STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER.


Gast

#1

2014-10-14 11:25

Laat het Volkerak zoals het is.
Joost

#2 Een zoet Zoommeer!

2014-10-14 11:38

En dat moet zo blijven!


Gast

#3

2014-10-14 11:45

Het gaat helemAal fout met nederlAnd alles word van je afgepakt
Bram
Gast

#4

2014-10-14 12:36

Ik betwijfel of we het redden, want Den Haag is in dit soort gevallen horende doof.


Gast

#5

2014-10-14 13:30

Het Volkenrak-Zoommeer moet zoet blijven. Bij verzilting worden complete ecosystemen verwoest terwijl dit niet nodig is.De natuur heeft het probleem van de blauwalg al zelf opgelost,ingrijpen door de mens is niet nodig. Stop de verwoesting van ons mooie gebied.

Gast

#6

2014-10-14 13:33

volkerak moet zoet blijven

Gast

#7

2014-10-14 15:03

Na het kierbesluit voor het Haringvliet, nu ook verzilting van het Volkerrak! Absurde maatregel die ten koste gaat van duizenden sportvissers, en recreanten in een unieke zoetwaterdelta. Niet doen!
Marcel Mulder

#8 Dossier

2014-10-14 16:04

Dossier onswater over dit onderwerp:

 

http://onswater.com/dossier-volkerak-zoommeer/


Gast

#9

2014-10-14 17:04

Kosten op het sterfhuis. Voegt niets toe aan de huidige flora en fauna.
Sterker nog, het breekt het alleen maar af. En voor wat?

Gast

#10

2014-10-14 17:12

Gewoon tekenen, de regering moet worden tegen gehouden. Dit mag niet gebeuren!!!


Gast

#11 Marcel Mulder

2014-10-14 18:21


Gast

#12

2014-10-14 18:44

Gewoon niet goed heb liever karpets teveel

Gast

#13

2014-10-14 20:31

een ongelofelijk, maar bovenal volslagen onnodig plan om dit prachtige gebied zout te maken , alle opgevoerde redenen zijn zonder veel moeite en met overtuigend bewijs te ontkrachten

Gast

#14

2014-10-14 20:51

net zo een zot plan als het verwoesten van een prachtig natuurgebied bij Flipland . Wat komt er terug ;
alles sterf eerst af en daarna jaren een stinkende poel
bioloog

#15

2014-10-15 06:52

Helemaal geen probleem als het Volkerak-Zoommeer verzilt. Sterker nog, de natuur zou erop vooruitgaan. Nederland is het estuarium van Europa, de slikken en schorren zijn broedplaatsen voor vele soorten, daar past een verzilt Volkerak-Zoommeer precies in.

Plaatbewoner

#16 Kallen loopt weer te kwallen

2014-10-15 06:54

Meneer Van Der Kallen, schei nou eens uit! Eerst wilt u de Binnenschelde droog pompen om huizen te bouwen. Nu dit weer. Luister eens naar de deskundigen, in plaats van eigenwijs te zijn. Niet luisteren en toch een domme mening hebben, daar gaat dit land aan kapot...


Gast

#17

2014-10-15 08:02

Jaren gelden is er veel geld gestoken om dit gebied zoet te maken. Nu weer veel geld steken in verzilten! Laat de natuur zijn gang gaan.
Uniek viswater dat zo naar de knoppen gaat.

Zonde

Gast

#18

2014-10-15 09:58

Met de verzilting,die goud geld kost wordt weinig bereikt .
Het milieu is er nu bij gebaat om voorlopig niets te doen

Gast

#19

2014-10-15 10:15

Prima initiatief! Niet alleen de schitterende visstand in deze wateren verdient het om te blijven, maar de risico's van vergaande verzilting van de aangrenzende wateren moet zeker niet worden onderschat!!
JvZ
Gast

#20

2014-10-15 11:54

Als voormalig waterbouwer, betrokken bij de aanleg van de secundaire deltawerken, heb ik met grote verbazing kennisgenomen van de beslissing van dit kabinet. Met heel veel miljoenen guldens (euro's) belastinggeld van de inwoners is een veilig en prachtig Volkerak-Zoommeer ontstaan dat nu plotsklaps weer teniet wordt gedaan. Hierbij moet bedacht worden dat het 30 jaar geduurd heeft om tot dit moois te komen. Verzilting vraagt wederom een tijdsspanne van 30 jaar of meer om eenzelfde?? natuur terug te krijgen. Verzilting heeft alleen zin als het volledige getij terugkeert want anders verkrijgen de omwonenden een stinkende en rottende waterplas ervoor terug. De omliggende gemeenten dienen hiervan goed bewust te zijn omdat dit ook ten koste gaat van het alom gepropageerde (water)toerisme in deze regio.


Gast

#21

2014-10-15 13:09

Als Bergenaar heb ik deze kwestie vol verbazing gevolgd. Altijd gedacht dat de minister van I en M toch nooit groen licht zou geven, dus toch wel! Met de huidige ontwikkelingen wat betreft de waterkwaliteit totaal 350 miljoen uitgeven lijkt me volstrekt verkeerd, belachelijk zelfs. Als recreant van het gebied kan ik meepraten over de huidige waterkwaliteit, minstens 5 jaar helder, waterplanten en vrijwel geen overlast van blauwalg.

Dat het nog niet structureel ''goed'' is weten we, maar geeft het een ieder geval een kans...


Gast

#22

2014-10-15 15:16

Moeten de heren uit Den Haag een keer gaan kijken in de Oostzee. Hartstikke zout maar een blauwalglaag van meer dan een meter

Gast

#23

2014-10-15 16:19

Als visser is het al triest te zien dat de visstand zwaar onder druk staat door (beroepsmatige) overbevissing.
Helemaal een doodzonde dat potentieel een van de mooiste viswateren waar heel lang een goede en mooie populatie vissen van diverse soorten wordt verkwanseld voor feitelijk niets anders dan nostalgie.

Gast

#24

2014-10-15 17:02

Ik kan mij volledig vinden in al uw argumenten.
Er is al aanzienlijk minder alg en wat moet er met al het leven dat nu weer van zoet water leeft.

Gast

#25

2014-10-15 17:45

Zout is totaal geen belemmering voor een blauwalg, integendeel zodra die eraan is gewend groeit hij alleen maar harder en sneller , het voorbeeld is de Oostzee.
Er moeten geen nutriënten worden geloosd.