Behoud het toervaartnet

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud het toervaartnet.

gast

#51

2014-03-14 13:52

Vrachtwagens vol met geld naar het buitenland en de eigen mensen laten stikken.
En dat noemt men regeren , eerst wij zelf en als er wat over is mogen ze het uitdelen.

Gast

#52

2014-03-14 13:59

minder investeren, minder omzet bij de detailhandel... en zo glijden we verder af.

Gast

#53

2014-03-14 14:12

De kracht van Nederland is een goed geoliede machine m.b.t. de watersport waar veel mensen van "hoog tot laag"van genieten, toerisme nationaal en internationaal, alle bedrijvigheid die watersport met zich meebrengt etc....en dat wordt op deze manier de nek omgedraaid! NIET DOEN !
Ana Dammers

Gast

#54

2014-03-14 14:24

Met een jaarlijkse omzet van bijna 4 miljard Euro is het bezuinigen op de recreatievaart te vergelijken met het schieten in je eigen voet.

Gast

#55

2014-03-14 14:27

Nederland is een waterland en dus een watersportland en dat moet zo blijven.

Gast

#56

2014-03-14 14:37

Weer een onzinnige Rutte/Samson actie:
Bijvoorbeeld ringvaart Haarlemmermeer loopt door NoordHolland en ZuidHolland! Onhandig 2 kapiteins op 1 schip

Gast

#57

2014-03-14 14:38

Als we door bezuinigingen minder gaan (kunnen) varen hoe zit het dan met de accijnsinkomsten voor de schatkist. Kent u dat verhaal van de laatste accijnsverhogingen en de pomphouders aan de grens. Ook daar is over nagedacht in Den Haag.

Gast

#58

2014-03-14 14:43

Bezuinigen om het bezuinigen....4 miljard omzet per jaar in de watersport, maar dat is blijkbaar niet genoeg om voorzieningen te handhaven, laat staan onderhoud. Ondanks mindere tijden zijn er nog steeds veel mensen die met veel plezier hun bootje onderhouden. Wanneer mag je in dit land nou eens iets behouden waar jaren geleden zo hard voor is gewerkt.
JT

#59 Toervaarnet

2014-03-14 14:46

Petitie?
Lijkt mij niet verstandig. Is regelrechte bevordering van vaarbelasting.
M.a.w. Slapende honden wakker maken.
Komt nog bij dat de laatste jaren de overheid heel veel geld
heeft gestoken in projecten als de Friese Meren en dergelijke met
Nieuwe aquaducten enz. Dit kan in deze tijd wel wat minder.

Blijft natuurlijk politiek, maar de bezuinigingen in de zorg en met name bij de ouderen
is eerder een petitie waard!

Gast

#60

2014-03-14 14:59

Zet het watersportverbond zich ook in voor het verwerpelijke plan "Jachthaven van de toekomst" aan de Brouwersdam?
Een slecht plan voor de watersport.
De gemeente Schouwen Duiveland heeft in de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezing dit plan doorgedrukt. Slechts de enkeling die zich daar een woning kan permiteren profiteert hiervan. De duizenden recreanten op de Brouwersdam rond de Middenplaat hebben het nakijken. Watersportverbond doe hier iets aan!!!!
eTb

#61

2014-03-14 15:00

Minder geld leid tot overstromingen

Gast

#62

2014-03-14 15:02

Stop met het uithollen van mogelijkheden en service op onze waterwegen......de algehele verpaupering.
Gun de recreatievaart wat, zij geven geld in eigen land uit, ter versterking van onze economie.
Vaarbelasting heffen ios niet nodig, zolang Rijks-
waterstaat enorm veel geld verspilt.

Gast

#63

2014-03-14 15:06

Wij willen wedstrijden blijven organiseren op het Alkmaardermeer....(ARZV)

Gast

#64

2014-03-14 15:18

de regering moet niet zo betuttelend zijn.

Gast

#65

2014-03-14 15:18

een uitstekend initiatief.Van harte ondersteund

Gast

#66

2014-03-14 15:23

de regering moet onderhand eens stoppen met al die bezuinigingen en is volgens mij ook niet nodig als ze het maar uitgeven alsof ze sinterklaas zijn

Gast

#67

2014-03-14 15:35

watersport is al duur laat het niet nog duurder worden.
Jan Modaal

#68

2014-03-14 15:41

Wat blijven er hier in Nederland nog aan recreatie mogelijkheden over.
Overal staan hekken (ze zijn alleen toegangkelijk voor hogere ambtenaren) omheen en zolangzamerhand moet je overal voor in de buidel tasten.
Ging er maar niet zoveel geld naar

Gast

#69

2014-03-14 16:02

Prima actie. Ik hoop dat er naar geluisterd wordt.

Gast

#70

2014-03-14 16:11

Zijn vaar regelingen eigenlijk nodig?, Als ze nodig worden geacht, dan moeten ze Europees tot stand komen. Vaarwater houdt niet op bij de grens. Als je het zo bekijkt is ook Rusland, zeker tot aan de Oeral, deel van Europa.

Gast

#71

2014-03-14 16:12

Voor je het weet worden allerlei watersportgebieden omgetoverd in "natuurgebieden" en "rustgebieden" voor dieren die we nooit te zien krijgen. De natuurliefhebbers zijn tenslotte mensenhaters en zijn helaas doorgedrongen tot in de haarvaten van bestuurlijk Nederland.

Gast

#72

2014-03-14 16:18

Er is al zoveel kostbaar recreatiewater verloren gegaan Het is of verboden te varen of men kan er door allerlei natuurmaatregelen niet meer komen

Gast

#73

2014-03-14 16:21

Prima actie

Gast

#74

2014-03-14 16:22

Nederland moet bevaarbaar blijven voor een redelijk bedrag zodat het voor een ieder betaalbaar blijft.
ANGER

#75

2014-03-14 16:27

Gevolgen bezuinigingen: versnippering vaarnetwerk, divers beleid (12 provincies), verordeningen, verschillend provinciaal te besteden budget, ontmoediging voor beroeps/vaart, sport en recreatie

vergaande gevolgen voor: economie, educatie, export, landbouwschap, natuur- waterbeheer etc.
op korte termijn: per saldo minder opbrengst: accijns, btw

extra kosten: afvloeiings- wachtgeldregelingen boventallig ambtelijk Rijks personeel

op lange termijn: uitgesteld onderhoud aan bruggen suizen etc. dicht geslibte vaargeulen

Regeren= bedwingen, besturen, beheren etc.
dit laatste betekent: "daar waar men verantwoordelijk voor is behouden in bruikbare staat"

Wel erg makkelijk de verantwoording af wentelen of verschuiven naar diverse andere overheidsorganen. Of......
wordt de provincie ambtenaar minder betaald dan de Rijksambtenaar?
is de provinciale deskundiger dan de Rijks?
heeft de provincie financieel aantrekkelijker contacten dan de Rijksoverheid?

Zoals de minister de OV reiziger centraal stelt door een simpele vraag: "voor wie is de vaarweg?"
Dan lijkt het mij duidelijk dat haar besluitvorming overweegt, met in achtneming van alle mogelijke nadelige (financiële) gevolgen, haar verantwoordelijkheid neemt voor het in haar beheer zijnde erfgoed.