STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER

 

Het kabinet heeft vrijdag 10 oktober op advies van Rijkswaterstaat besloten het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Een beslissing die in de toekomst fout zal blijken te zijn.

 

We moeten laten zien dat er voor verzilting geen draagvlak is onder de gebruikers en omwonenden van het Volkerak-Zoommeer. Sportvissers, recreanten, watersporters, recreatieondernemers, natuurliefhebbers, palingvissers en  zoetwater gebruikers zoals boeren en tuinders weten dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren enorm is verbeterd. Het hele milieu gaat bij verzilting op de schop en elke toekomstige noodberging in een verzilt en te klein en kwetsbaar Volkerak-Zoommeer leidt in de toekomst tot een regelrechte milieuramp. In een tijd van mondiale waterschaarste laat het Deltaprogramma de zoetwatervoorraden slinken en het besluit het Volkerak-Zoommeer te verzilten wuift eerdere adviezen weg.

 

In dit kader een citaat uit het “Waterbeleid voor de 21e eeuw”, het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ook wel de commissie Tielrooij genoemd (uitgegeven in augustus 2000): “Specifiek voor Laag Nederland speelt het probleem van de verzilting. Door de zeespiegelstijging en de bodemdaling neemt de verzilting toe in de lage polders langs de kust van Zuidwest-Nederland…. De commissie wil daarom aandringen op het aanleggen van zoetwatervoorraden binnen de regio’s.” Het Volkerak-Zoommeer is, na het IJsselmeer, qua volume onze tweede zoetwatervoorraad. De blauwalg is de afgelopen jaren bijna verdwenen uit het Volkerak-Zoommeer. De natuur heeft dat probleem vrijwel, zonder nadere maatregel, zelf opgelost. Verzilting is een kostbare manier om een probleem uit het verleden op te lossen, dat de natuur met behulp van lagere nutriëntenwaarden, door het veranderde mestbeleid, en met de komst van de quaggamossel vrijwel al heeft opgelost.

 

 

Laten we via deze petitie de politiek ons geluid horen: Verzilting is een verkeerde maatregel die een prachtig water, ons water, met hoge natuurwaarden voor vele jaren verpest en verzilting is een ernstige bedreiging voor de zoetwatervoorziening in zuid-west Nederland in een droge zomer.

 

 

Wij roepen de regering op dit voornemen tot verzilting te laten varen. 

Zie ook: http://onswater.com/dossier-volkerak-zoommeer/

En luister naar: http://onswater.com/.../radio-interview-petitie-volkerak.../