“NEEN” tegen uitbreiding zone 30km/uur in Brecht

 

DEMOCRATEN BRECHT zegt “NEEN” tegen uitbreiding zone 30km/uur !

Veiligheid staat voor alles, maar er zijn grenzen ! 

 

Een zone 30 wordt dikwijls als “tergend traag” ervaren door een automobilist en zorgt voor frustraties.

o  De normale verkeersdoorstroom moet behouden blijven; bij zones 30 wordt vlot verkeer tegengewerkt aangezien de fietser (m.n. elektrische fiets) en automobilist mogelijks een gelijke snelheid aanhouden.

o   Er is potentieel gevaar voor de zwakke weggebruiker: het inhalen van de fietsers duurt langer en kan leiden tot gevaarlijk ‘dubbel verkeer’, auto en fietsers rijden immers langer naast elkaar (**).

o   Zone 30 km/uur kan voor gevaarlijk verkeersgedrag zorgen: er is mogelijks meer aandacht voor verkeersborden, flitspalen en snelheidsmeters dan voor het feitelijk verkeer.

o   Het sensibilisering van de verkeerscode is belangrijker dan het invoeren van zone 30 km/uur : bestuurders die zone 50km/uur negeren, negeren ook zone 30 km/uur.        

 

Het mobiliteitsplan (**) van het Brechtse gemeentebestuur vermeldt (pg. 101-102) dat de volledige 'bebouwde kommen' in alle deelgemeenten van Brecht zones 30 zouden worden. Democraten Brecht verzet zich met klem hiertegen !
Ons inziens zijn de maximum snelheden in Brecht op dit ogenblik overal aangepast aan de situatie.
Wij begrijpen dus niet waarom de zones 30 zouden moeten uitgebreid worden.

JOUW HANDTEKENING MAAKT HET VERSCHIL !

Bronvermelding : 
(*) Gemeentelijke mobiliteitsplan : https://2960mijngedacht.be/mobiliteitsplan/lees-meer
(**) Politie :  https://www.politie.be/5415/vragen/fietsen-en-bromfietsen/met-twee-naast-elkaar-fietsen
       Touring :  https://www.touring.be/nl/artikels/verkeersregels-voor-fietsers#e1rlq

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Democraten Brecht alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...