Behoud het toervaartnet


Gast

/ #45

2014-03-14 13:38

Als watersporter vind ik het van het grootste belang dat de veiligheid op de vaarwegen gewaarborgd wordt. Hiertoe zijn de overheden instaat en verplicht. Bezuinigingen op de onderhoudskosten van de vaarwegen en bediening van de kunstwerken zijn dan ook een risico verhogende maatregel. Een overheid die bezuinigingen vooropstelt is dan ook een gevaar voor zijn burgers en de gebruikers van de infrastructuur die zij dienen te beheren.

Secretaris Zeil- en Motorbootvereniging Jason Arnhem