geen R11bis

Petitie: Geen R11bis ten koste van de leefbaarheid!

Red den berm (bis)!

De Vlaamse Regering wil naast de bestaande R11 (Frans Van Dunlaan, Krijgsbaan, Vredebaan, Frans Beirenslaan en Autolei) tussen de E313 in Wommelgem en de E19 in Wilrijk, voorzien in een ondergrondse autosnelweg, de R11bis genaamd.

De streefbeeldstudie voorziet :

- in het afgraven van de oude spoorwegberm van Wilrijk tot Mortsel,

- het deels verdwijnen van Klein Zwitserland,

- het opofferen van de open ruimte Koude Beekvallei,

- het inplannen van een rondpunt met een verbindingsweg naar de N10 (Liersesteenweg) door de sportvelden van Cantincrode en het woonwagenpark,

- het ontwikkelen van een KMO zone op de luchthaven,

- het bouwen van een verkeersturbine in Wommelgem die 4x zo groot is als het huidige rondpunt.

Met de ondertekening van deze petitie vragen wij af te zien van een R11bis en de verbindingsweg

Door de aanleg komt de leefbaarheid en volksgezondheid van heel de Zuidrand verder in gevaar.

- De drukbevolkte Zuidrand heeft nu reeds de hoogste luchtverontreiniging van heel Vlaanderen met alarmerende fijn stof concentraties.

In 2010 overschreed Mortsel de EU norm voor stikstofdioxide met 50%.

- Er bestaan onvoldoende technische middelen om de afgezogen lucht uit een tunnel te filteren. De pollutie van de tunnel komt bovenop de huidige vervuiling.

De R11bis is geen oplossing voor het lokaal verkeersprobleem in de Zuidrand. Het verkeer op de bovengrondse R11 zal niet dalen. De bijdrage aan de ontlasting van de R1 is onvoldoende.

De verbindingsweg vormt een bedreiging voor het woonwagenterrein en is onzinnig omdat hij vertrekt aan de grote park en ride van de tramlus.

De berm is één van de laatste groene zones, is belangrijk voor de biodiversiteit en vormt een belangrijke natuurverbindingsweg met andere natuurzones.

De berm en Klein Zwitserland vormen een geluidswal en maken het wonen leefbaar.

Het is een wandel-, fiets- en speelzone voor kinderen en volwassenen.

Wij danken U alvast voor uw steun.

Wil U verder op de hoogte blijven ?

- stuur een mailtje naar r11mismortsel@gmail.com met als onderwerp 'INFO'

- volg via www.R11mis.be of facebook

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik r11mismortsel toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...