Behoud het toervaartnet

De watersport wordt minder toegankelijk en betaalbaar onder invloed van decentralisatie en bezuinigingen met versnippering van het landelijke toervaartnet tot gevolg. Dat merkt onze achterban: motorbootvaarders, zeilers, kanoërs, wind- en kitesurfers. Teken voor behoud van watersportmogelijkheden!


Wij: het Watersportverbond (100.000 leden), 450 aangesloten watersportorganisaties.

Constateren: dat de watersport een grote bijdrage levert aan verschillende maatschappelijke doelstellingen als welzijn, gezondheid en economie en dat een goed landelijk blauw routenetwerk onontbeerlijk is.

Wij constateren ook dat de watersport minder toegankelijk en betaalbaar wordt onder invloed van decentralisatie en bezuinigingen. Provincies zijn vrij om eigen beleid te maken waardoor versnippering van het landelijke toervaartnet ontstaat.


Verzoeken: de Tweede Kamer dat het Rijk medeverantwoordelijkheid neemt voor het in stand houden van het landelijke toervaartnet door met provincies hernieuwde afspraken te maken over beheer en onderhoud en dit financieel gaat ondersteunen. Het is nodig om de negatieve gevolgen van de decentralisatie en bezuinigingen te minimaliseren zodat de watersport kan blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke doelen.