geen R11bis

Quoted post

Peter

#16 Re: Re: Re:

2011-11-30 19:36

#11: Matthias - Re: Re:

Beste Mattthias,

 

Graag had ik ook even mijn steentje bijgedragen aan de discussie, en wel betreffende de bermen: voor zover ik de getoonde plannen kan lezen, wordt de berm ongeveer half zo breed als de huidige, om plaats te maken voor een parallelweg (om de huizen langs de R11 te ontsluiten terwijl het verkeer op de R11 dat niet bij die huizen moet zijn, vrolijk verder kan bollen). Bovendien ga je er wat snel van uit dat 'het geluid onder de grond zit', vrees ik. Dat geldt immers enkel voor de bijkomende snelweg. De huidige R11 blijft even druk (en wordt op flink wat stukken drukker), en dus veel geluid produceren. Maar dat geluid wordt dan niet meer gebufferd door de berm, tenzij men op dat parkje geluidsschermen gaat zetten.

Ook wat Klein Zwitserland betreft denk ik dat je een beetje kort door de bocht gaat: ja, het gaat hier grotendeels om een vrij recent verwilderd gebied (30 jaar ongeveer). Dat wil wel zeggen dat we pas in 2050 in een vergelijkbare situatie gaan zitten als de nu bereikte natuurwaarden. Ter vergelijking: als je net bent beginnen werken, kan je dan wellicht met pensioen (om te gaan wandelen op Klein Zwitserland ;-) ). Bovendien is het nog maar de vraag of zo'n natuurlijke evolutie überhaupt wel mogelijk is, want op de klankbordgroep afgelopen maandag werd duidelijk dat de 'cover' die voorzien is, slechts een meter dik wordt (met 'een wat golvende aanleg' om het idee van een lang, plat, saai park wat te breken). Hierop kan je geen natuurlijke verwildering toelaten, en al helemaal geen eiken, want die wortelen veel dieper! Met als gevolg dat er minstens een keer per jaar gemeentearbeiders met bosmaaiers zullen moeten passeren om alle 'ongewenste' planten weg te halen. Geen natuurlijke ontwikkelingen dus, en veel verstoring. Ik vrees echt wel voor een steriel, saai park dat door de aanwezigheid van de bovengrondse R11 nog eerder als een middenberm zal aanvoelen dan als een park bovendien...

Verder ben ik het ook hoegenaamd niet eens met je stelling dat "de auto een feit is" waar niets aan te verhelpen valt. Net omdat we in een stad wonen, is die auto echt niet zo nodig. Maar die discussie zou ons hier wat te ver leiden, vrees ik. Weet in elk geval dat er ook echt wel mensen zijn die bewust voor andere vervoersmiddelen kiezen, en dat het niet zo onrealistisch is van te verwachten dat dit aandeel nog zou toenemen.

Groetjes,

Peter

Reacties

Annelies

#18 Re: Re: Re: Re:

2011-12-01 15:51:40

#16: Peter - Re: Re: Re:

Hey Matthias en Peter,

- Hoe de nieuwe 'dimensies' exact zullen zijn,  weet ik niet. Ik doelde vooral op het feit dat ik het ironisch vind dat men de nieuwe groene zone proper wil verkopen als 'park', terwijl het eindresultaat, zoals Peter zegt, een langerekte grasmat zal zijn waar niets op groeit. Fijn park, denk ik dan. Inderdaad, misschien hier en daar een wilg of exotische populier die op jaarbasis snel groeien, maar qua biodiversiteit zal dat niet veel (lees: niks) zijn.

- Misschien kan volgens de fysica die pijp oneindig lang groeien, maar volgens de biologie bestaat er zoiets als een maximale draagkracht die je niet kan overschrijden. Waar in godsnaam blijf je wegen bouwen? Alles staat al vol! Blijven bijbouwen is geen optie. Dit is grootsheidswaanzin. Benut de reeds bestaande wegen optimaal, doe iets met de huidige infrastructuur om de ring te ontsluiten. Op de vorige klankbordgroep is uit cijfers van het verkeerscentrum nogmaals gebleken dat de R11 bis totaal géén goede oplossing biedt om de ring te ontsluiten. Het concept is dus helemaal niet zo goed beredeneerd als je wel zou denken.

- Inderdaad, niet iedereen kan of wil de auto laten staan voor kleine verplaatsingen. Maar zoals Peter zegt, sommige mensen kiezen bewust voor andere vervoerswijzen en vermijden de file. Dat dat aandeel nog zal toenemen in de toekomst, vind ik zeker een goede zaak.

- Het behoud van de groene en open zones is iets wat iedereen van Mortsel aanbelangt. Het verhuisargument vind ik er dan ook echt met de haren bij getrokken. Iedereen is bezorgd om de leefbaarheid in zijn of haar buurt, de behoefte aan een groene wandelzone in eigen buurt is enorm, dat getuigt alleen al uit het dagelijks aantal bezoekers van deze zones.

- Tot slot... Klein-Zwitserland behouden is zeker geen initiatief van een paar 'tree huggers'. Het gebied zal zich niet meer herstellen nadat het wordt platgegooid. Na een halve eeuw zal er misschien terug een klein deel van het bomenbestand terug beginnen groeien, maar de zeldzame planten, paddenstoelen, nachtvlinders, en zelfs reptielen (die bij wet integraal worden beschermd) komen niet meer terug. Voor wie ook maar iets van natuur kent, betekent een klein gebied met zo'n biodiversiteit zo dicht bij de stad echt wel iets. Klein-Zwitserland is dus echt wel speciaal.

Den tunnel: het is erg, lost het probleem van het lokaal verkeer NIET op, lost het ontsluiten van de ring NIET op, en brengt de leefbaarheid van de omliggende woonwijken in gevaar. Ik zie sinds de vorige klankbordgroep zelfs geen argument pro meer.