Behoud het toervaartnet

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud het toervaartnet.


Gast

#176

2014-03-16 21:10

Ik vind dat "Den Haag" letterlijk alles van zich afschuift naar Provincie en gemeenten. Dat terwijl daar de hoogste salarissen betaald worden en bovendien het allemaal niet op kan. Kijk eens naar de gebouwen en hun inrichting, het duurste van het duurste. Laten ze met bezuinigen maar eens bij zichzelf beginnen. H.

Gast

#177

2014-03-16 21:53

Goed werk, blijf alert. den Haag realiseert waarschijnlijk niet dat als de watersport achteruit gaat in nl dit ook een impact heeft op verschillende andere bedrijfstakken en toerisme in het algemeen. zie maar eens hoeveel er door de watersporter per jaar wordt besteed aan liggelden, boodschappen in de buurt van jachthavens en ligplaatsen, restaurants, toeristenbelasting enz.

Gast

#178

2014-03-16 23:50

Het is echt ongekend zoals de dromers, de zweverigen, de overleggers,de betuttelaars, de debaters, de gelijkhebbers en zelf benoemde regelateurs en niet van realiteitszin gespeende 'non bestuurders' telkens weer zich zelf willen onderscheiden door onzinnige maatregelen door te drukken.

Gast

#179

2014-03-17 06:07

Zeer goede actie van de watersportbond

Gast

#180

2014-03-17 07:26

Gebrek aan financiele middelen van de provincie begrijp ik niet. Las een dezer dagen dat de reserves van de provincies nog nooit zo hoog zijn geweest. Zijn provinciale staten spaar- of bestuurlijke instellingen? Laten ze die reserves afbouwen en daarmee o.a. alle soorten tarieven niet verhogen.
Hoe was het ook al weer? Provinciale staten van Noord Holland en Ice Save bank? Laten ze gewoon verantwoord hun bestuurlijke werk doen...

Gast

#181

2014-03-17 07:27

Goed initiatief! Dit soort vaarwegen is niet alleen goed voor het tourisme maar ook van belang uit cultuurhistorisch oogpunt.

Gast

#182

2014-03-17 08:09

Net als bos, duin en park voor ons allen onderhouden en als toegankelijk moet blijven, geldt dit ook voor het vaarwater. Dit voor natuurlijk zowel beroeps- als pleziervaart. En vaarvakanties behoren tot de meest milieu vriendelijk vakanties!

Gast

#183

2014-03-17 09:21

is duidelijk: behoudt het toervaartnet!

Gast

#184

2014-03-17 10:34

Zinnige petitie!
Gast

#185

2014-03-17 10:36

Zinnige petitie! Hoop van harte, dat het helpt!

Gast

#186

2014-03-17 10:57

Ook de vaarwegen zijn openbare wegen. De beheerder heeft de verplichting deze goed te onderhouden, waardoor een vrij vaarverkeer gewaarborgd is.
Schades ontstaan door slecht onderhoud zijn te verhalen op de (vaar)wegbeheerder!
"Normale" bedieningstijden van de kunstwerken zijn een recht en geen gunst.

Gast

#187

2014-03-17 11:04

Het is goed dat er aandacht komt tegen deze sloop regering, en sloop gemeentes .de kleine beurs wordt opnieuw gepakt.

Gast

#188

2014-03-17 11:47

Wij danken ons bestaan aan het water = de motor van onze economie. Wij moeten dus de verloedering daarvan tegenhouden.
Karel

#189

2014-03-17 12:26

Dit is al de zoveelste sport die als gevolg van overmatige, tot in het stompzinnige doorgevoerde bezuinigingen heel veel onaantrekkelijker dreigt te worden gemaakt, en iedereen maar klagen dat de jeugd te weinig sport...

Gast

#190

2014-03-17 13:19

Nederland is een waterland waar we trots op kunnen zijn en dat willen we graag zo houden!

Gast

#191

2014-03-17 13:28

Het water was er eerder dan de weg!!!
Handen af van de waterwegen!

Gast

#192

2014-03-17 13:47

Heel Nederland is ons lief om door te varen als toervaarder. Er zijn zoveel leuke plaatsen om enkele dagen te vertoeven.
Dit moet echt behouden blijven en niet worden beperkt. Onze vaarseizoen s'zomers is vanaf mei tot en met september.

Gast

#193

2014-03-17 13:57

hopelijk gaat het ook werkelijk helpen!!

Gast

#194

2014-03-17 14:18

Varen kost ongeveer 80 euro per dag. Wat wordt uitgegeven in eigen land ipv aan vakantie in het buitenland. Het behoud van het toevaarnet houdt dit uiteraard in stand.

Gast

#195 Re: #134 Re: Ik ben voor vaarbelasting op de pleziervaart !!!

2014-03-17 15:03

#157: Ik ben voor vaarbelasting op de pleziervaart !!! - #134 Re: Ik ben voor vaarbelasting op de pleziervaart !!!

De welgestelden met een plezierjacht zijn ernstig in de minderheid. De meeste schippers zijn eerlijk hobbyisten die zich krom werken voor en aan hun boot. En vervolgens al hun vakantiegeld uitgeven aan een vaarvakantie in eigenland ipv het vakantiegeld uit te geven in het buitenland. Varen kost ongeveer 80 euro per dag! Erg goed voor de economie! Dus denk eerst goed na voordat u over vaarbelasting begint. Want als er vaarbelasting wordt ingevoerd zal het grootste deel van de schippers hun hobby moeten opgeven waar Nederland erg veel geld aan gaat verliezen. Daarbij lijden bruggen de zwaarste schade door het continu autoverkeer en niet door het regelmatig bedienen van de brug. Vandaar wegenbelasting en geen vaarbelasting. En zonder bruggen en sluizen stond de automobilist voor de eerste de beste sloot al stil en stond half Nederland onder water. Ook daar valt geen vaarbelasting op te verhalen.


Gast

#196

2014-03-17 16:42

Dat er vele zullen volgen, van dit goede doel!
Succes hier mee.
Met vriendelijke groet,
Een watersporter.

Gast

#197

2014-03-17 17:00

Heeft Den Haag geen benul of interesse in wat er om gaat in de recreatievaart: ze slachten de kip met de gouden eieren of beperken in ieder geval de leg: dom, dom, dom!

Gast

#198

2014-03-17 18:03

geld wordt gehaald waar ,t zit
of allemaal niet doen. maar wie neemt ,t voortouw ?

Gast

#199

2014-03-17 18:13

Deze regering is veranrwoordelijk voor het wegvluchten van Nederlandse Watersporters naar het buitenland, tevens dat er veel minder gevaren wordt. Inkomsten verlies voor de midden stand en heel veel aanverwanten bedrijven.

Gast

#200

2014-03-17 18:27

Een open en toegankelijk vaarwaternet is onontbeerlijk voor het uitoefenen van de watersport in het algemeen.
Verder is de ontsluiting van nu nog moeilijk toegankelijke gebieden (Reeuwijk, doorvaart Gouda zowel in als uit)een item dat zeker aandacht vracht.