak mee te varen. Het zou eeuwig zonde zijn dit prachtige gebied met zijn zeer grote diversiteit aan leven, weer om zeep te helpen.Jammer, jammer, jammer.
met vriendelijke groet,
Rob Van der Schot

Gast

#42

2014-10-17 08:58

hoge investeringen welke achterhaald zijn.Je moet een plank voor je hoofd hebben of je zin willen krijgen ten koste van alles om dit door te drijven. Ook economisch is dit niet verantwoord. Blijf aub met twee benen op de grond staan.In een tijd dat iedereen moet inleveren kun je zulke geintjes niet uithalen.

Gast

#43

2014-10-17 09:00

Zout maken van het Volkerak, vanwege een klein probleem tegen hoge kosten. En dat in een tijd dat er op alles gekort en bezuinigd wordt.Typisch een probleem van de politiek, dat ze een rijdende trein niet kunnen stoppen.
Harry

#44 Geld weg gooien.

2014-10-17 11:36

Daar gaan onze belastingcenten naar de knopen.

Denk dat ze die totale gelldverkwisting wel beter kunnen gebruiken dan voor zo'n nutteloze beslissing in den haag.

Een beslissing die is genomen door mensen die er uberhaupt nog nooit geweest zijn en zich niet op de hoogte stellen hoe de situatie op dit moment is.

eeuwig zonde.

Zal wel een "duurbetaalde" wat aan over houden anders deden ze het niet.

Blinde vinken daar in Den Haag!!!

Oosterscheldevisser

#45 Re:

2014-10-17 12:57

#33: Patrick -  

 Je bent een van de weinigen die een zout meer wilt. Zeker een zoutwatervisser die gelooft dat het ooit nog zo zal worden als vroeger. Kijk naar de Oosterschelde dat wordt toch ook alleen maar slechter.


Gast

#46

2014-10-17 17:19

Natuur herstelt Zich al,voor beregening geen zout water inlaten.

Gast

#47 Re:

2014-10-17 18:33

#1: -  volkerak moet zoet blijven 

 


Gast

#48

2014-10-17 19:35

Het Volkerak : stop verzilting.

Gast

#49

2014-10-17 19:57

in de toekomst zal er een gebrek komen aan zoet water in de wereld ( of is er nu al).
daarom GEEN verzilting

Gast

#50

2014-10-17 20:51

Zeegaten zijn grotendeels onbedoeld ontstaan door menselijk handelen en veroorzaakten onder meer de Zuiderzeevloed (1916) en de Watersnoodramp (1953). De Zuiderzeewerken en de Deltawerken verminderden de dreigende zeegatdynamiek. Een sterke en afsluitbare kust is noodzaak. Plannen die getij en zout binnenhalen zijn onverantwoord bij een land dat grotendeels beneden de zeespiegel ligt.
Als dit algemeen bekend is, kunnen we er dan ook naar handelen?

Wil Borm