geen R11bis

Neem contact op met de schrijver van de petitie

OPTOCHT ZONDAG 15 APRIL

2012-03-30 01:07:03

ZONDAG 15 APRIL OPTOCHT voor LEEFBAARHEID, NATUURBEHOUD en SPEELRUIMTE !

13u30 samenkomst berm Prins Boudewijnlaan / Frans Van Dunlaan, Wilrijk

14u vertrek optocht richting Dieseghem Hoeve

15u30 manifestatie aan Hoeve Diesegehem (Wouter Volcaertstraat, Mortsel)

Neem massaal deel, laat zien dat we de huidige plannen niet pikken


r11mismortsel

nieuwsbrief februari - maart 2012

2012-03-13 00:21:41

Beste,

Sedert het bekend raken van de plannen rond de aanleg van de
R11bis, een ondergronds autostrade tussen Wommelgem en Wilrijk, heeft de actiegroep R11mis niet stilgezeten.

We willen jullie dan ook kort informeren over onze voorbije
activiteiten en jullie warm maken voor 2 geplande activiteiten.

De website www.r11mis.be wordt regelmatig aangevuld
met extra nieuws. Ga hier zeker eens op kijken !

Jullie kunnen daar nog steeds de electronische petitie tekenen en affiches downloaden om die als protest aan jullie ramen te hangen !

 • Diverse raden (waaronder
  jeugdraad, milieuraad en gezinsraad) hebben op onze vraag negatief advies
  over de plannen van R11bis overgemaakt aan de gemeenteraad Mortsel. En deze
  heeft finaal met eenstemmigheid van alle meerderheidspartijen op haar
  beurt een negatief advies overgemaakt aan de provinciegouverneur.
 • In januari verschenen op
  de bermen in Mortsel en Wilrijk spandoeken met de leuze  ‘Voor onze leefbaarheid, red den berm’.
 • In de wijk Ten dorpe heeft
  R11mis een info sessie gegeven aan de buurtbewoners.
 • We blijven uiteraard
  verder het hele dossier rond R11bis opvolgen. Laatste stand van zaken:
  provinciegouverneur Cathy Berx heeft gevraagd om uitstel te krijgen
  alvorens het dossier over te maken, aan minister Crevits, omdat er toch
  nog een aantal heikele punten onvoldoende zijn onderbouwd
 • R11mis is volop bezig met
  de voorbereiding van de 2 volgende activiteiten:

Zondag 15 april : Optocht voor leefbaarheid en natuurbehoud-    
13u30 : verzamelen aan den berm ter hoogte van de Prins Boudewijnlaan. Vervolgens optocht richting Mortsel tot aan hoeve Dieseghem.

16u : manifestatie aan hoeve Dieseghem (samenkomst vanaf 15u30)

Dinsdag 8 mei: info-avond R11mis “Gezondheid en verkeer”

Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, Mortsel, 20u

Met experts rond luchtkwaliteit en gezondheid als gastsprekers (professor Dirk Avonts + een spreker van de Vlaamse Milieumaatschappij)

Wil u zichzelf actief engageren in het R11mis verhaal, neem
dan gerust contact met ons op.

U kan ons bereiken via r11mismortsel@gmail.com


r11mismortsel

nieuwsbrief december 2011 / geef je mail adres door

2012-01-31 00:45:10

Om jullie nog beter op de hoogte te kunnen houden willen we je vragen een mailtje naar r11mismortsel@gmail.com te sturen met als onderwerp : 'INFO'.

Sedert het bekend raken van de plannen rond de aanleg van de R11bis, hebben we met onze actiegroep R11mis niet stilgezeten.

We willen jullie dan ook kort informeren over de activiteiten die we in deze laatste maanden hebben gedaan.

Onze website www.r11mis.be begint aardig vorm te krijgen.
Vergeet zeker niet om eens te kijken naar het “Infodossier R11bis
Deelgebied Mortsel
”. Enerzijds geven we hier een samenvatting van alle
informatie die we over het project R11bis ter beschikking hebben, anderzijds
gaan we in op de te verwachten impact van dit project op onze luchtkwaliteit,
gezondheid en ecologie.
Verder is er een kalender waarop reeds een
aantal toekomstige vergaderingen en acties vermeld staan. Stip nu reeds zondag
15 april aan: Op die dag organiseert Natuurpunt een actiedag tegen R11bis.
Daarnaast kunnen jullie via de site 2 verschillende affiches
downloaden. Laten we die met zijn allen massaal aan onze ramen hangen !

 • Via ouderraden en directie zijn diverse scholen langs het traject van de R11 gecontacteerd, om op die manier zoveel mogelijk leerlingen en ouders warm te maken voor onze standpunten.
  Zo zal de ouderraad van de leefschool Lieven Gevaert een open brief versturen naar gouverneur en pers met een ludieke foto van de kinderen van de school.
 • Diverse raden werden gecontacteerd met de vraag eveneens hun standpunt duidelijk te maken : jeugdraad, milieuraad en gezinsraad.
 • Tijdens de gemeenteraad hebben we een officiële vraag stelling gedaan naar het standpunt van onze gemeenteraad.
 • Alle gemeenteraadsleden hebben we een infodossier bezorgd ter ondersteuning van de motie die Mortsel hierin moet geven aan de provincie.
 • Er werd een open brief gestuurd naar gouverneur Cathy Berx (brief beschikbaar op onze site).
 • We waren aanwezig op de laatste 2 klankbordvergaderingen die door de gouverneur samen met de ingenieurs zijn georganiseerd rond de R11Bis. Samen met andere actiegroepen en bewoners langs het tracé gaf ons dit de kans onze grieven over te maken en duidelijk te maken dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de aanleg van een R11Bis.
 • We hebben contacten gelegd met andere actiegroepen die tegen de aanleg van de R11bis zijn, waaronder Het Rondpunt, Red de Voorkempen en Ondergronds.
 • Via vraagstelling bij de Vlaamse Milieu Maatschappij en Vito hebben we heel wat materiaal verzameld in verband met slechte luchtkwaliteit ten gevolge van verkeer,  en de invloed hiervan op onze gezondheid
 • Op 14/12/2011 waren we aanwezig op een persconferentie waarbij 6 verschillende actiegroepen gezamenlijk hun argumenten tegen de R11bis hebben naar voren gebracht.
 • Op 20/12/2011 waren we met een delegatie (+ spandoek) aanwezig op de gemeenteraad van Mortsel. Tijdens deze vergadering heeft Mortsel een motie gestemd waarbij ze uitdrukkelijk naar zowel de minister van verkeer als naar de provincie verklaren dat de aanleg van een R11bis niet strookt met de doelstellingen van Mortsel noch met die van de
  Vlaamse regering.  De Motie werd aanvaard door alle partijen van de de
  meerderheid. Open VLD en Mortsel Anders onthielden zich, Vlaams Belang en Onafhankelijken hadden de vergadering reeds verlaten voor aanvang van de stemming.
 • Infoborden en spandoeken op de berm geplaatst met een verwijzing naar de website.

Momenteel hebben we een groep van een 10-tal vaste kernleden, en een aardige achterban van meer dan 750 mensen die reeds onze petitie tekenden.

We zijn echter nog steeds op zoek naar mensen die eventueel een handje willen helpen, hetzij als vast kernlid hetzij als helper achter de schermen.

Voelt u zich aangesproken, neem dan gerust contact met ons op. Je kan ons bereiken via r11mismortsel@gmail.com


r11mismortselDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.