geen R11bis

Petitie: Geen R11bis ten koste van de leefbaarheid!

Red den berm (bis)!

De Vlaamse Regering wil naast de bestaande R11 (Frans Van Dunlaan, Krijgsbaan, Vredebaan, Frans Beirenslaan en Autolei) tussen de E313 in Wommelgem en de E19 in Wilrijk, voorzien in een ondergrondse autosnelweg, de R11bis genaamd.

De streefbeeldstudie voorziet :

- in het afgraven van de oude spoorwegberm van Wilrijk tot Mortsel,

- het deels verdwijnen van Klein Zwitserland,

- het opofferen van de open ruimte Koude Beekvallei,

- het inplannen van een rondpunt met een verbindingsweg naar de N10 (Liersesteenweg) door de sportvelden van Cantincrode en het woonwagenpark,

- het ontwikkelen van een KMO zone op de luchthaven,

- het bouwen van een verkeersturbine in Wommelgem die 4x zo groot is als het huidige rondpunt.

Met de ondertekening van deze petitie vragen wij af te zien van een R11bis en de verbindingsweg

Door de aanleg komt de leefbaarheid en volksgezondheid van heel de Zuidrand verder in gevaar.

- De drukbevolkte Zuidrand heeft nu reeds de hoogste luchtverontreiniging van heel Vlaanderen met alarmerende fijn stof concentraties.

In 2010 overschreed Mortsel de EU norm voor stikstofdioxide met 50%.

- Er bestaan onvoldoende technische middelen om de afgezogen lucht uit een tunnel te filteren. De pollutie van de tunnel komt bovenop de huidige vervuiling.

De R11bis is geen oplossing voor het lokaal verkeersprobleem in de Zuidrand. Het verkeer op de bovengrondse R11 zal niet dalen. De bijdrage aan de ontlasting van de R1 is onvoldoende.

De verbindingsweg vormt een bedreiging voor het woonwagenterrein en is onzinnig omdat hij vertrekt aan de grote park en ride van de tramlus.

De berm is één van de laatste groene zones, is belangrijk voor de biodiversiteit en vormt een belangrijke natuurverbindingsweg met andere natuurzones.

De berm en Klein Zwitserland vormen een geluidswal en maken het wonen leefbaar.

Het is een wandel-, fiets- en speelzone voor kinderen en volwassenen.

Wij danken U alvast voor uw steun.

Wil U verder op de hoogte blijven ?

- stuur een mailtje naar r11mismortsel@gmail.com met als onderwerp 'INFO'

- volg via www.R11mis.be of facebook