Behoud het toervaartnet

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud het toervaartnet.

psudo

#26 Re:

2014-03-13 22:03

#24: -

TOP!!!


Gast

#27

2014-03-14 12:21

Uitstekend. Bij een passieve opstelling wordt de watersport de dupe.

Gast

#28

2014-03-14 12:26

Prima dat het Watersport verbond dit doet

Gast

#29

2014-03-14 12:31

Het plezier wordt ons langzamerhand steeds meer ontnomen door de overheid...

Gast

#30

2014-03-14 12:34

goed initiatief!

Gast

#31

2014-03-14 12:36

Het toervaartnet moet open blijven

Gast

#32

2014-03-14 12:46

Wij mijn vrouw en ik beide aower zijn al genoeg gepakt, is dit de dank die we krijgen voor 50 Jaar ploeteren. Dit is voor ons onverteerbaar. Het enige wat wij nog hebben wordt ons ook nog afgenomen.

Gast

#33

2014-03-14 12:57

Dit is een goeie - en juiste - actie! De huidige regering moet onderhand eens op z'n donder gegeven worden... Wat er in de afgelopen 60 jaar is opgebouwd wordt nu in een sneltempo afgebroken.

Gast

#34

2014-03-14 12:57

Het toervaartnet is belangrijk voor de watersport, de ontspanning. Plaatsen met een haven hebben inkomsten door de watersporters.

Gast

#35

2014-03-14 12:57

Varen moet vrijheid. Blijven voelen dubbelepuntuitroepteken!!!!

Gast

#36

2014-03-14 12:59

Een kortzichtige beslissing van de overheid.
Recreatie is nodig voor ontspanning na een drukke werkweek en levert tevens banen op, in een tijd dat er al veel ontslagen vallen.

Gast

#37

2014-03-14 12:59

Ik hoop dat de ogen van bestuur en leden van niet aangesloten verenigingen nu eindelijk eens een keer opengaan en zich aansluiten bij onze bond die met haar personeel en vrijwilligers al jaren de hete kolen ook voor hun uit vuur halen.

Gast

#38

2014-03-14 13:19

wij hebben na de oorlog nederland met man en macht weer op gebouwd zie maar weer wat een ondankbaar deze regeerders zijn eigen zakken vullen dat is het belangrijkste en de rest aan landen schenken die helemaal niet met geld om kunnen gaan alles in nederland naar de K.... helpen dat is het

Gast

#39

2014-03-14 13:20

De water sport moet het ontgelden van het binnen hof de bejaarden waren de volgende maar wel weer bodem loze putten voor de kern top daar kan het geld niet op en maar uit delen aan andere landen dat kunnen ze beter besteden aan de watersport wand daar verdienen veel hun geld mee

Gast

#40

2014-03-14 13:24

Behoud van de watersport en bij het onderhouden is meer bezuinigen dan na een verwaarlozing het te moeten doen voor onze veiligiheid

Gast

#41

2014-03-14 13:24

Watersport in nederland heeft heel wat meer positieve gevolgen voor economie en werkgelegenheid dan met z'n allen naar Turkije.
Overheden zouden juist moeten investeren in plaats van bezuinigen op de infrastructuur.
Het heeft dezelfde effecten als BTW verhogen in de grensstreek.
Dom. Heel dom.
Stoom

#42 Vrijheid

2014-03-14 13:30

Ook hierweer, net als op zoveel vlakken in onze matschappij wordt de vrijheid die je hebt aan nieuwe strengere regels onderworpen. De regelzucht van een incompetente overheid is een akte van onmacht, het is zo makkelijk van de overheid om het probleem door tegeven. De overheid beperkt iedereen behalve haar zelf, gewoon in het pluche blijven zitten en wat roepen, een ander betaald de rekening wel!

Gast

#43

2014-03-14 13:30

Veel wat leuk was in ons land verdwijnt langzamerhand.
De beste stuurlui staan aan wal de watersporters ook.

Gast

#44

2014-03-14 13:34

Ik vindt dat het bij de NL overheid moet blijven zodat de watersporter weet waar men aan toe is, bij deze veranderende aanpak wordt het een willekeur van mogelijkheden om te genieten van watersport b.v. draaien in deze provincie de bruggen van het weekend wel of zijn deze gesloten. dit is een verarming als watersportland ook voor onze buitenlandsche gasten die hier in grote getallen zomers heenkomen.

Gast

#45

2014-03-14 13:38

Als watersporter vind ik het van het grootste belang dat de veiligheid op de vaarwegen gewaarborgd wordt. Hiertoe zijn de overheden instaat en verplicht. Bezuinigingen op de onderhoudskosten van de vaarwegen en bediening van de kunstwerken zijn dan ook een risico verhogende maatregel. Een overheid die bezuinigingen vooropstelt is dan ook een gevaar voor zijn burgers en de gebruikers van de infrastructuur die zij dienen te beheren.

Secretaris Zeil- en Motorbootvereniging Jason Arnhem

Gast

#46

2014-03-14 13:38

De watersport is een belangrijke vorm van recreatie.

Gast

#47

2014-03-14 13:39

Een zeer goede actie van het watersportverbond om het toervaarnet in stand te houden zo nodig uit te breiden danwel goed en naar behoren te onderhouden, niet alleen voor recreatie ook ondubbelzinnig voor nat. Veiligheid . ik wens jullie alle succes. Met vr.gr. Hans Kamp

Gast

#48

2014-03-14 13:40

Een zeer goede zaak!

Gast

#49

2014-03-14 13:40

Waterplanten in de Randmeren maken het varen daar onmogelijk

Gast

#50

2014-03-14 13:48

Versnippering van vaarwegbeheer moet uit den boze zijn. Denk alleen al aan de staande mastroute die door drie provincies gaat. Voor degenen die, zoals ik, liever niet over de Noordzee gaan maar via kanalen en rivieren, zou het erg vervelend kunnen zijn als bruggen en sluizen niet meer goed op elkaar zijn afgestemd.