geen R11bis

Quoted post

Matthias

#11 Re: Re:

2011-11-29 21:11

#6: Annelies - Re:  

 Annelies,

Bedankt voor het mooie gestructureerde antwoord. maar zoals het bij een discussie gaat, zou ik hier toch nog enkele bedenkingen bij willen maken.

- Bermen: de dimensies blijven grotendeels gelijk, en de buffer tegen het geluid moet niet hoog zijn als het geluid onder de grond zit, toch?

- Klein Zwitserland is inderdaad niet zomaar overwoekerd. Echt speciaal is het echter ook niet, en het komt dus na enkele jaren terug zoals het was. Afgraven en heraanleggen is gewoonweg veel goedkoper dan echt ondertunnelen. Het is te gek om miljoenen uit te geven om enkele normale inheemse bomen van max. 20-30 jaar te redden. Een jaar na het terug dichtleggen staan er gegarandeerd al terug wilgen van +3m en eiken van 50cm.

- Lokaal verkeer: Ja er is veel lokaal verkeer. Even een voorbeeld: als ik op de krijgsbaan naar de GB ga, ben ik ook lokaal verkeer. Ik heb echter niet de tijd om elke dag over en weer te fietsen om mijn boodschappen in mijn fietszakken te krijgen. 
Dat terzijde is het onmogelijk om onze huidige maatschappij te doen draaien zonder een vorm van comfortabel en snel persoonlijk transport. Tot op heden is (spijtig genoeg) de auto de enige die hieraan voldoet. We kunnen niet terug in de tijd, en als er vooruit in de tijd een moment komt waarop autorijden onmogelijk wordt en er geen alternatief is, zal dit onze economie doen terugvallen tot op het peil van voor de auto... Met alle gevolgen vandien.

Met andere woorden: de auto is een feit. Daarbij wonen we in een grote stad, waardoor we nu eenmaal met velen op een kleine oppervlakte moeten zijn iedere dag weer... Ja, als er geen alternatief komt zal deze weg binnen 15 jaar weer vol zitten. We zijn dan echter wel weer 15 jaar dichter bij een wel mogelijk alternatief vervoermiddel... Is dat er op die moment nog niet? is de economie en het bijhorende verkeer nog steeds gegroeid? (laat ons hopen!) dan is een tunnel onder een tunnel inderdaad misschien wel een te overwegen optie... ...tegen 2050. dat noemt men vooruitgang.

Trouwens, heb je graag open ruimte, en geen tunnel? Geen last van die vieze mensen met hun auto? Verhuis dan naar Kinrooi, Houthulst of Linter, daar gaat men geen tunnel aanleggen! Niemand houd je tegen...

Vergelijk het met de Kennedy-tunnel: Daar is veel natuur aan verloren gegaan, en dat is een grote, drukke en lelijke baan. Denk u eens in hoe Antwerpen (en België) er zou uitzien als we nogaltijd allemaal langs de konijnenpijp zouden moeten? Als de politici 50 jaar geleden hadden gedacht: "laat ons die boompjes houden, en hopen op het verkeersontradend effect van de konijnenpijp"?

Het is een algemeen principe bekend uit de fysica: als je veel water (veel auto's) wil verpompen door een klein buisje (smalle straten, bloembakken,..) aan een trage snelheid (zone 30/50, verkeersdrempels,...), dan berijk je niet veel. Er zijn dan 3 mogelijke oplossingen: vele kleine pijpjes (alle dorpskernen en woonwijken zoals vroeger), 1 grote pijp (den tunnel), of uw pomp afzetten en gaan doppen... (algemene crash, iedereen arm.)

 

Den Tunnel: Het is erg, maar volgens mij noodzakelijke voor de vooruitgang. Het leven is vol consequenties...  

Reacties

Peter

#16 Re: Re: Re:

2011-11-30 19:36:01

#11: Matthias - Re: Re:

Beste Mattthias,

 

Graag had ik ook even mijn steentje bijgedragen aan de discussie, en wel betreffende de bermen: voor zover ik de getoonde plannen kan lezen, wordt de berm ongeveer half zo breed als de huidige, om plaats te maken voor een parallelweg (om de huizen langs de R11 te ontsluiten terwijl het verkeer op de R11 dat niet bij die huizen moet zijn, vrolijk verder kan bollen). Bovendien ga je er wat snel van uit dat 'het geluid onder de grond zit', vrees ik. Dat geldt immers enkel voor de bijkomende snelweg. De huidige R11 blijft even druk (en wordt op flink wat stukken drukker), en dus veel geluid produceren. Maar dat geluid wordt dan niet meer gebufferd door de berm, tenzij men op dat parkje geluidsschermen gaat zetten.

Ook wat Klein Zwitserland betreft denk ik dat je een beetje kort door de bocht gaat: ja, het gaat hier grotendeels om een vrij recent verwilderd gebied (30 jaar ongeveer). Dat wil wel zeggen dat we pas in 2050 in een vergelijkbare situatie gaan zitten als de nu bereikte natuurwaarden. Ter vergelijking: als je net bent beginnen werken, kan je dan wellicht met pensioen (om te gaan wandelen op Klein Zwitserland ;-) ). Bovendien is het nog maar de vraag of zo'n natuurlijke evolutie überhaupt wel mogelijk is, want op de klankbordgroep afgelopen maandag werd duidelijk dat de 'cover' die voorzien is, slechts een meter dik wordt (met 'een wat golvende aanleg' om het idee van een lang, plat, saai park wat te breken). Hierop kan je geen natuurlijke verwildering toelaten, en al helemaal geen eiken, want die wortelen veel dieper! Met als gevolg dat er minstens een keer per jaar gemeentearbeiders met bosmaaiers zullen moeten passeren om alle 'ongewenste' planten weg te halen. Geen natuurlijke ontwikkelingen dus, en veel verstoring. Ik vrees echt wel voor een steriel, saai park dat door de aanwezigheid van de bovengrondse R11 nog eerder als een middenberm zal aanvoelen dan als een park bovendien...

Verder ben ik het ook hoegenaamd niet eens met je stelling dat "de auto een feit is" waar niets aan te verhelpen valt. Net omdat we in een stad wonen, is die auto echt niet zo nodig. Maar die discussie zou ons hier wat te ver leiden, vrees ik. Weet in elk geval dat er ook echt wel mensen zijn die bewust voor andere vervoersmiddelen kiezen, en dat het niet zo onrealistisch is van te verwachten dat dit aandeel nog zou toenemen.

Groetjes,

Peter